L5.1: Hovedbestyrelsens konstituering (ændringsforslag 1)

FORSLAGSSTILLERE

Hovedbestyrelsen

MOTIVATION FOR FORSLAGET

I det oprindelige L5 er det ikke tydeligt i selve forslagsteksten hvad der forsøges forklaret i motivationen, at ledelsen kan konstituere sig enten sidestillet eller hierarkisk,
ligesom det ikke er tydeligt at man med L5 både kan tituleres formand, forkvinde eller forperson og/eller næstformand, næstforkvinde eller næstforperson. Dette ønsker
hovedbestyrelsen præciseret med ændringsforslaget.

FORSLAGSTEKST

Nuværende ordlyd (hvis L5 bliver besluttet):

§ 36. Hovedbestyrelsen

1. Korpset ledes af hovedbestyrelsen under ansvar over for landsmødet.
2. Denne består af 11 medlemmer valgt af landsmødet. Den kan endvidere supplere sig med en kasserer. Hovedbestyrelsen konstituerer sig med en ledelse på to personer og en kasserer.
3. Medlemmer af ledelsen betegnes formand, forkvinde eller forperson efter eget valg. Titlen fastlægges ved fastsættelse af Hovedbestyrelsens forretningsordenen.
4. Alle faste stillinger hos KFUM-Spejderne i Danmark besættes efter opslag i en af korpsets publikationer.
5. Til retsligt at forpligte korpset kræves underskrift af 3 af hovedbestyrelsens medlemmer, idet det ene af disse skal være et medlem af ledelsen eller kassereren. Såfremt hverken medlemmerne af ledelsen eller kassereren er myndige, kræves det, at
det tredje af hovedbestyrelsens medlemmer, der skriver under sammen med et medlem af ledelsen og kasserer for at forpligte korpset, er myndig. Er ingen af hovedbestyrelsens medlemmer myndige, udpeger hovedbestyrelsen en myndig person som særligt tegningsberettiget. Korpset forpligtes herefter ved underskrift af den særligt tegningsberettigede person i forening med et medlem af ledelsen og
kassereren eller i forening med et medlem af ledelsen og yderligere et medlem af
hovedbestyrelsen.
6. Hovedbestyrelsen kan til enhver tid indkalde regnskaber, medlemslister, indmeldelsesblanketter og anden relevant dokumentation.
7. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal være tilgængelig for
korpsets medlemmer.

Ændringer i ordlyden:

§ 36. Hovedbestyrelsen

1. Korpset ledes af hovedbestyrelsen under ansvar over for landsmødet.
2. Denne består af 11 medlemmer valgt af landsmødet. Den kan endvidere supplere sig med en kasserer. Hovedbestyrelsen konstituerer sig med en ledelse på to personer og en kasserer og en ledelse på to personer, som enten konstitueres sidestillet eller
hierarkisk.

3. Medlemmer af ledelsen kan betegnes formand, forkvinde eller forperson og/eller næstformand, næstforkvinde eller næstforperson efter eget valg.
Titlen fastlægges ved fastsættelse af Hovedbestyrelsens forretningsordenen.
4. Alle faste stillinger hos KFUM-Spejderne i Danmark besættes efter opslag i en af korpsets publikationer.
5. Til retsligt at forpligte korpset kræves underskrift af 3 af hovedbestyrelsens medlemmer, idet det ene af disse skal være et medlem af ledelsen eller kassereren. Såfremt hverken medlemmerne af ledelsen eller kassereren er myndige, kræves det, at
det tredje af hovedbestyrelsens medlemmer, der skriver under sammen med et medlem af ledelsen og kasserer for at forpligte korpset, er myndig. Er ingen af hovedbestyrelsens medlemmer myndige, udpeger hovedbestyrelsen en myndig person som særligt tegningsberettiget. Korpset forpligtes herefter ved underskrift af den særligt tegningsberettigede person i forening med et medlem af ledelsen og kassereren eller i forening med et medlem af ledelsen og yderligere et medlem af
hovedbestyrelsen.
6. Hovedbestyrelsen kan til enhver tid indkalde regnskaber, medlemslister, indmeldelsesblanketter og anden relevant dokumentation.
7. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal være tilgængelig for
korpsets medlemmer.

Foreslået ordlyd:

§ 36. Hovedbestyrelsen

1. Korpset ledes af hovedbestyrelsen under ansvar over for landsmødet.
2. Denne består af 11 medlemmer valgt af landsmødet. Den kan endvidere supplere sig med en kasserer. Hovedbestyrelsen konstituerer sig med en ledelse på to personer og en kasserer og en ledelse på to personer, som enten konstitueres sidestillet eller hierarkisk.
3. Medlemmer af ledelsen kan betegnes formand, forkvinde eller forperson og/eller næstformand, næstforkvinde eller næstforperson efter eget valg.
Titlen fastlægges ved fastsættelse af Hovedbestyrelsens forretningsordenen.
4. Alle faste stillinger hos KFUM-Spejderne i Danmark besættes efter opslag i en af korpsets publikationer.
5. Til retsligt at forpligte korpset kræves underskrift af 3 af hovedbestyrelsens medlemmer, idet det ene af disse skal være et medlem af ledelsen eller kassereren. Såfremt hverken medlemmerne af ledelsen eller kassereren er myndige, kræves det, at
det tredje af hovedbestyrelsens medlemmer, der skriver under sammen med et medlem af ledelsen og kasserer for at forpligte korpset, er myndig. Er ingen af hovedbestyrelsens medlemmer myndige, udpeger hovedbestyrelsen en myndig person som særligt tegningsberettiget. Korpset forpligtes herefter ved underskrift af den særligt tegningsberettigede person i forening med et medlem af ledelsen og
kassereren eller i forening med et medlem af ledelsen og yderligere et medlem af
hovedbestyrelsen.
6. Hovedbestyrelsen kan til enhver tid indkalde regnskaber, medlemslister, indmeldelsesblanketter og anden relevant dokumentation.
7. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal være tilgængelig for
korpsets medlemmer.