R7: Førstehjælpstilbud til ledere (vedtaget)

Forslagsstillere

Knuden Aalborg, Engesvang gruppe, Svenstrup Gruppe, Øster Vittrup Gruppe, Dianalund Gruppe

 

Motivation

Det er vigtigt at vi som korps lægger vægt på at vores dygtige ledere er i stand til at yde førstehjælp hvis uheldet er ude. Dette skal både give en tryghed hos den enkelte leder, ledergruppen og forældrene ved at vide at hvis der skulle ske noget, og nogen af børene kommer til skade, så er lederne i stand til at håndtere det professionelt. Det vil også vise, at vi som korps ser vigtigheden af at kunne førstehjælp og at vi tager vores ansvar om at passe godt på børnene alvorligt, selv når det uforudsete sker. Selvom vores ledere er frivillige, bør vi ikke være bange for at anbefale dem at deltage i et førstehjælpskursus en gang i mellem. Det vil også vise lederne, at vi mener at de skal have muligheden for at udvikle sig sådan at de kan håndtere en situation endnu bedre. Det vil derudover også gøre lederen i stand til, også udenfor spejderarbejdet, at reagere professionelt i en situation hvor førstehjælp er nødvendigt. For at gøre dette nemmere og mere overskueligt, både for den enkelte leder og for gruppen, anbefales det derfor at hovedbestyrelsen undersøger mulighederne for at samarbejde med en eller flere udbydere af førstehjælpskurser for at gøre førstehjælpskurser let tilgængelige og samtidig prisbillige at deltage i.

Det er vigtigt at understrege at dette forslag ikke lægger op til at alle ledere skal have et gyldigt førstehjælpskursus. Forslaget anbefaler at ledere som er interesseret tilbydes at deltage i et førstehjælpskursus for at gøre dem dygtigere til at yde førstehjælp. Formålet er blot at belyse at vi, i KFUM-spejderne i Danmark, mener at det er vigtigt at have ledere som er i stand til at yde førstehjælp hvis uheldet er ude.

 

Forslagstekst

“KFUM-spejderne i Danmark er af den overbevisning at det er vigtigt at ledere er i stand til at yde førstehjælp på en professionel måde. KFUM-spejderne er et korps hvori det daglige arbejde indbefatter omgang med børn og unge. Derfor mener landsmødet at det ville være anbefalelsesværdigt at alle ledere jævnligt udvikler og/eller udvider deres førstehjælpskundskaber. Generelt anbefales lederne som minimum at have deltaget i kurset ”førstehjælp for voksne med ansvar for børn” eller ”førstehjælp med særligt ansvar” som følger Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.

Landsmødet vil endvidere opfordre hovedbestyrelsen til at undersøge mulighederne for at lave en aftale med en eller flere udbydere af førstehjælpskurser, således at det er muligt flere steder i landet med regelmæssige mellemrum at deltage i førstehjælpskurser til en billig pris.”