R6: Genoptryk af Spejderliv (vedtaget*)

Forslagsstillere

Danehof Distrikt, Højby Gruppe, Stenstrup Gruppe & Åkilde Gruppe

 

Motivation

Vi i distriktsstab Danehof har gennem nogen tid fulgt udviklingen i vort arbejdsstof, herunder mængde og læringsmåder. For ikke så mange år tilbage havde spejderen en prøvebog/træningsbog og lederen den relevante leder-træningsbog samt den uundværelige “SPEJDERLIV”. SPEJDERLIV rummede stort set alle de oplysninger som vi som ledere skulle bruge, uden så megen udenomssnak og med korte og klare anvisninger der straks kunne omsættes til spejderaktiviteter. I dag er arbejdsstoffet pakket godt og dyrt ind, og beskrevet med mål som befandt vi os på en skolebænk.

Spejderliv var desuden en fantastisk historiebog, med tegninger af BP og billeder der fortalte både den danske og den internationale Spejder historie. Bogen var til stor nytte for både Spejderen, lederen og Alle med den mindste smule interesse i vores sag.

Vi vil som KFUM-Spejderne gerne stå for noget andet end skole og andre foreninger, det betyder også vi skal gå vore egne veje, og holde fast i vore grund værdier. Til det brug har bogen Spejderliv været en uvurderlig hjælp, og i mange år en værdsat afslutningsgave efter endt patruljeleder træning (Roland)

 

Forslagstekst

“Vi vil derfor med dette forslag tilsige Hovedbestyrelsen at genoptrykke “SPEJDERLIV” i den sidst udgivne udgave eller gerne i en lettere opdateret udgave.”

 

Ændringsforslag

R6.1: Genoptryk af Spejderliv

Afstemnning

Vedtaget med ændringsforslag R6.1