L6: Persondataforordningen (GDPR) (vedtaget)

Forslagsstillere

Hovedbestyrelsen

 

Motivation

Som følge af Persondataforordningen, som trådte i kraft d. 25. maj 2018, foreslås korpsets vedtægter ændret for at sikre, at KFUM-Spejderne i Danmark til enhver tid kan leve op til dennes krav om persondatabeskyttelse og anden fremtidig lovgivning.

 

Nuværende ordlyd:

§ 7. Medlemmer

1. Korpset samler sine medlemmer fra alle samfundslag og er uafhængig af ethvert politisk parti.

2. Medlemskab af korpset kan ske gennem en gruppe, et distrikt eller direkte af korpset.

Optagelse:
3. Man kan optages som medlem fra 3-års-alderen. Skriftlig tilladelse fra forælder eller værge skal foreligge.

4. Optagelse i korpset af over 15-årige sker på grundlag af vedkommendes egen optagelsesbegæring.

5. Optagelse skal ske ved en skriftlig indmeldelse til en gruppe, et distrikt eller til korpset, der opbevarer indmeldelsen under forsvarlige forhold, som beskrevet i korpsets bestemmelser herom.

Overflytning:
6. Ethvert medlem kan overflyttes fra en gruppe til en anden, i hvilket fald der så vidt muligt bør indhentes udtalelse af dets tidligere ledere. Overflytning af rovere og ledere kan kun ske, dersom det pågældende råd i den modtagende gruppe intet har at indvende derimod. I tvivlstilfælde afgøres sagen af Hovedbestyrelsen.

Udmeldelse:
7. En familiespejder, bæver, ulveunge, juniorspejder, spejder eller seniorspejder under 15 år er udmeldt, såfremt det af barnets forælder eller værge skriftligt er tilkendegivet den pågældende leder.
En seniorspejder over 15 år, rover eller leder er udmeldt, såfremt denne skriftligt tilkendegiver det.

Udelukkelse:
8. Ingenfamiliespejder,bæver,ulveunge, juniorspejder, spejder, seniorspejder eller rover kan udelukkes af gruppen af andre ledere end gruppelederen. Dog kan distriktschefen også foretage udelukkelse efter forudgående drøftelse med grupperådet.
En rover, der er medlem gennem et distrikt, kan udelukkes af distriktschefen.
Udelukkelser foretages under ansvar overfor de respektive råd, og kun når der er særlige grunde hertil.
Der skal så vidt muligt gives medlemmet mulighed for at blive hørt, inden en afgørelse om udelukkelse træffes.

 

Ændringer i ordlyden:

§ 7. Medlemmer

1. Korpset samler sine medlemmer fra alle samfundslag og er uafhængig af ethvert politisk parti.

2. Medlemskab af korpset kan ske gennem en gruppe, et distrikt eller direkte af korpset.

Optagelse:
3. Man kan optages som medlem fra 3-års-alderen. Skriftlig tilladelse fra forælder eller værge skal foreligge.

4. Optagelse i korpset af over 15-årige sker på grundlag af vedkommendes egen optagelsesbegæring.

5. Optagelse skal ske ved en skriftlig indmeldelse til en gruppe, et distrikt eller til korpset, der opbevarer indmeldelsen under forsvarlige forhold, som beskrevet i korpsets bestemmelser herom.

6. Retningslinjerne for optagelse reguleres i en af hovedbestyrelsen udstedt vejledning og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Overflytning:
7. Ethvert medlem kan overflyttes fra en gruppe til en anden, i hvilket fald der så vidt muligt bør indhentes udtalelse af dets tidligere ledere. Overflytning af rovere og ledere kan kun ske, dersom det pågældende råd i den modtagende gruppe intet har at indvende derimod. I tvivlstilfælde afgøres sagen af Hovedbestyrelsen.

Udmeldelse:
8. En familiespejder, bæver, ulveunge, juniorspejder, spejder eller seniorspejder under 15 år er udmeldt, såfremt det af barnets forælder eller værge skriftligt er tilkendegivet den pågældende leder.
En seniorspejder over 15 år, rover eller leder er udmeldt, såfremt denne skriftligt tilkendegiver det.

Udmeldelse skal ske skriftlig til den enhed (gruppe, distrikt eller korps) hvori man har sit medlemskab registreret. Hovedbestyrelsen regulerer retningslinjerne for udmeldelse i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Udelukkelse:
9. Ingenfamiliespejder,bæver,ulveunge, juniorspejder, spejder, seniorspejder eller rover kan udelukkes af gruppen af andre ledere end gruppelederen. Dog kan distriktschefen også foretage udelukkelse efter forudgående drøftelse med grupperådet.
En rover, der er medlem gennem et distrikt, kan udelukkes af distriktschefen.
Udelukkelser foretages under ansvar overfor de respektive råd, og kun når der er særlige grunde hertil.
Der skal så vidt muligt gives medlemmet mulighed for at blive hørt, inden en afgørelse om udelukkelse træffes.

 

Foreslået ordlyd:

§ 7. Medlemmer

1. Korpset samler sine medlemmer fra alle samfundslag og er uafhængig af ethvert politisk parti.

2. Medlemskab af korpset kan ske gennem en gruppe, et distrikt eller direkte af korpset.

Optagelse:
3. Man kan optages som medlem fra 3-års-alderen.

4. Optagelse i korpset af over 15-årige sker på grundlag af vedkommendes egen optagelsesbegæring.

5. Optagelse skal ske ved en skriftlig indmeldelse til en gruppe, et distrikt eller til korpset.

6. Retningslinjerne for optagelse reguleres i en af hovedbestyrelsen udstedt vejledning og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Overflytning:
7. Ethvert medlem kan overflyttes fra en gruppe til en anden, i hvilket fald der så vidt muligt bør indhentes udtalelse af dets tidligere ledere. Overflytning af rovere og ledere kan kun ske, dersom det pågældende råd i den modtagende gruppe intet har at indvende derimod. I tvivlstilfælde afgøres sagen af Hovedbestyrelsen.

Udmeldelse:
8. Udmeldelse skal ske skriftlig til den enhed (gruppe, distrikt eller korps) hvori man har sit medlemskab registreret. Hovedbestyrelsen regulerer retningslinjerne for udmeldelse i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Udelukkelse:
9. Ingenfamiliespejder,bæver,ulveunge, juniorspejder, spejder, seniorspejder eller rover kan udelukkes af gruppen af andre ledere end gruppelederen. Dog kan distriktschefen også foretage udelukkelse efter forudgående drøftelse med grupperådet.
En rover, der er medlem gennem et distrikt, kan udelukkes af distriktschefen.
Udelukkelser foretages under ansvar overfor de respektive råd, og kun når der er særlige grunde hertil.
Der skal så vidt muligt gives medlemmet mulighed for at blive hørt, inden en afgørelse om udelukkelse træffes.