Lovforslag

L5: Hovedbestyrelsens konstituering

Forslagsstillere
Hovedbestyrelsen
Motivation

Hovedbestyrelsen har i de seneste landsmødeperioder arbejdet med forskellige uformelle organiseringer omkring formands- og næstformandsrollen, f.eks. ift. at se disse som sidestillede i et makkerpar. Hovedbestyrelsen har erfaret, at den løsning kan give meget værdi for det pågældende formandskab. Korpsets love forhindrer dog dette som en formel løsning, idet der skal udnævnes en formand og en næstformand. Hovedbestyrelsen ønsker med dette forslag at give hovedbestyrelsen et større råderum ift. sin egen organisering samtidig med, at de formelle rammer omkring formandskabsrollen bevares. Med denne ændring vælges et formandskab, som sammen med den øvrige hovedbestyrelse definerer, hvordan formandskabets roller og ansvar fordeles.

Nuværende ordlyd

36. Hovedbestyrelsen

1. Korpset ledes af hovedbestyrelsen under ansvar over for landsmødet.

2. Denne består af 11 medlemmer valgt af landsmødet. Den kan endvidere supplere sig med en kasserer. Hovedbestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

3. Alle faste stillinger hos KFUM-Spejderne i Danmark besættes efter opslag i en af korpsets publikationer.

4. Til retsligt at forpligte korpset udkræves underskrift af 3 af hovedbestyrelsens medlemmer, idet det ene af disse skal være formanden eller kassereren.

Såfremt hverken formanden eller kassereren er myndige, kræves det, at det tredje af hovedbestyrelsens medlemmer, der skriver under sammen med formand og kasserer for at forpligte korpset, er myndig. Er ingen af hovedbestyrelsens medlemmer myndige, udpeger hovedbestyrelsen en myndig person som særligt tegningsberettiget. Korpset forpligtes herefter ved underskrift af den særligt tegningsberettigede person i forening med formanden og kassereren eller i forening med formanden og yderligere et medlem af hovedbestyrelsen.

[…]

6. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal være tilgængelig for korpsets medlemmer.

Ændring i ordlyd

36. Hovedbestyrelsen

1. Korpset ledes af hovedbestyrelsen under ansvar over for landsmødet.

2. Denne består af 11 medlemmer valgt af landsmødet. Den kan endvidere supplere sig med en kasserer. Hovedbestyrelsen konstituerer sig med et formandskab på to personer, næstformand og kasserer.

3. Alle faste stillinger hos KFUM-Spejderne i Danmark besættes efter opslag i en af korpsets publikationer.

4. Til retsligt at forpligte korpset udkræves underskrift af 3 af hovedbestyrelsens medlemmer, idet det ene af disse skal være et medlem af formandenskabet eller kassereren.

Såfremt hverken ingen i formandenskabet eller kassereren er myndige, kræves det, at mindst et det tredje af hovedbestyrelsens medlemmer, der skriver under sammen med et medlem af formandskabet og kassereren for at forpligte korpset, er myndig.

Er ingen af hovedbestyrelsens medlemmer myndige, udpeger hovedbestyrelsen en myndig person som særligt tegningsberettiget. Korpset forpligtes herefter ved underskrift af den særligt tegningsberettigede person i forening med et medlem af formandenskabet og kassereren eller i forening med formanden og yderligere et medlem af hovedbestyrelsen.

[…]

6. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal være tilgængelig for korpsets medlemmer.

Forslået ordlyd

36. Hovedbestyrelsen

1. Korpset ledes af hovedbestyrelsen under ansvar over for landsmødet.

2. Denne består af 11 medlemmer valgt af landsmødet. Den kan endvidere supplere sig med en kasserer. Hovedbestyrelsen konstituerer sig med et formandskab på to personer og kasserer.

3. Alle faste stillinger hos KFUM-Spejderne i Danmark besættes efter opslag i en af korpsets publikationer.

4. Til retsligt at forpligte korpset kræves underskrift af 3 af hovedbestyrelsens medlemmer, idet det ene af disse skal være et medlem af formandskabet eller kassereren.

Såfremt ingen i formandskabet eller kassereren er myndige, kræves det, at mindst et af hovedbestyrelsens medlemmer, der skriver under sammen med et medlem af formandskabet og kassereren for at forpligte korpset, er myndig.

Er ingen af hovedbestyrelsens medlemmer myndige, udpeger hovedbestyrelsen en myndig person som særligt tegningsberettiget. Korpset forpligtes herefter ved underskrift af den særligt tegningsberettigede person i forening med et medlem af formandskabet og kassereren eller i forening med formanden og yderligere et medlem af hovedbestyrelsen.

[…]

6. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal være tilgængelig for korpsets medlemmer.

Se alle forslag

Vi ses 26.-27. sep. til Landsmøde 2020

Landsmødet er vores lejrbål, hvor vi har tid og mulighed for at mødes og snakke tingene og retningen igennem. 26.-27. september slår vi teltene op ved MESSE C i Fredericia.