L4: Lav barriere for demokratisk deltagelse (vedtaget*)

Forslagsstillere

Hovedbestyrelsen

 

Motivation

Det er hovedbestyrelsens opfattelse, at barrieren for at engagere sig i det demokratiske arbejde i gruppe og distrikt kan sænkes, ved at anvende almindelige betegnelser for demokratiske organer i gruppe og distrikt. Med dette forslag ønsker vi at tydeliggøre overfor spejdere og ikke-spejdere hvilken rolle, de forskellige organer spiller i gruppe og distrikt.

Ved at tydeliggøre dette, ønsker hovedbestyrelsen at øge bevidstheden om, at man som medlem af gruppebestyrelsen påtager sig et bestyrelsesansvar og er med til at sætte retning for gruppe og distrikt. Hovedbestyrelsen ønsker med forslaget at opretholde den nuværende sammenhæng i navngivningen af demokratiske organer i gruppe og distrikt.

 

Forslagstekst

Alle steder i korpset love, hvor grupperådet, grupperådsformand og grupperådsmedlem er nævnt ændres følgende (inkl. bøjninger af nedenstående):

  • ”grupperåd” ændres til ”gruppebestyrelse”
  • ”grupperådsformand” og ”grupperådsmedlem” ændres til hhv. ”bestyrelsesformand” og ”bestyrelsesmedlem”
  • ”grupperådsmøde” ændres til ”gruppebestyrelsesmøde”
  • ”gruppemøde” ændres til ”gruppens generalforsamling”
  • ”distriktsråd” ændres til ”distriktsbestyrelse”
  • ”distriktsmøde” ændres til ”distriktets generalforsamling”

De steder, hvor sætninger måtte skulle justeres for at give sproglig mening, gøres dette redaktionelt efter landsmødet, og den endelige formulering af lovene gøres tilgængelig på Spejdernet, jf. B1 om Generel bemyndigelse af Hovedbestyrelsen.

 

Forslagstekst

L4.1: Lav barriere for demokratisk deltagelse
 

Afstemning

Vedtaget med ændringsforslag L4.1.