L7: Associering af Semerkand Ungdom (vedtaget)

Forslagsstillere

Hovedbestyrelsen

 

Motivation

I efteråret 2017 modtog KFUM-Spejderne en henvendelse fra Semerkand Ungdom, som ønsker at blive et associeret spejderkorps til KFUM-Spejderne. Semerkand Ungdom ønsker i fremtiden at udvikle deres aktiviteter til spejderaktiviteter for unge med muslimsk baggrund.

Semerkand Ungdom er på nuværende tidspunkt en børne- og ungdomsorganisation organiseret under Dansk Ungdoms fællesråd. Organisationen er etableret i 2008 og har 600 medlemmer.

I 2014 vedtog vi på Landsmødet vores fælles vision; Sammen rykker vi verden – med vilje. Her får vi en unik mulighed for netop at gøre det, og række ud til en målgruppe som vi som KFUM-Spejdere ikke tidligere har formået at fastholde i spejderarbejdet. Vi får muligheden for at hjælpe flere børn og unge med at udleve spejderideen og blive en del af den verdensomspændende bevægelse, som vi er en del af.

For Semerkand Ungdom vil associeringen betyde, at de kan benytte arbejdsprogram, kursustilbud og uniform. Samtidig bliver de igennem associeringen en del af The World Organization of the Scout Movement.
Hovedbestyrelsen indstiller, at vi ændrer vores vedtægter og byder Semerkand Ungdom velkommen i det store spejderfællesskab.

 

Nuværende ordlyd:

§ 40. Associerede korps

1. Et spejderkorps tilknyttet et andet kristent trossamfund end den danske folkekirke kan ved landsmødets beslutning med mindst 2/3 af de afgivne stemmer associeres til KFUM-Spejderne i Danmark. Forinden associeringen skal det associerede korps’ love godkendes af Hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark, som bl.a. skal påse, at det associerede korps overholder den internationale spejderbevægelses krav. Såfremt det associerede korps ønsker at ændre sine love, skal ændringerne godkendes af Hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark, forinden de kan træde i kraft.

2. Det associerede korps skal ledes af en bestyrelse, hvis sammensætning til enhver tid skal være oplyst over for Hovedbestyrelsen for KFUM- Spejderne i Danmark.

3. Et associeret korps kan ophæve associeringen ved beslutning i det associerede korps’ bestyrelse. Associeringen kan ligeledes ophæves ved beslutning i Hovedbestyrelsen for KFUM- Spejderne i Danmark.

4. Hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark udarbejder regler og fastsætter administrationsvederlag for det associerede korps til dækning af de udgifter, associeringen medfører for KFUM-Spejderne i Danmark. Landsmødet i 1986 vedtog at associere Metodistkirkens Spejdere i Danmark til KFUM- Spejderne i Danmark.
Landsmødet i 1994 vedtog at associere Missionsforbundets Spejdere til KFUM-Spejderne i Danmark.

 

Ændringer i ordlyden:

§ 40. Associerede korps

1. Et spejderkorps tilknyttet et andet kristent trossamfund end den danske folkekirke kan ved landsmødets beslutning med mindst 2/3 af de afgivne stemmer associeres til KFUM-Spejderne i Danmark. Forinden associeringen skal det associerede korps’ love godkendes af Hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark, som bl.a. skal påse, at det associerede korps overholder den internationale spejderbevægelses krav. Såfremt det associerede korps ønsker at ændre sine love, skal ændringerne godkendes af Hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark, forinden de kan træde i kraft.

2. Det associerede korps skal ledes af en bestyrelse, hvis sammensætning til enhver tid skal være oplyst over for Hovedbestyrelsen for KFUM- Spejderne i Danmark.

3. Et associeret korps kan ophæve associeringen ved beslutning i det associerede korps’ bestyrelse. Associeringen kan ligeledes ophæves ved beslutning i Hovedbestyrelsen for KFUM- Spejderne i Danmark.

4. Hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark udarbejder regler og fastsætter administrationsvederlag for det associerede korps til dækning af de udgifter, associeringen medfører for KFUM-Spejderne i Danmark. Landsmødet i 1986 vedtog at associere Metodistkirkens Spejdere i Danmark til KFUM- Spejderne i Danmark.
Landsmødet i 1994 vedtog at associere Missionsforbundets Spejdere til KFUM-Spejderne i Danmark.

5. Uanset at Semerkand Ungdom ikke er et spejderkorps tilknyttet et andet kristent trossamfund, har landsmødet 2018 med det til ændring af lovene nødvendige flertal vedtaget at associere Semerkand Ungdom til KFUM- Spejderne i Danmark ud fra de retningslinjer og bestemmelser, der i øvrigt er gældende for en sådan associering i § 40, stk. 1-4.

 

Foreslået ordlyd:

§ 40. Associerede korps

1. Et spejderkorps tilknyttet et andet kristent trossamfund end den danske folkekirke kan ved landsmødets beslutning med mindst 2/3 af de afgivne stemmer associeres til KFUM-Spejderne i Danmark. Forinden associeringen skal det associerede korps’ love godkendes af Hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark, som bl.a. skal påse, at det associerede korps overholder den internationale spejderbevægelses krav. Såfremt det associerede korps ønsker at ændre sine love, skal ændringerne godkendes af Hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark, forinden de kan træde i kraft.

2. Det associerede korps skal ledes af en bestyrelse, hvis sammensætning til enhver tid skal være oplyst over for Hovedbestyrelsen for KFUM- Spejderne i Danmark.

3. Et associeret korps kan ophæve associeringen ved beslutning i det associerede korps’ bestyrelse. Associeringen kan ligeledes ophæves ved beslutning i Hovedbestyrelsen for KFUM- Spejderne i Danmark.

4. Hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark udarbejder regler og fastsætter administrationsvederlag for det associerede korps til dækning af de udgifter, associeringen medfører for KFUM-Spejderne i Danmark. Landsmødet i 1986 vedtog at associere Metodistkirkens Spejdere i Danmark til KFUM- Spejderne i Danmark.
Landsmødet i 1994 vedtog at associere Missionsforbundets Spejdere til KFUM-Spejderne i Danmark.

5. Uanset at Semerkand Ungdom ikke er et spejderkorps tilknyttet et andet kristent trossamfund, har landsmødet 2018 med det til ændring af lovene nødvendige flertal vedtaget at associere Semerkand Ungdom til KFUM- Spejderne i Danmark ud fra de retningslinjer og bestemmelser, der i øvrigt er gældende for en sådan associering i § 40, stk. 1-4.