L7: Ledelse af familiespejderenheder

Lovændringsforslaget blev indsendt rettidigt men grundet en stillers underskrift skulle opdateres efter deadline, skal landsmødet tage stilling til om landsmødet ønsker at behandle forslaget inden det formelt bliver behandlet på landsmødet.

Forslagsstillere

Rosenvænget Gruppe og Hafnia Distrikt

Motivation for forslaget

Familiespejder-projektgruppen er en gruppe bestående af fire erfarne familiespejder ledere, som blandt andet har til opgave at sætte fokus på familiespejderarbejdet i KFUM-Spejder-regi med hjælp fra udviklingskonsulenterne. Blandt flere tiltag afholder vi Linien Ud-workshops både i Nord og Øst. Her deler vi viden og erfaringer.
Samtidig lytter vi til hvilke udfordringer, der er rundt omkring i landet. Det samme arbejde udfører vi via det sociale medie Facebook.

I forhold til vedtægterne er der særligt fem formuleringer, som mange familiespejder-ledere, heriblandt os selv, er optaget af at få ændret:

 • Ordet ”koordinator” bør fjernes fra vedtægterne.
 • Familiespejderrådet bør ikke pålægges at vælge deres leder.
 • Enheden bør åbnes op for børn i alle aldre.
 • Der bør ikke være noget krav om, at lederne selv har et barn i enheden.
 • Familiespejderassistenter bør nævnes.

Den første ændring er den vigtigste. Der en udbredt misforståelse af hensigten med titlen ”koordinator”. Mange tror, at familiespejdere opfattes som mindre værd og at det er derfor familiespejdere ikke har ret til at blive ledet af en enhedsleder sådan som de øvrige enheder. Det er på tide, at vedtægterne ændres, så alle familiespejdere føler sig ligeværdig med korpsets øvrige spejdere. Derfor er første indstillede ændring, at ”koordinator” erstattes med ”leder”.

Den anden ændring indstilles, fordi langt de fleste forældre i familiespejder-enhederne ikke ønsker et formelt ansvar. Familiespejderrådet bør derfor ikke pålægges at skulle vælge deres leder.

Den tredje ændring indstilles, fordi enheden for familiespejdere bør være åben for børn i alle aldre, som har et særligt behov for at komme et trygt sted. I Det Danske Spejderkorps er der stor erfaring med at byde handicappede børn og deres forældre velkomne hos familiespejderne. Det er der flere og flere familiespejdere i vores regi, som har fået øjnene op for. Det er desuden ikke kun handicappede børn, som kan have et særligt behov. Mange børn har det svært af den ene eller den anden årsag og kan derfor have et større behov for tryghed end deres jævnaldrende. Derfor bør formuleringen være, at enheden kun som udgangspunkt er for de 3-6-årige børn.

Den fjerde ændring handler om, at der ikke bør være et krav om, at man selv skal have et barn i enheden. Mange familiespejderledere opfatter ordlyden som diskriminerende, da der ikke er nogen lignende krav til andre enhedsledere. Der er dog en udbredt enighed om, at man i samarbejdet med forældrene kan have gavn af den ballast, det giver, selv at være forælder. Der indstilles derfor den ændring, at den eksisterende formulering udskiftes med en formulering om, at det er en fordel, hvis enhedslederen selv er forælder.

Den femte ændring er en tilføjelse, som ønskes af familiespejderledere, fordi man står stærkere med en eller flere familiespejderassistenter i sin enhed. Familiespejderassistenter med spejdererfaring og kendskab til faciliteterne kan være en stor hjælp for de familiespejderledere, som står med mange nye familier. Familiespejder-enheden er omvendt også en god mulighed for unge spejdere at vænne sig til at samarbejde med forældre til spejdere. Det er et stort ønske fra spejderledere rundt omkring i landet, at vedtægterne for familiespejderne gennemgår disse ændringer. Da vedtægterne i sin tid blev skrevet, var hensigten, at forældrene hos familiespejderne skulle have et langt større ansvar, end det niveau af ansvar, som forældrene i praksis tager eller er parate til at få i familiespejder-enhederne rundt omkring i mange af landets spejdergrupper. Det betyder i praksis, at det er spejderledere med spejdererfaring, som driver størsteparten af landets familiespejder-enheder. Det arbejde, som disse spejderledere lægger for dagen, er lige så stort og lige så vigtigt, som det arbejde andre spejderledere gør. Derfor vil det være mest ordentligt, hvis ordlyden i vedtægterne således ligger sig mere op af ordlyden i vedtægterne for de øvrige enheder.

Familiespejder projektgruppen består af

 • Steffen Falck, Rosenvænget Gruppe
 • Ole Rønn Olsen, Vestervig Gruppe
 • Anne Aarhøj Ellegaard, Sct. Johannes Gruppe, Herning
 • Ulla Kallesøe, Vestamager Gruppe

Forslagstekst

Nuværende ordlyd

§ 15. Familiespejder

1. Familiespejder er en enhed af familier i gruppen. Familiespejdere er medlemmer af gruppen i alderen 3-6 år, som deltager i enhedens aktiviteter sammen
med en eller flere voksne.

2. Arbejdet i familiespejder-enheden drives efter grundprincipperne for familiespejderarbejde, således som disse er udtrykt i de af korpset udgivne
publikationer.

3. Familiespejder-enheden kan inddeles i kuld, når familiespejderkoordinatoren finder det gavnligt for familiespejderarbejdet. Kuldene kan f.eks. inddeles efter børnenes alder eller efter interesser.

4. Familiespejderrådet består af alle voksne i familiespejder-enheden.

§ 16. Ledelse

1. Familiespejder-enhedens leder er familiespejderkoordinatoren, der koordinerer
arbejdet i familiespejder-enheden under ansvar over for gruppelederen og gruppebestyrelsen.
Familiespejderkoordinatoren vælges af familiespejderrådet og skal godkendes af
gruppebestyrelsen.

2. Familiespejderkoordinatoren har som opgave i overensstemmelse med korpsets love og formål:

 • At sikre, at der afholdes familiespejderråd med jævne mellemrum.
 • At koordinere det daglige arbejde i enheden, således, at dette bliver lærerigt og udfordrende for den enkelte familie.

3. Familiespejderrådet har som opgave i overensstemmelse med korpsets love og formål:

 • At arbejde på, at medlemmerne stilles overfor kirkens budskab og indføres i kristent livssyn i overensstemmelse med deres alder og modenhed.
 • At sikre, at flest mulige familier har mulighed for at være familiespejdere.
 • At arbejde for, at familiespejderne er en del af gruppens samlede arbejde og at bidrage til samarbejdet mellem alle gruppens enheder.

4. Familiespejderrådet søger stadig dygtiggørelse og fornyelse i dette arbejde i gruppens og distriktets lederkreds, ved at deltage i kurser og ved at samarbejde med andre lokale aktører som f.eks. kirken, skolen, øvrige spejderkorps og andre børne-
og ungdomsorganisationer.

5. Familiespejderarbejdet tager udgangspunkt i emnerne natur, leg og oplevelse. Naturen kan bruges som aktivitetsramme. Der lægges vægt på fælles oplevelser for hele familien, gennem aktiviteter for børn sammen med deres forældre.

6. En familiespejderkoordinator skal være medlem af korpset og bør selv have et barn i enheden.

Foreslået ordlyd

§ 15. Familiespejder

1. Familiespejder er en enhed af familier i gruppen. Familiespejdere er medlemmer af gruppen som udgangspunkt i alderen 3-6 år, som deltager i enhedens aktiviteter sammen med en eller flere voksne.

2. Arbejdet i familiespejder-enheden drives efter grundprincipperne for familiespejderarbejde, således som disse er udtrykt i de af korpset udgivne
publikationer.

3. Familiespejder-enheden kan inddeles i kuld, når familiespejderlederen finder det gavnligt for familiespejderarbejdet. Kuldene kan f.eks. inddeles efter børnenes alder eller efter interesser.

4. Familiespejderrådet består af alle voksne i familiespejder-enheden.

§ 16. Ledelse

1. Familiespejder-enhedens leder er familiespejderlederen, der koordinerer arbejdet i familiespejder-enheden under ansvar over for gruppelederen og gruppebestyrelsen.
Familiespejderlederen kan vælges af familiespejderrådet og skal godkendes af
gruppebestyrelsen.

2. Familiespejderlederen har som opgave i overensstemmelse med korpsets love og formål:

 • At sikre, at der afholdes familiespejderråd med jævne mellemrum.
 • At koordinere det daglige arbejde i enheden, således, at dette bliver lærerigt og udfordrende for den enkelte familie.

3. Familiespejderrådet har som opgave i overensstemmelse med korpsets love og formål:

 • At arbejde på, at medlemmerne stilles overfor kirkens budskab og indføres i kristent livssyn i overensstemmelse med deres alder og modenhed.
 • At sikre, at flest mulige familier har mulighed for at være familiespejdere.
 • At arbejde for, at familiespejderne er en del af gruppens samlede arbejde og at bidrage til samarbejdet mellem alle gruppens enheder.

4. Familiespejderrådet søger stadig dygtiggørelse og fornyelse i dette arbejde i gruppens og distriktets lederkreds, ved at deltage i kurser og ved at samarbejde med andre lokale aktører som f.eks. kirken, skolen, øvrige spejderkorps og andre børne-
og ungdomsorganisationer.

5. Familiespejderarbejdet tager udgangspunkt i emnerne natur, leg og oplevelse. Naturen kan bruges som aktivitetsramme. Der lægges vægt på fælles oplevelser for hele familien, gennem aktiviteter for børn sammen med deres forældre.

6. En familiespejderlederen skal være medlem af korpset. Det er en fordel, hvis familiespejderlederen selv er forælder. Familiespejderassistenter bør være fyldt 17 år.

Ændringer i ordlyden

§ 15. Familiespejder

1. Familiespejder er en enhed af familier i gruppen. Familiespejdere er medlemmer af gruppen som udgangspunkt i alderen 3-6 år, som deltager i enhedens aktiviteter sammen
med en eller flere voksne.

2. Arbejdet i familiespejder-enheden drives efter grundprincipperne for familiespejderarbejde, således som disse er udtrykt i de af korpset udgivne
publikationer.

3. Familiespejder-enheden kan inddeles i kuld, når familiespejderlederenkoordinatoren finder det gavnligt for familiespejderarbejdet. Kuldene kan f.eks. inddeles efter børnenes alder eller efter interesser.

4. Familiespejderrådet består af alle voksne i familiespejder-enheden.

§ 16. Ledelse

1. Familiespejder-enhedens leder er familiespejderlederenkoordinatoren, der koordinerer arbejdet i familiespejder-enheden under ansvar over for gruppelederen og gruppebestyrelsen.
Familiespejderlederenkoordinatoren kan vælges af familiespejderrådet og skal godkendes af gruppebestyrelsen.

2. Familiespejderlederenkoordinatoren har som opgave i overensstemmelse med korpsets love og formål:

 • At sikre, at der afholdes familiespejderråd med jævne mellemrum.
 • At koordinere det daglige arbejde i enheden, således, at dette bliver lærerigt og udfordrende for den enkelte familie.

3. Familiespejderrådet har som opgave i overensstemmelse med korpsets love og formål:

 • At arbejde på, at medlemmerne stilles overfor kirkens budskab og indføres i kristent livssyn i overensstemmelse med deres alder og modenhed.
 • At sikre, at flest mulige familier har mulighed for at være familiespejdere.
 • At arbejde for, at familiespejderne er en del af gruppens samlede arbejde og at bidrage til samarbejdet mellem alle gruppens enheder.

4. Familiespejderrådet søger stadig dygtiggørelse og fornyelse i dette arbejde i gruppens og distriktets lederkreds, ved at deltage i kurser og ved at samarbejde med andre lokale aktører som f.eks. kirken, skolen, øvrige spejderkorps og andre børne-
og ungdomsorganisationer.

5. Familiespejderarbejdet tager udgangspunkt i emnerne natur, leg og oplevelse. Naturen kan bruges som aktivitetsramme. Der lægges vægt på fælles oplevelser for hele familien, gennem aktiviteter for børn sammen med deres forældre.

6. En familiespejderlederenkoordinator skal være medlem af korpset og bør selv have et barn i enheden. Det er en fordel, hvis familiespejderlederen selv er forælder. Familiespejderassistenter bør være fyldt 17 år.