L5: Demokratiforståelse og valgbarhed (vedtaget*)

Forslagsstillere

Hovedbestyrelsen

 

Motivation

Med virkning fra 1. januar 2017 ændrede Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) reglerne for at modtage tipstilskud. De nye regler betyder, at vi med vores vedtægter skal sikre, at alle unge over 16 år skal have mulighed for at beklæde alle demokratisk valgte poster i organisationen. Dette forslag er forudsætningen for, at vi fortsat kan modtage tipstilskud for alle vores medlemmer under 30 år.

Som medlem af KFUM-Spejderne i Danmark er man en del af en demokratisk børne- og ungdomsorganisation og i mange år har alle unge, der er fyldt 15 år, haft stemmeret i vores demokratiske organer, men til en den del poster har det været et krav, at de valgte personer skal være myndige. KFUM-Spejderne ønsker at bakke op om de nye retningslinjer for unges mulighed for at engagere sig i demokratiet i den forening, hvor de er medlem. For KFUM-Spejderne i Danmark er det en naturlig del af vores arbejde, at vi i vores arbejde medvirker til at flere børn og unge opnår den demokratiske dannelse, som man kan opnå ved at engagere sig i en forening; lokalt, regionalt eller nationalt.

Med forslaget ønsker vi at give 15-17-årige lige demokratiske rettigheder, således at de både har stemmeret og er valgbare til alle poster i gruppe, distrikt og korps. Samtidig fjernes forskellen på medlemmer og forældre ved valg til grupperådet, da disse nu er ligestillede som medlem eller repræsentant for et medlem. Ydermere præciseres rammerne for, hvem der tegner gruppe, distrikt eller korps, såfremt ingen af de tegningsberettigede er myndige og det præciseres, at gruppen er en selvstændig juridisk enhed.

 

Forslagstekst

Den fulde ordlyd af forslaget kan findes her:
L5: Demokratiforståelse og valgbarhed

 

Ændringsforslag

L5.1: Demokratiforståelse og valgbarhed
 

Afstemning

Vedtaget med ændringsforslag L5.1.