Dagsorden for Landsmødesalen

Forslagene vil forsøge blive behandlet i denne rækkefølge søndag.

 • – L1: Gruppens gode ledelse
 • – L2: Enhedens gode ledelse
 • – L3: Grupperådets overordnede ansvar
 • – L9: Den kristne ledergerning
 • – B2: Bestemmelse af korpsafgift
 • – R1: Det tværkorpslige arbejde
 • – R2: Vores butik
 • – R3: Prioritering af ressourcer til hovedstaden
 • – L7: Associering af Semerkand Ungdom
 • – L8: Stemmeret ved Landsmøde (Trukket af forslagsstillerne)
 • – R6: Genoptryk af Spejderliv
 • – R7: Førstehjælpstilbud til ledere
 • – R8: Korpslejr for KFUM-Spejderne
 • – R9: Lederbrevet
 • – B1: Generel bemyndigelse af Hovedbestyrelsen

Det skal understreges at dirigenterne har mulighed for at flytte forslag rundt, for at sikre at Landsmødet forløber godt.