B1: Generel bemyndigelse af hovedbestyrelsen

Forslagsstillere

Hovedbestyrelsen

Motivation for forslaget

Der har været tradition for, at Landsmødet giver Hovedbestyrelsen bemyndigelse til, efter Landsmødet, at foretage mindre redaktionelle tilretninger i korpsets love. For at lette den demokratiske kontrol, indføres der desuden et krav om, at de ændringer, som implementeres med hjemmel i denne bestemmelse, dokumenteres på en åben del af KFUM-Spejdernes hjemmeside.

Forslagstekst

”Hovedbestyrelsen bemyndiges til, efter Landsmødet, at foretage nødvendige konsekvensrettelser og sproglige tilretninger i lovene. Disse ændringer offentliggøres på KFUM-Spejdernes hjemmeside.”