R1: Det tværkorpslige samarbejde (vedtaget*)

Forslagsstillere

Hafnia Distrikt, Odsherred Distrikt, Marselis Distrikt og Ermelunden Distrikt

 

Forslagstekst

”Landsmødet giver Hovedbestyrelsen mandat til at forsætte arbejdet med Spejderne.

Landsmødet ønsker at styrke samarbejdet mellem korpsene på lokalt plan. Arrangementer som Gruppeledelseskonferencen, hvor deltagere fra alle korps mødes til fælles oplevelser og videndeling skal styrkes.

Endvidere skal de gode relationer, der er etableret lokalt i forbindelse med Spejdernes Lejr 2012 og Spejdernes Lejr 2017 støttes.”

 

Ændringsforslag

R1.1: Det tværkorpslige samarbejde
R1.2: Det tværkorpslige samarbejde
 

Afstemning

Vedtaget med ændringsforslag R1.2