Deltagerbrevet

Så har vi endnu engang landsmøde lige om lidt. Sidste landsmøde stoppede som bekendt meget brat, og vi har derfor en del hængepartier, som vi gerne vil runde ordentligt af. Derfor har vi allerede nu landsmøde igen. 

Dette deltagerbrev indeholder informationer, som allerede de kommende dage er relevant for dig. Vi vil derfor opfordre dig til at læse det igennem allerede nu. Så har du de bedste forudsætninger for både at deltage i generalprøven og være forberedt på de øvrige mails, der vil havne i din indbakke frem mod generalprøven torsdag d. 10 december og landsmødet tirsdag d. 15. december. 

Landsmødet er formelt et nyt landsmøde, og vi fortsætter derfor ikke bare der, hvor vi slap sidst. Ligesom at de beslutninger, som det ordinære landsmøde nåede at træffe, fortsat er gyldige og ikke skal besluttes igen. Der er dog en række vigtige beslutninger, som vi mangler at træffe og det skal vi gøre på dette landsmøde. Følgende er kritiske for foreningens videre drift:

  • Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget
  • Valg af statsautoriseret revisor og kritisk revisor
  • Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen

Der er ikke et formelt krav om, at der skal vælges suppleanter til hovedbestyrelsen. Erfaringen siger dog, at det er godt at have suppleanter, såfremt der skulle blive behov for at indsupplere i løbet af landsmødeperioden. Derfor har hovedbestyrelsen valgt at lave et suppleantvalg.

Derudover har hovedbestyrelsen besluttet, at der skal stemmes om resolutionsforslag. Resolutionsforslagene er en måde for landsmødet at sætte en retning for den kommende periode over for hovedbestyrelsen og dens arbejde, og derfor har hovedbestyrelsen vurderet, at det var vigtigt at give muligheden for at kunne stille resolutionsforslag. Der var derimod ikke stillet nogle lovændringsforslag ved det ordinære landsmøde, der er kritiske for foreningens videre drift, og da hovedbestyrelsen samtidig vurderer, at lovændringsforslagene fortjener en mere grundig debat, end vi kan gøre på et online landsmøde, skal vi først stemme om lovændringsforslagene ved det næste ordinære landsmøde i 2022.

I hovedbestyrelsen og landsmødepatruljen glæder vi os meget til at ”se” dig til online landsmøde d. 15. december kl. 18:30. Vi har arbejdet hårdt den sidste korte periode for at skabe et landsmøde, så vi sammen kan få afsluttet den nu forgangne landsmødeperiode ordentligt.

I deltagerbrevet her kan du finde information om: Praktik, teknik, program, indhold, stemmer med mere. Eventuelle spørgsmål kan sendes til info@kfumspejderne.dk

Inden landsmødet kan du forberede dig ved at læse forslag, regnskab og budget samt se kandidaterne her på siden.

Vi ses online!

Med venlig hilsen

Hovedbestyrelsen og landsmødepatruljen


Teknik

Det ekstraordinære landsmøde skal gennemføres online. Du vil derfor i de kommende dage modtage mails både med link til selve mødet, der afholdes som et webinar på platformen “GoToWebinar” og ligeledes en brugeradgang til “NemoVote”, som er vores afstemningssystem. Disse mails vil delvis være skrevet på engelsk, men vi har forsøgt at indsætte dansk tekst i det omfang, det var muligt og nødvendigt. Bemærk, at du vil modtage to indbydelser til webinar, både et link til generalprøven torsdag d. 10. december og et link til det ekstraordinære landsmøde d. 15. december.

Hvis du har brug for hjælp til at læse og forstå de mails, som delvist står på engelsk, så er du velkommen til at kontakte os. Vi har lavet en lille video, som viser, hvordan man logger ind på GoToWebinar. Den finder du her: kortlink.dk/29k6v

Support før landsmødet

Hvis du har spørgsmål (også af teknisk karakter) op til både generalprøve og det ekstraordinære landsmøde, så tøv ikke med at kontakte os. Det er vigtigt for os, at du er tryg og har forståelse for den tekniske løsning, som er tilgængelig for os. Du kan kontakte administrationscenteret på info@kfumspejderne.dk eller 7010 2666 i den normale åbningstid (10-14 på hverdage).

Support op til og under generalprøve og ekstraordinært landsmøde
For at ingen skal ringe forgæves, opfordrer vi til at henvendelser lige op til og under arrangementerne sker via sms til 2222 9431. Her samler vi alle henvendelser, og vender hurtigst muligt tilbage til dig.

Generalprøve

For at vi alle kan sikre os, at teknikken og alt det praktiske fungerer, så bliver der afholdt generalprøve for landsmødet torsdag d. 10. december kl. 18:30-20:00. Her vil det være muligt for alle deltagere at logge på mødeplatformen og teste afstemningssystemet ligesom hovedbestyrelsen og landsmødepatruljen samtidig vil teste den tekniske opsætning. Du modtager en mail med invitation til at logge på mødet.

Afstemningssystem

Hvis du har en stemme til landsmødet, så skal du sikre at du kan logge ind i stemmesystemet. Vi opretter dig som bruger i systemet og du modtager en mail fra: NemoVote Cloud cloud@mail.nemovote.com. Du skal selv nulstille din adgangskode. Det gør du ved at gå til login-siden til systemet på https://kfumspejderne.nemovote.com og bede om at nulstille dit password. Her skal du huske at bruge den mailadresse, du har modtaget invitationen til afstemningssystemet på. Så sender systemet en mail med et link du kan bruge til selv at lave et nyt password. Hvis du har flere stemmer, vil systemet tage højde for det automatisk. Vi bruger samme stemme-login til både generalprøve og selve landsmødet.


Du tilgår stemmesystemet via linket: https://kfumspejderne.nemovote.com/
Vi har lavet en lille video, som viser, hvordan man stemmer via NemoVote. Den finder du her: kortlink.dk/youtube/29k7cGeneralprøve

For at vi alle kan sikre os, at teknikken og alt det praktiske fungerer, så bliver der afholdt generalprøve for landsmødet torsdag d. 10. december kl. 18:30-20:00. Her vil det være muligt for alle deltagere at logge på mødeplatformen og teste afstemningssystemet ligesom hovedbestyrelsen og landsmødepatruljen samtidig vil teste den tekniske opsætning. Du modtager en mail med invitation til at logge på mødet.

Debatsøndag om resolutionsforslag

Af praktiske årsager vil der på landsmødet være begrænsede muligheder for at debattere resolutionsforslagene. Derfor har hovedbestyrelsen og landsmødepatruljen besluttet, at der skal være mulighed for at debattere forslagene før landsmødet. Det vil foregå på søndag d. 13. december fra kl. 11-17. Hver debat varer en time og omhandler et bestemt forslag. En præcis plan for, hvornår den enkelte debat foregår kan findes her. Her er også være links til at deltage i debatterne. 

Program for selve landsmødet

Der bliver officielt budt velkommen til landsmødet tirsdag d. 15. december kl. 18:30. Fra kl. 17:30 vil der være mulighed for at tjekke ind og afprøve, at al teknikken fungerer ordentligt. Der vil sidde nogen klar ved telefonen og computeren til at hjælpe, hvis du får brug for det.

Programmet er i grove træk som følger:
17:30: Mødeplatformen åbner
18:30: Ekstraordinært landsmøde begynder og velkomst ved formand Stine Kirk Jensen og næstformand Tobias Simonsen
18:50: Forelæggelse af regnskab for de seneste to regnskabsår til godkendelse, herunder valg af revisor og kritiske revisorer
19:10: Behandling og afstemning af resolutionsforslag og ændringsforslag hertil
20:10: Valg af suppleanter
20:40: Afslutning og tak for i aften
21:00: Senest forventede sluttidspunkt

Vær opmærksom på, at afviklingen af landsmødet vil være påvirket af, at mødet afvikles online. Det betyder, at der vil være nogle ophold undervejs ift. afstemninger og eventuelle behov for at dirigenterne drøfter formalia med hovedbestyrelsen.

Dirigenter

Til at lede landsmødet godt igennem programmet skal der bruges et par dirigenter. Natascha Skjaldgaard og Karin Grüttner  der var dirigenter på det ordinære landsmøde havde sagt ja til at påtage sig opgaven igen, men på grund af de nyindførte covid-19  restriktioner må de ikke deltage fysisk sammen med afviklingsteamet på Houens Odde. Hovedbestyrelsen har derfor bedt Morten Trampedach Junget og Henrik Væver om at forberede sig og holde sig klar, såfremt landsmødet vælger dem til at være dirigenter.

Resolutionsforslag

Der er stillet fire resolutionsforslag, som vi skal tage stilling til ved landsmødet. Derudover er der stillet et enkelt ændringsforslag til et af resolutionsforslagene. Alle fem forslag kan findes her, og det vil være en fordel, hvis du har læst og taget stilling til dem inden landsmødet. Har du behov for at debattere forslagene, anbefaler vi at deltage i debatsøndagen d. 13. december.

Kandidater til suppleantvalg til hovedbestyrelsen

Da det ordinære landsmødet stoppede, var der kun formelt opstillet 11 kandidater til hovedbestyrelsen, og landsmødet valgte dem derfor ved fredsvalg. Det betyder også, at der ikke er blevet valgt suppleanter til hovedbestyrelsen, hvorfor vi nu skal vi vælge tre. Det er landsmødets mest komplicerede valg, idet vores love foreskriver, at man ved et almindeligt hovedbestyrelsesvalg skal stemme på mindst halvdelen af det antal pladser, der skal vælges og maksimalt det antal pladser, der skal vælges – normalt er det hhv. 6 og 11 pladser. Men vores love beskriver ikke et egentligt suppleantvalg, og derfor har hovedbestyrelsen valgt at følge samme valgproces her. Det betyder, at vi ved det kommende landsmøde skal stemme på mindst 2 og maksimalt 3 kandidater, idet der er 3 suppleantpladser. Vores afstemningssystem vil tage højde for den valgproces.

Der er opstillet tre kandidater til valget, og de kan alle findes her. Kandidaterne er Andreas Blom Larsen, Nanna Klingenberg og Rie Heitmann Janken.

Kritiske revisorer

KFUM-Spejderne har to kritiske revisorer, der fører tilsyn med hovedbestyrelsens beslutninger og hjælper med at sikre, at de overholder landsmødets ønsker og vedtagelser. Hver kritisk revisor er valgt for fire år og er på valg på skift. Denne gang er Lars Ravn på valg, og Lars stiller sig til rådighed for genvalg. Derudover skal der vælges en suppleant for de kritiske revisorer, hovedbestyrelsen indstiller Erling Birkbak.

Regnskab, budget og valg af revisor

Landsmødet skal godkende korpsets regnskab for den forgangne landsmødeperiode, idet vi ikke nåede det på det ordinære landsmøde. Regnskaberne findes her. Landsmødet vil ligeledes blive orienteret om budgettet for den kommende landsmødeperiode. Budgettet kan findes her.

Derudover skal landsmødet vælge en statsautoriseret revisor. Hovedbestyrelsen genindstiller Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til at være korpsets revisor.

Vi ses 15. dec. til ekstraordinært landsmøde 2020

Grundet det afbrudte landsmødet i september, inviterer hovedbestyrelsen til virtuelt ekstraordinært landsmøde - 15. dec. 2020, 18:30-21:30.