L8: Stemmeret ved Landsmødet (trukket af forslagsstilere)

Forslagsstillere

Hafnia Distrikt, Odsherred Distrikt, Marselis Distrikt og Ermelunden Distrikt

 

Motivation

I KFUM-Spejderne har vi et stærkt medlemsdemokrati. Det gør, at vi har en opgave i at give alle vores medlemmer mulighed for at deltage i vores demokrati. Det gælder lokalt, regionalt og på korpsplan. Vi skal sikre en bred repræsentation til vores landsmøde, da det er her vores overordnede strategiske beslutninger drøftes og tages. Da vi er et børne- og ungdomskorps, bør demokratiet også omfatte børn og unge, og det viser vi ved, at unge gives stemmeret, så vi fortsat har en tidssvarende forening, der er styret af vores medlemmer – uanset alder.

Ved dette forslag får vi ligeledes flere til at komme til landsmødet og sætte retningslinjerne for korpsets fremtid.

 

Nuværende ordlyd:

§ 34. Landsmødet

[…]

5. Stemmeberettigede ved landsmødet er 1 eller 2 repræsentanter for hver gruppe udpeget af grupperådet.

Grupper, der ved sidste medlemsoptælling havde mindst 75 medlemmer, har 2 stemmer, de øvrige grupper 1 stemme.

Stemmeberettigede er endvidere 2 repræsentanter for hvert distrikt udpeget af distriktsrådet, 1 repræsentant for hvert distrikt valgt af og blandt de over-15-årige medlemmer i hvert distrikt, der ikke er ledere samt medlemmer af Hovedbestyrelsen.

Gruppen af medlemmer, der er direkte medlemmer af korpset, har 2 stemmer.

Hovedbestyrelsen fastlægger nærmere bestemmelse for udvælgelsen heraf. Udelukket fra at udøve stemmeret på landsmødet er repræsentanter for grupper, der skylder korpsafgift fra det foregående eller tidligere år.

6. Hver deltager kan personligt kun afgive én stemme. Hvor skriftlig fuldmagt foreligger på den af Hovedbestyrelsen udsendte blanket, kan en deltager afgive indtil i alt 4 stemmer. Afstemning ved fuldmagt kan kun finde sted ved skriftlig afstemning. Skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten bestemmer det, eller mindst 5 stemmeberettigede deltagere forlanger det.
[…]

 

Ændringer i ordlyden:

§ 34. Landsmødet

[…]

5. Stemmeberettigede ved landsmødet er 1 eller 2 repræsentanter for hver gruppe udpeget af grupperådet.:

  • Grupper med 1-74 medlemmer ved seneste medlemsoptælling har 2 stemmer
  • Grupper med 75-149 medlemmer ved seneste medlemsoptælling har 4 stemmer
  • Grupper med 150 medlemmer eller derover ved seneste medlemsoptælling har 6 stemmer

Grupper, der ved sidste medlemsoptælling havde mindst 75 medlemmer, har 2 stemmer, de øvrige grupper 1 stemme.

Stemmeberettigede er endvidere 2 repræsentanter for hvert distrikt udpeget af distriktsrådet, 1 repræsentant for hvert distrikt valgt af og blandt de over-15-årige medlemmer i hvert distrikt, der ikke er ledere samt medlemmer af Hovedbestyrelsen.:

  • Distrikter med op til 1.000 medlemmer ved seneste medlemsoptælling har 4 stemmer
  • Distrikter med 1.000 medlemmer eller derover ved seneste medlemsoptælling har 8 stemmer

Halvdelen af stemmerne pr. enhed skal så vidt muligt besættes af 15-29-årige baseret på mødedatoen.

Derudover er medlemmer af Hovedbestyrelsen stemmeberettigede.

Gruppen af medlemmer, der er direkte medlemmer af korpset, har 24 stemmer.

Halvdelen af stemmerne skal så vidt muligt besættes af 15-29-årige baseret på mødedatoen.

Hovedbestyrelsen fastlægger nærmere bestemmelse for udvælgelsen heraf. Udelukket fra at udøve stemmeret på landsmødet er repræsentanter for grupper, der skylder korpsafgift fra det foregående eller tidligere år.

6. Hver deltager kan personligt kun afgive én stemme. Hvor skriftlig fuldmagt foreligger på den af Hovedbestyrelsen udsendte blanket, kan en deltager afgive indtil i alt 4 stemmer.

Repræsentanter, som besidder en post forbeholdt til 15-29-årige, kan i alle tilfælde kun afgive én stemme.

Afstemning ved fuldmagt kan kun finde sted ved skriftlig afstemning. Skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten bestemmer det, eller mindst 5 stemmeberettigede deltagere forlanger det.
[…]

 

Foreslået ordlyd:

§ 34. Landsmødet

[…]

5. Stemmeberettigede ved landsmødet er repræsentanter for hver gruppe udpeget af grupperådet:

  • Grupper med 1-74 medlemmer ved seneste medlemsoptælling har 2 stemmer
  • Grupper med 75-149 medlemmer ved seneste medlemsoptælling har 4 stemmer
  • Grupper med 150 medlemmer eller derover ved seneste medlemsoptælling har 6 stemmer

Stemmeberettigede er endvidere repræsentanter for hvert distrikt udpeget af distriktsrådet:

  • Distrikter med op til 1.000 medlemmer ved seneste medlemsoptælling har 4 stemmer
  • Distrikter med 1.000 medlemmer eller derover ved seneste medlemsoptælling har 8 stemmer

Halvdelen af stemmerne pr. enhed skal så vidt muligt besættes af 15-29-årige baseret på mødedatoen.

Derudover er medlemmer af Hovedbestyrelsen stemmeberettigede.

Gruppen af medlemmer, der er direkte medlemmer af korpset, har 4 stemmer.

Halvdelen af stemmerne skal så vidt muligt besættes af 15-29-årige baseret på mødedatoen.

Hovedbestyrelsen fastlægger nærmere bestemmelse for udvælgelsen heraf. Udelukket fra at udøve stemmeret på landsmødet er repræsentanter for grupper, der skylder korpsafgift fra det foregående eller tidligere år.

6. Hver deltager kan personligt kun afgive én stemme. Hvor skriftlig fuldmagt foreligger på den af Hovedbestyrelsen udsendte blanket, kan en deltager afgive indtil i alt 4 stemmer.

Repræsentanter, som besidder en post forbeholdt til 15-29-årige, kan i alle tilfælde kun afgive én stemme.

Afstemning ved fuldmagt kan kun finde sted ved skriftlig afstemning. Skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten bestemmer det, eller mindst 5 stemmeberettigede deltagere forlanger det.
[…]