Dagsorden for ekstraordinært landsmøde d. 15. december 2020

Hovedbestyrelsen har fastsat dagsorden for det ekstraordinære landsmøde og herunder indkaldt forslag til beslutninger med følgende frister. d. 29. november (forslag) og 6. december (ændringsforslag).

1. Konstituering af landsmødet.

Herunder valg af dirigenter og referent

2. Økonomi

Fremlæggelse af regnskab for de forgående to år til godkendelse. Herunder også fremlæggelse af budget for det kommende år.

3. Revisor

Valg af revisor, kritisk revisor og suppleant for kritiske revisorer

4. Behandling af beslutningsforslag

Der er indkommet i alt 4 forslag samt et ændringsforslag inden fristen udløb d. 29. november (forslag) og 6. december (ændringsforslag).

R1: Inkluderende brug af symboler og traditioner (samt 1 Ændringsforslag)

R2: Korpsets formål og arbejdsform

R3: Aktivt roverarbejde

R4: Indførelse af automatisk fornyelse af børneattest

5. Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen

Se kandidaterne her:

Vi ses 15. dec. til ekstraordinært landsmøde 2020

Grundet det afbrudte landsmødet i september, inviterer hovedbestyrelsen til virtuelt ekstraordinært landsmøde - 15. dec. 2020, 18:30-21:30.