Resolutionsforslag

R1: Inkluderende brug af symboler og traditioner

Forslagsstillere
Hovedbestyrelsen
Resultat
Vedtaget med ændringer
Motivation

Spejderarbejdets symboler, ritualer og traditioner er en stor del af KFUM-Spejderne i Danmark og spiller en central rolle i spejdermetoden. Generelt er symbolik, artefakter og tradition afgørende, når et fællesskab skal have etableret en fælles kultur. Der er således en stor værdi i at have stærke symboler og traditioner og tydeliggøre disse gennem f.eks. et mærkesystem, mødet med naturen, spejdertørklædet, patruljestanderen, fuldmånemødet m.m.

For den udenforstående kan det dog være svært at forstå værdien af den enkelte tradition og de enkelte symboler. Som en konsekvens af dette, kan adgangen til fællesskabet blive fyldt med barrierer, der i værste tilfælde kan være skyld i, at børn og unge går glip af det fællesskab, som spejder er.

Forslagstekst

Hos KFUM-Spejderne i Danmark skal vi arbejde for, at så mange børn og unge som muligt får muligheden for at møde spejdernes værdier og metoder og herigennem bredes spejderarbejdets værdi og relevans ud i samfundet.

Hovedbestyrelsen pålægges frem mod næste landsmøde at sikre dialog om, hvordan spejderarbejdets symboler og traditioner anvendes på en måde, så den nye og nuværende spejder og dennes familie føler sig inkluderet i fællesskabet. På baggrund af denne dialog skal den kommende hovedbestyrelse iværksætte handlinger, der understøtter, at børn og unge oplever spejderarbejdet som et inkluderende fællesskab.

Se alle forslag

Vi ses 15. dec. til ekstraordinært landsmøde 2020

Grundet det afbrudte landsmødet i september, inviterer hovedbestyrelsen til virtuelt ekstraordinært landsmøde - 15. dec. 2020, 18:30-21:30.