Debatsøndag om resolutionsforslag

Af praktiske årsager vil der på landsmødet være begrænsede muligheder for at debattere resolutionsforslagene. Derfor har hovedbestyrelsen og landsmødepatruljen besluttet, at der skal være mulighed for at debattere forslagene før selve landsmødet. Det vil foregå på søndag d. 13. december fra kl. 11-17. Hver debat varer ca. en time og omhandler et bestemt forslag. Her på siden finder du en overordnet plan for hver debat, starttidspunkterne for den enkelte debat og praktiske oplysninger ift. deltagelse. Debatterne vil blive gennemført på Google Meet.

Starttidspunkter og overordnet plan for debatter

Debatterne starter efter nedenstående plan. Den enkelte debat varer omkring en time afhængig af, hvor mange spørgsmål og kommentarer, der måtte være. Når der ikke er flere nye kommentarer og spørgsmål afsluttes debatten.

  • 11:00: Inkluderende brug af symboler og traditioner (R1 og R1.1)
  • 12:30: Korpsets formål og arbejdsform (R2)
  • 13:30: Aktivt roverarbejde (R3)
  • 15:00: Indførelse af automatisk fornyelse af børneattest (R4)
  • 16:00: Regnskab og budget

Hver debat starter med en motivation fra forslagsstiller efterfulgt af opsamling fra det ordinære landsmøde og opklarende spørgsmål. Derefter åbnes der for debat og kommentarer af forslaget. Debatten afsluttes med en kort opsamling, som også tages med videre til selve landsmødet.

Links til debatterne

Du deltager i debatterne ved at klikke på følgende links (tager dig til et Google Meet). Log gerne på debatten lidt før den starter, så debatten kan starte til tiden:

Praktik ift. meningstilkendegivelser

For at sikre, det bedste oplevelse for deltagerne i de enkelte debatter er der fastlagt nogle koder/tegn og retningslinjer, for hvordan kan bede om ordet.

Hvis du er enig med det, kan du skrive “+1” i kommentarfeltet.

Hvis du er uenig,  kan du  skrive “-1”  i kommentarfeltet.

Vil du gerne bede om ordet, så skal du skrive dit fulde navn, samt hvilke gruppe du kommer fra.

Altså:
Navn (gruppe) = jeg har en kommentar
+1 = jeg er enig
-1 = jeg er uenig

Vi ses 15. dec. til ekstraordinært landsmøde 2020

Grundet det afbrudte landsmødet i september, inviterer hovedbestyrelsen til virtuelt ekstraordinært landsmøde - 15. dec. 2020, 18:30-21:30.