Beslutningsforslag

B4: Ændring af bestemmelse om indhentning af børneattester

Forslagsstillere
Højene Gruppe, Rakkeby Gruppe, Tornby/Vidstup Gruppe, Bjergby Mygdal Gruppe, Skallerup-Vennebjerg Gruppe, Vest-Vendsyssel Distrikt, Vestlimfjord Distrikt & Østvendsyssel Distrikt
Motivation

Vi vil gerne foreslå, at der i korpsets bestemmelser fastsættes fast periode for genindhentning af børneattest.

Vi anerkender, at gruppen er en selvstændig juridisk enhed, og det er gruppen, der er ansvarlig for at have politik for, at børneattester bliver indhentet og fornyet med passende mellemrum. Der stilles imidlertid mange forskellige krav til forskellige foreninger, og det vil være bekvemt for spejdergruppen at have en bestemmelse hos KFUM-Spejderne at forholde sig til. Vi mener, det er bedre, at gruppen bruger tid på at drøfte, hvordan man forebygger evt. overgreb på børn fremfor at bruge tid på at finde ud af, hvad der er en passende frekvens for fornyelse af børneattester.

Børneattesten indhentes af korpset og gælder derfor i alle de organisatoriske enheder hos KFUM-Spejderne, hvor der er krav om børneattest. En fælles termin for fornyelse af børneattester vil dels sikre, at der bliver fornyet med passende mellemrum, men det fjerner også usikkerhed om, hvem der skal iværksætte en fornyelse af børneattest.

Børneattester indhentes via Spejdernes Medlemsservice. I Medlemsservice er der en funktion, der kan automatisere påmindelse om fornyelse af børneattest. For at aktivere den funktion, er vi nødt til at være enige, da funktionen gælder for hele korpset. Det vil give gruppen en markant mindre administrativ opgave at huske på fornyelse af børneattest ved at lade Medlemsservice varetage påmindelsen og påbegynde en indhentelse af børneattest på samme måde, som vi kender det i dag. Ændringen i denne bestemmelse betyder, at der bliver sat en ”levetid” på en børneattest. Når levetiden udløber, vil der automatisk blive bedt om en ny børneattest, så medlemmet igen skal bekræfte sit CPR-nummer i Medlemsservice og vil modtage en ny erklæring i e-boks.

Den enkelte organisatoriske enhed har stadig ansvaret for, at der indhentes børneattest, hvor der er behov og kan til hver en tid indhente ny børneattest, selv om det er tidligere end den fastsatte fornyelsestermin. Der ændres med denne bestemmelse ikke på, hvem der har ansvaret for få indhentet den første børneattest på et medlem.

Der er her tale om ændring af en bestemmelse. Bestemmelser er tillæg til korpsets love. Normalt er det hovedbestyrelsen alene, der formulerer bestemmelserne.

Vi vil gerne have Landsmødet til at tilslutte sig formuleringen af denne bestemmelse, da det er så vigtigt et område, og det sender så stærkt et signal om, at dette ikke er et administrativt krav, men noget som vedrører hele korpset, og som Landsmødet har bakket op om. Der må ikke være tvivl om, at KFUM-Spejderne indhenter børneattester med jævne mellemrum. Med denne bestemmelse får vi et fælles mål, og det udelukker ikke, at en gruppe ønsker at forny børneattester med kortere interval, hvis de ønsker det.

Der er indføjet en passus, der sikrer, at hovedbestyrelsen kan ændre denne bestemmelse, hvis der sker ændringer i eks. lovgivningen, der kræver det. Selv om det er Landsmødets beslutning, skal hovedbestyrelsen have mulighed for at justere uden, at der skal indkaldes til ekstraordinært Landsmøde. Dette er noget, der gælder for alle bestemmelser, men da vi her søger at få Landsmødets tilslutning til bestemmelsen, ønsker vi at tydeliggøre, at den mulighed findes.

Nuværende ordlyd

1.2 Indhentelse af børneattester

For at forebygge overgreb mod børn i KFUM-Spejderne, skal der indhentes børneattester på alle, der er fyldt 15 år.

Jf. lov om indhentelse af børneattester for frivillige ledere, må ingen på 15 år eller derover hos KFUM-Spejderne have registreret en afgørelse i Det Centrale Kriminalregister for overtrædelse af straffelovens § 210, § 222, § 222 jf. §§ 224 og 225, § 232 eller § 235, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.

Det respektive råd, dvs. gruppebestyrelsen, distriktsrådet eller hovedbestyrelsen, er ansvarlig for, at alle personer, der er omfattet af loven, udfylder en samtykkeerklæring til brug for indhentning af oplysninger i Det Centrale Kriminalregister.
Som det fremgår af Kulturministeriets bekendtgørelse, skal der indhentes samtykkeerklæring for alle medhjælpere og nye ledere senest 3 uger efter, at disse har fungeret og fortsat skal fungere i en sammenhængende periode på mere end 1 uge eller i løbet af 3 måneder har hjulpet til i spejderarbejdet 3 eller flere gange.

Der skal indhentes samtykkeerklæring fra alle seniorspejdere, patruljeledere, rovere, ledere og medhjælpende ikke-medlemmer, dog jf. ovenstående, hvad enten disse i forvejen er medlemmer, overflyttes fra en anden gruppe eller distrikt eller er nye medlemmer af korpset.

Alle korpsets enheder skal leve op til disse minimumskrav. Hovedbestyrelsen opfordrer samtidig stærkt de respektive bestyrelser/råd til at drøfte og fastlægge egne samværsregler, som eksempelvis præciserer, om nye ledere og ikke-medlemmer kan fungere som medhjælpere på sommerlejre og ture med overnatning uden forudgående kontrol i Det Centrale Kriminalregister.

KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse kan beslutte, at der på et senere tidspunkt skal foretages en fornyet kontrol af eksisterende ledere eller medhjælpere med ”regelmæssig eller længerevarende” tilknytning.

Alle samtykkeerklæringer indsendes til KFUM-Spejdernes generalsekretær, som videresender erklæringerne til Det Centrale Kriminalregister. Generalsekretæren modtager også svar. Såfremt en person har registreret en dom, vil den udpegede ansvarlige for den/det respektive bestyrelse/råd – gruppebestyrelsen, distriktsrådet eller hovedbestyrelsen blive kontaktet af generalsekretæren, med hvem der træffes aftale om det videre forløb. Såfremt der ikke er registreret en dom, vil den/det respektive bestyrelse/råd – gruppebestyrelsen, distriktsrådet eller hovedbestyrelsen ikke høre mere. Typisk behandlingstid er 4-6 uger.

KFUM-Spejdernes Administrationscenter opbevarer kvittering fra Rigspolitiet på indhentelse af børneattest som myndighedsdokumentation for, at den/det respektive bestyrelse/råd – gruppebestyrelse, distriktsrådet eller hovedbestyrelsen har indhentet de lovbestemte børneattester.

Kvitteringen udleveres til den/det respektive bestyrelse/råd – gruppebestyrelse, distriktsrådet eller hovedbestyrelsen – ved henvendelse til Administrationscentret med angivelse af navn og årstallet for dokumentationen.

Ændring i ordlyd

1.2 Indhentelse af børneattester

For at forebygge overgreb mod børn i KFUM-Spejderne, skal der indhentes børneattester på alle, der er fyldt 15 år.

Jf. lov om indhentelse af børneattester for frivillige ledere, må ingen på 15 år eller derover hos KFUM-Spejderne have registreret en afgørelse i Det Centrale Kriminalregister for overtrædelse af straffelovens § 210, § 222, § 222 jf. §§ 224 og 225, § 232 eller § 235, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.

Det respektive råd, dvs. gruppebestyrelsen, distriktsrådet eller hovedbestyrelsen, er ansvarlig for, at alle personer, der er omfattet af loven, udfylder en samtykkeerklæring til brug for indhentning af oplysninger i Det Centrale Kriminalregister.
Som det fremgår af Kulturministeriets bekendtgørelse, skal der indhentes samtykkeerklæring for alle medhjælpere og nye ledere senest 3 uger efter, at disse har fungeret og fortsat skal fungere i en sammenhængende periode på mere end 1 uge eller i løbet af 3 måneder har hjulpet til i spejderarbejdet 3 eller flere gange.

Der skal indhentes samtykkeerklæring fra alle seniorspejdere, patruljeledere, rovere, ledere og medhjælpende ikke-medlemmer, dog jf. ovenstående, hvad enten disse i forvejen er medlemmer, overflyttes fra en anden gruppe eller distrikt eller er nye medlemmer af korpset.

Alle korpsets enheder skal leve op til disse minimumskrav. Hovedbestyrelsen opfordrer samtidig stærkt de respektive bestyrelser/råd til at drøfte og fastlægge egne samværsregler, som eksempelvis præciserer, om nye ledere og ikke-medlemmer kan fungere som medhjælpere på sommerlejre og ture med overnatning uden forudgående kontrol i Det Centrale Kriminalregister.

KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse kan beslutte, at der på et senere tidspunkt skal foretages en fornyet kontrol af eksisterende ledere eller medhjælpere med ”regelmæssig eller længerevarende” tilknytning.

Landsmødet 2020 har besluttet at børneattester skal fornyes minimum med 2 års mellemrum, hvis der stadig er behov for indhentelse af børneattest for vedkommende. Det vil sige at ingen børneattest må være ældre end 2 år for eksisterende ledere eller medhjælpere med ”regelmæssig eller længerevarende” tilknytning.

Alle samtykkeerklæringer indsendes til KFUM-Spejdernes generalsekretær, som videresender erklæringerne til Det Centrale Kriminalregister. Generalsekretæren modtager også svar. Såfremt en person har registreret en dom, vil den udpegede ansvarlige for den/det respektive bestyrelse/råd – gruppebestyrelsen, distriktsrådet eller hovedbestyrelsen blive kontaktet af generalsekretæren, med hvem der træffes aftale om det videre forløb. Såfremt der ikke er registreret en dom, vil den/det respektive bestyrelse/råd – gruppebestyrelsen, distriktsrådet eller hovedbestyrelsen ikke høre mere. Typisk behandlingstid er 4-6 uger.

KFUM-Spejdernes Administrationscenter opbevarer kvittering fra Rigspolitiet på indhentelse af børneattest som myndighedsdokumentation for, at den/det respektive bestyrelse/råd – gruppebestyrelse, distriktsrådet eller hovedbestyrelsen har indhentet de lovbestemte børneattester.

Kvitteringen udleveres til den/det respektive bestyrelse/råd – gruppebestyrelse, distriktsrådet eller hovedbestyrelsen – ved henvendelse til Administrationscentret med angivelse af navn og årstallet for dokumentationen.

KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse kan ændre denne bestemmelse, hvis det er nødvendigt for overholdelse af gældende lovgivning.

Forslået ordlyd

1.2 Indhentelse af børneattester

For at forebygge overgreb mod børn i KFUM-Spejderne, skal der indhentes børneattester på alle, der er fyldt 15 år.

Jf. lov om indhentelse af børneattester for frivillige ledere, må ingen på 15 år eller derover hos KFUM-Spejderne have registreret en afgørelse i Det Centrale Kriminalregister for overtrædelse af straffelovens § 210, § 222, § 222 jf. §§ 224 og 225, § 232 eller § 235, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.

Det respektive råd, dvs. gruppebestyrelsen, distriktsrådet eller hovedbestyrelsen, er ansvarlig for, at alle personer, der er omfattet af loven, udfylder en samtykkeerklæring til brug for indhentning af oplysninger i Det Centrale Kriminalregister.
Som det fremgår af Kulturministeriets bekendtgørelse, skal der indhentes samtykkeerklæring for alle medhjælpere og nye ledere senest 3 uger efter, at disse har fungeret og fortsat skal fungere i en sammenhængende periode på mere end 1 uge eller i løbet af 3 måneder har hjulpet til i spejderarbejdet 3 eller flere gange.

Der skal indhentes samtykkeerklæring fra alle seniorspejdere, patruljeledere, rovere, ledere og medhjælpende ikke-medlemmer, dog jf. ovenstående, hvad enten disse i forvejen er medlemmer, overflyttes fra en anden gruppe eller distrikt eller er nye medlemmer af korpset.

Alle korpsets enheder skal leve op til disse minimumskrav. Hovedbestyrelsen opfordrer samtidig stærkt de respektive bestyrelser/råd til at drøfte og fastlægge egne samværsregler, som eksempelvis præciserer, om nye ledere og ikke-medlemmer kan fungere som medhjælpere på sommerlejre og ture med overnatning uden forudgående kontrol i Det Centrale Kriminalregister.

Landsmødet 2020 har besluttet at børneattester skal fornyes minimum med 2 års mellemrum, hvis der stadig er behov for indhentelse af børneattest for vedkommende. Det vil sige at ingen børneattest må være ældre end 2 år for eksisterende ledere eller medhjælpere med ”regelmæssig eller længerevarende” tilknytning.

Alle samtykkeerklæringer indsendes til KFUM-Spejdernes generalsekretær, som videresender erklæringerne til Det Centrale Kriminalregister. Generalsekretæren modtager også svar. Såfremt en person har registreret en dom, vil den udpegede ansvarlige for den/det respektive bestyrelse/råd – gruppebestyrelsen, distriktsrådet eller hovedbestyrelsen blive kontaktet af generalsekretæren, med hvem der træffes aftale om det videre forløb. Såfremt der ikke er registreret en dom, vil den/det respektive bestyrelse/råd – gruppebestyrelsen, distriktsrådet eller hovedbestyrelsen ikke høre mere. Typisk behandlingstid er 4-6 uger.

KFUM-Spejdernes Administrationscenter opbevarer kvittering fra Rigspolitiet på indhentelse af børneattest som myndighedsdokumentation for, at den/det respektive bestyrelse/råd – gruppebestyrelse, distriktsrådet eller hovedbestyrelsen har indhentet de lovbestemte børneattester.

Kvitteringen udleveres til den/det respektive bestyrelse/råd – gruppebestyrelse, distriktsrådet eller hovedbestyrelsen – ved henvendelse til Administrationscentret med angivelse af navn og årstallet for dokumentationen.

KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse kan ændre denne bestemmelse, hvis det er nødvendigt for overholdelse af gældende lovgivning.

Se alle forslag

Vi ses 26.-27. sep. til Landsmøde 2020

Landsmødet er vores lejrbål, hvor vi har tid og mulighed for at mødes og snakke tingene og retningen igennem. 26.-27. september slår vi teltene op ved MESSE C i Fredericia.