R1: Elektroniske underskrifter

Forslagsstillere

Vangede gruppe, Ole Rømer distrikt, Sct. Georg distrikt, Suså distrikt, Vedbæk-Nærum gruppe, Hjorte distrikt, Buddinge gruppe, 3. Lyngby gruppe, Ermelunden distrikt, Hellerup gruppe, Søborg gruppe, Strandboerne, Vallensbæk gruppe, Sædder gruppe, Ordrup-Skovshoved gruppe og Ermelunden distrikt

Motivation for forslaget

Forslaget stilles i samme ånd som DUF’s gode arbejde for om mindre tidsspild og bureaukrati i i det frivillige arbejde.

Forslagsstiller er bevidst om, at dette vil medføre økonomisk omkostning: en omkostning der ville være det værd grundet de nedenstående punkter:

  • Der findes flere gode leverandører, der udbyder denne tjeneste, som anvendes af bl.a. erhvervslivet. HB stilles frit til at vælge den løsning de finder mest værdifuld.
  • Lige nu kræver et “forslag” indsamling af 15 fysiske underskrifter, hvilket kræver en uforholdsmæssig mængde tid og er problematisk på tværs af landet. En mængde tid som kunne bruges på bedre frivilligt arbejde, der faktisk er til gavn for børnene.
  • Tiden og bureaukratiet den nuværende proces kræver, kan forhindre gode forslag, som kunne være til gavn for alle spejdere.
  • Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden, hvorfor det er oplagt at KFUM-Spejderne følger trop.
  • Forslagsstiller lægger op til, at det skal være et tilbud, så ikke det er til gene for forslagsstillere / grupper / distrikter, der foretrækker en analog løsning.

Forslagstekst

Landsmødet pålægger Hovedbestyrelsen at tilbyde en digital løsning til indsamling af underskrifter på lovforslag, resolutionsforslag og ændringsforslag, som er klar til brug inden indkaldelse til Landsmøde.