L1: Gruppens Gode Ledelse (vedtaget*)

Forslagsstillere

Hovedbestyrelsen

 

Motivation

Med den forgangne landsmødeperiodes fokus på Dygtige ledere skaber stærke fællesskaber og udviklingen af Paletten som nyt arbejdsprogram, har vi i dag et stærkt afsæt til at styrke gruppens ledelse i at udvikle kvaliteten i spejderarbejdet og den enkeltes leders ledergerning; at skabe lokale kraftcentre. Med dette forslag ønsker Hovedbestyrelsen at højne betydningen af den fælles gruppeledelse samt ledelsens overordnede ansvarsområder, da netop den fælles gruppeledelse er et stærkt fundament til at understøtte gruppernes udvikling.

Vi har i samarbejde med de øvrige fire danske spejderkorps undersøgt, hvad der er centralt for gruppers vækst og succes. Undersøgelse har entydigt vist, at en vigtig faktor for gruppers succes er gruppens organisering og ledelse. Dette indebærer bl.a. at have en gruppeledelse, der sørger for, at der er styr på både drift og visioner, så lederne kan fokusere på at lave spejderaktiviteter af høj kvalitet. Forslaget understøttes af vores egne vækstindsatser og Spejdernes gruppeudviklingsstrategi. Herigennem ønsker hovedbestyrelsen at sikre, at alle grupper har de bedste forudsætninger for at bedrive god gruppeledelse.

Hovedbestyrelsen ønsker med forslaget at tydeliggøre følgende:

 • At gruppen ledes af en gruppeleder og et antal gruppeassistenter samlet.
 • At gruppens ledelse har ansvar for at sikre kvalitet i spejderarbejdet, og at dette bl.a. indebærer at benytte det til enhver tid gældende arbejdsprogram.
 • At gruppens ledelse skal sikre, at flest mulige børn og unge har muligheden for at være spejdere.
 • At gruppens ledelse har et ansvar for at være bindeled til resten af korpset og øvrige lokale samarbejdspartnere, og derigennem arbejde for, at den enkelte spejder følger sig som en del af en samlet bevægelse.

Som KFUM-Spejder er man en del af en landsdækkende organisation og en global bevægelse. At den enkelte spejder oplever og ser sig selv som en del af denne bevægelse er centralt for udbredelsen af spejderideen til endnu flere børn og unge. Som gruppeledelse spiller man en helt central rolle i arbejdet for, at børn og unge i gruppen oplever fællesskabet, ved at arbejde for og understøtte enhedsledelserne i at give børn og unge oplevelser som også rækker ud over gruppens dagligdag.

 

Nuværende ordlyd:

§ 14. Gruppelederen og gruppeassistenter
1. Gruppelederen har ansvar for at lede gruppens arbejde, støtte og hjælpe enhederne, herunder at:

 • Anerkende den enkelte leders arbejde, gennemføre regelmæssige udviklingssamtaler og motivere til deltagelse i relevant uddannelse.
 • Styrke lederfællesskabet og sammenhængen mellem enhederne.
 • Arbejde for at alle i gruppen har fokus på kvalitet i spejderarbejdet og sikre at flest mulige børn og unge får tilbud om at blive spejdere.
 • Planlægge og lede gruppestabens møder, hvor gruppens arbejde koordineres, og udvikles
 • Varetage de daglige forretninger, herunder modtage henvendelser fra korps og distrikt og reagere på disse.
 • Understøtte det lokale samarbejde med fx kirken, skolen og øvrige spejderkorps.
 • Give lederbrev til nye ledere, og sikre at de lever op til lederbrevets indhold.

Gruppelederen udfører eller lader opgaverne udføre under ansvar overfor grupperådet.

2. I samarbejde med gruppelederen skal de(n) valgte gruppeassistent(er) være med til at løse opgaverne som anført i stk. 1.

 

Ændringer i ordlyden:

§ 14. Gruppelederen og gruppeassistenter
1. Gruppelederen og de(n) valgte gruppeassistent(er) har ansvar for at lede gruppens arbejde, samt støtte og hjælpe enhederne, herunder at:

 • Anerkende den enkelte leders arbejde, gennemføre regelmæssige udviklingssamtaler og motivere til deltagelse i relevant uddannelse.
 • Styrke lederfællesskabet og sammenhængen mellem enhederne.
 • Arbejde for at alle i gruppen har fokus på kvalitet i spejderarbejdet, som beskrevet i korpsets publikationer, herunder at det til enhver tid gældende arbejdsprogram benyttes. og sikre at flest mulige børn og unge får tilbud om at blive spejdere.
 • Sikre at flest mulige børn og unge har mulighed for at være spejdere.
 • Planlægge og lede gruppestabens møder, hvor gruppens arbejde koordineres, og udvikles.
 • Varetage de daglige forretninger, herunder modtage henvendelser fra korps og distrikt og reagere på disse.
 • Være bindeled mellem enhed, gruppe, distrikt og korps og som en del af dette arbejde for at den enkelte spejder og leder ser sig som en del af en samlet bevægelse.
 • Understøtte det lokale samarbejde med fx kirken, skolen, og øvrige spejderkorps og andre børne- og ungdomsorganisationer.
 • Give lederbrev til nye ledere, og sikre at de lever op til lederbrevets indhold.

2. Gruppelederen og de(n) valgte gruppeassistent(er) udfører eller lader opgaverne udføre under ansvar overfor grupperådet.

2. I samarbejde med gruppelederen skal de(n) valgte gruppeassistent(er) være med til at løse opgaverne som anført i stk. 1.

 

Foreslået ordlyd:

§ 14. Gruppelederen og gruppeassistenter
1. Gruppelederen og de(n) valgte gruppeassistent(er) har ansvar for at lede gruppens arbejde samt støtte og hjælpe enhederne, herunder at:

 • Anerkende den enkelte leders arbejde, gennemføre regelmæssige udviklingssamtaler og motivere til deltagelse i relevant uddannelse.
 • Styrke lederfællesskabet og sammenhængen mellem enhederne.
 • Arbejde for at alle i gruppen har fokus på kvalitet i spejderarbejdet, som beskrevet i korpsets publikationer, herunder at det til enhver tid gældende arbejdsprogram benyttes.
 • Sikre at flest mulige børn og unge har mulighed for at være spejdere.
 • Planlægge og lede gruppestabens møder, hvor gruppens arbejde koordineres og udvikles.
 • Være bindeled mellem enhed, gruppe, distrikt og korps og som en del af dette arbejde for at den enkelte spejder og leder ser sig som en del af en samlet bevægelse.
 • Understøtte det lokale samarbejde med fx kirken, skolen, øvrige spejderkorps og andre børne- og ungdomsorganisationer
 • Give lederbrev til nye ledere, og sikre at de lever op til lederbrevets indhold.

2. Gruppelederen og de(n) valgte gruppeassistent(er) udfører eller lader opgaverne udføre under ansvar overfor grupperådet.

 

Ændringsforslag:

L1.1: Gruppens Gode Ledelse

 

Afstemning:

Vedtaget med ændringsforslag L.1.1.