R4: Familiespejdertørklæder (ikke vedtaget)

Forslagsstillere

Vestamager Gruppe, Silkeborg Gruppe og Rosenvænget Gruppe

 

Motivation

Når et 3-6 årigt barn er meldt ind som KFUM-Spejder, så skal barnet ved al mødeaktivitet have deres egen voksne pårørende med. Disse voksne er ikke meldt ind, men er heller ikke udenforstående. De er familiespejdere, men har ingen synlige officielle tegn på, at de er andet end udenforstående civile.

Denne position, som halvt indmeldte gør familiespejderne til noget særligt, og sådan skal de behandles. Familiespejderne yder en væsentlig indsats og er til stor værdi for grupperne, så det er på tide, at vi til gengæld viser vores taknemmelighed for denne indsats og gør noget konkret for at lukke dem helt ind i fællesskabet. Efter Spejdernes Lejr 2017 sagde en af mine familiespejdere til mig: ”Det havde gjort noget for min fællesskabsfølelse, at jeg også havde haft et tørklæde at tage på. Når alle andre ser ud på en bestemt måde, så føler man sig udenfor, hvis man ikke ser ud som dem.”

På vegne af forslagsstillerne
Ulla Kallesøe, Vestamager Gruppe

 

Forslagstekst

”Derfor foreslås hermed, at korpset får designet et familiespejdertørklæde, som ligner det traditionelle røde tørklæde, men adskiller sig med et tydeligt familiespejderlogo. Dette tørklæde bør være lige så let at købe, som andre spejdertørklæder. Alle grupper med familiespejdere eller interesse herfor, bør have en reklame for tørklædet, sådan at familiespejderne ved kommende spejderbegivenheder kan føle sig som en del af fællesskabet.”

 

Afstemning

Ikke vedtaget.