Lovforslag

L8: Status på resolutionsforslag

Forslagsstillere
Hafnia Distrikt, Hyltebjerg Gruppe & Husumvold Gruppe
Motivation

Det har tidligere været svært at følge Hovedbestyrelsens arbejde, med de på landsmødet vedtagne resolutionsforslag.

Ofte bliver resolutionsforslag fremsat i forbindelse med selve landsmødet, og på baggrund af en debat, der er opstået i forlængelse af temaer, der er vigtige for landsmødedeltagerne, og dermed for den demokratiske proces i korpset.

Det er helt naturligt, at der på landsmødet gives en status på tidligere vedtagne resolutionsforslag.

Nuværende ordlyd

§ 34. Landsmødet

[…]

3. Landsmødet afholdes med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Fastsættelse af sidste indleveringstidspunkt for kandidatopstilling.
 • Aflæggelse af beretning for de seneste 2 år til godkendelse.
 • Forelæggelse af regnskab for de seneste 2 regnskabsår til godkendelse.
 • Korpsets arbejde i den kommende tid, herunder planer for vækst.
 • Vedtagelse af eventuelle ændringsforslag til korpsets love.
 • Drøftelse af budgetter for de følgende 2 år, herunder fastsættelse af korpsafgiften for samme periode.
 • Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
 • Valg af statsautoriseret revisor samt kritiske revisorer og suppleant for disse.
 • Eventuelt.

[…]

Ændring i ordlyd

§ 34. Landsmødet

[…]

3. Landsmødet afholdes med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Fastsættelse af sidste indleveringstidspunkt for kandidatopstilling.
 • Aflæggelse af beretning for de seneste 2 år til godkendelse.
 • Status på resolutionsforslag fra seneste landsmøde.
 • Forelæggelse af regnskab for de seneste 2 regnskabsår til godkendelse.
 • Korpsets arbejde i den kommende tid, herunder planer for vækst.
 • Vedtagelse af eventuelle ændringsforslag til korpsets love.
 • Drøftelse af budgetter for de følgende 2 år, herunder fastsættelse af korpsafgiften for samme periode.
 • Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
 • Valg af statsautoriseret revisor samt kritiske revisorer og suppleant for disse.
 • Eventuelt.

[…]

Forslået ordlyd

§ 34. Landsmødet

[…]

3. Landsmødet afholdes med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Fastsættelse af sidste indleveringstidspunkt for kandidatopstilling.
 • Aflæggelse af beretning for de seneste 2 år til godkendelse.
 • Status på resolutionsforslag fra seneste landsmøde.
 • Forelæggelse af regnskab for de seneste 2 regnskabsår til godkendelse.
 • Korpsets arbejde i den kommende tid, herunder planer for vækst.
 • Vedtagelse af eventuelle ændringsforslag til korpsets love.
 • Drøftelse af budgetter for de følgende 2 år, herunder fastsættelse af korpsafgiften for samme periode.
 • Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
 • Valg af statsautoriseret revisor samt kritiske revisorer og suppleant for disse.
 • Eventuelt.

[…]

Se alle forslag

Vi ses 26.-27. sep. til Landsmøde 2020

Landsmødet er vores lejrbål, hvor vi har tid og mulighed for at mødes og snakke tingene og retningen igennem. 26.-27. september slår vi teltene op ved MESSE C i Fredericia.