L5: Hovedbestyrelsens konstituering

Forslagsstillere

Hovedbestyrelsen

Motivation for forslaget

Hovedbestyrelsen ønsker med forslaget at give kommende hovedbestyrelser mere råderum til at definere hovedbestyrelsens egen organisering. Med ændringen vælges der fremadrettet en ledelse på to personer, som sammen med den øvrige hovedbestyrelse definerer, hvordan ledelsens roller og ansvar fordeles, herunder om ledelsen ønsker at være ligestillede eller ej, samt om ledelsen ønsker at tituleres for-mand/kvinde/person og næst-formand/kvinde/person.

Forslagstekst

Nuværende ordlyd

§ 36. Hovedbestyrelsen

1. Korpset ledes af hovedbestyrelsen under ansvar over for landsmødet.
2. Denne består af 11 medlemmer valgt af landsmødet. Den kan endvidere supplere sig med en kasserer. Hovedbestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
3. Alle faste stillinger hos KFUM-Spejderne i Danmark besættes efter opslag i en af korpsets publikationer.
4. Til retsligt at forpligte korpset udkræves underskrift af 3 af hovedbestyrelsens medlemmer, idet det ene af disse skal være formanden eller
kassereren. Såfremt hverken formanden eller kassereren er myndige, kræves det, at det tredje af hovedbestyrelsens medlemmer, der skriver under sammen med formand og kasserer for at forpligte korpset, er myndig. Er ingen af hovedbestyrelsens medlemmer myndige, udpeger hovedbestyrelsen en myndig person som særligt tegningsberettiget.
Korpset forpligtes herefter ved underskrift af den særligt tegningsberettigede person i forening med formanden og kassereren eller i forening med formanden og yderligere et medlem af hovedbestyrelsen.
5. Hovedbestyrelsen kan til enhver tid indkalde regnskaber, medlemslister, indmeldelsesblanketter og anden relevant dokumentation.
6. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal være tilgængelig for
korpsets medlemmer.

Foreslået ordlyd

§ 36. Hovedbestyrelsen

1. Korpset ledes af hovedbestyrelsen under ansvar over for landsmødet.
2. Denne består af 11 medlemmer valgt af landsmødet. Den kan endvidere supplere sig med en kasserer. Hovedbestyrelsen konstituerer sig med en ledelse på to personer og en kasserer.
3. Medlemmer af ledelsen betegnes formand, forkvinde eller forperson efter eget valg. Titlen fastlægges ved fastsættelse af Hovedbestyrelsens forretningsordenen
4. Alle faste stillinger hos KFUM-Spejderne i Danmark besættes efter opslag i en af korpsets publikationer.
5. Til retsligt at forpligte korpset kræves underskrift af 3 af hovedbestyrelsens medlemmer, idet det ene af disse skal være et medlem af ledelsen eller
kassereren. Såfremt hverken medlemmerne af ledelsen eller kassereren er myndige, kræves det, at det tredje af hovedbestyrelsens medlemmer, der skriver under sammen med et medlem af ledelsen og kasserer for at forpligte korpset, er myndig. Er ingen af hovedbestyrelsens medlemmer myndige, udpeger hovedbestyrelsen en myndig person som særligt tegningsberettiget.
Korpset forpligtes herefter ved underskrift af den særligt tegningsberettigede person i forening med et medlem af ledelsen og kassereren eller i forening med et medlem af ledelsen og yderligere et medlem af hovedbestyrelsen.
6. Hovedbestyrelsen kan til enhver tid indkalde regnskaber, medlemslister, indmeldelsesblanketter og anden relevant dokumentation.
7. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal være tilgængelig for
korpsets medlemmer.

Ændringer i ordlyden

Foreslået ordlyd

§ 36. Hovedbestyrelsen

1. Korpset ledes af hovedbestyrelsen under ansvar over for landsmødet.
2. Denne består af 11 medlemmer valgt af landsmødet. Den kan endvidere supplere sig med en kasserer. Hovedbestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand en ledelse på to personer og en kasserer.
3. Medlemmer af ledelsen betegnes formand, forkvinde eller forperson efter eget valg. Titlen fastlægges ved fastsættelse af Hovedbestyrelsens forretningsordenen
43. Alle faste stillinger hos KFUM-Spejderne i Danmark besættes efter opslag i en af korpsets publikationer.
54. Til retsligt at forpligte korpset udkræves underskrift af 3 af hovedbestyrelsens medlemmer, idet det ene af disse skal være formanden et medlem af ledelsen eller
kassereren. Såfremt hverken formand medlemmerne af ledelsen eller kassereren er myndige, kræves det, at det tredje af hovedbestyrelsens medlemmer, der skriver under sammen med formand et medlem af ledelsen og kasserer for at forpligte korpset, er myndig. Er ingen af hovedbestyrelsens medlemmer myndige, udpeger hovedbestyrelsen en myndig person som særligt tegningsberettiget.
Korpset forpligtes herefter ved underskrift af den særligt tegningsberettigede person i forening med et medlem af ledelsen og kassereren eller i forening med formanden et medlem af ledelsen og yderligere et medlem af hovedbestyrelsen.
65. Hovedbestyrelsen kan til enhver tid indkalde regnskaber, medlemslister, indmeldelsesblanketter og anden relevant dokumentation.
76. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal være tilgængelig for
korpsets medlemmer.