Ændringsforslag Resolutionsforslag

R1.1: Inkluderende brug af symboler og traditioner

Forslagsstillere
Vangede Gruppe, Ordrup-Skovshoved Gruppe, Klausdal Gruppe, Hellerup Gruppe, 3. Lyngby Gruppe & Ermelunden Distrikt
Resultat
Vedtaget
Oprindeligt forslag
Motivation

Vi ønsker også at fjerne eventuelle barrierer, der gør at børn og unge går glip af spejderfællesskabet, og vi støtter derfor, at Hovedbestyrelsen undersøger brugen af symboler. Vi ønsker dog ikke, at Hovedbestyrelsen iværksætter handlinger ud fra deres fund, før der har været en dialog om det. For som resolutionsforslaget også anerkender, er de symboler, ritualer og traditioner, vi bruger, vigtige og bærende for vores spejderarbejde.

Det er omfangsrigt at afdække og identificere relevante ændringer, og hvis der også skal igangsættes handlinger i den næste landsmødeperiode, er vi bekymrede for, om der er tid og rum nok til at foretage den grundige afvejning, som vi ser, er nødvendig.

Vi foreslår derfor, at arbejdet skal udmøntes i forslag til konkrete handlinger, som kan præsenteres og drøftes til næste Landsmøde.

Nuværende ordlyd

Hos KFUM-Spejderne i Danmark skal vi arbejde for, at så mange børn og unge som muligt får muligheden for at møde spejdernes værdier og metoder og herigennem bredes spejderarbejdets værdi og relevans ud i samfundet.

Hovedbestyrelsen pålægges frem mod næste landsmøde at sikre dialog om, hvordan spejderarbejdets symboler og traditioner anvendes på en måde, så den nye og nuværende spejder og dennes familie føler sig inkluderet i fællesskabet. På baggrund af denne dialog skal den kommende hovedbestyrelse iværksætte handlinger, der understøtter, at børn og unge oplever spejderarbejdet som et inkluderende fællesskab.

Ændring i ordlyd

Hos KFUM-Spejderne i Danmark skal vi arbejde for, at så mange børn og unge som muligt får muligheden for at møde spejdernes værdier og metoder og herigennem bredes spejderarbejdets værdi og relevans ud i samfundet.

Hovedbestyrelsen pålægges frem mod næste landsmøde at sikre dialog om, hvordan spejderarbejdets symboler og traditioner anvendes på en måde, så den nye og nuværende spejder og dennes familie føler sig inkluderet i fællesskabet. På baggrund af denne dialog skal den kommende hovedbestyrelse iværksætte identificere handlinger, der understøtter, at børn og unge oplever spejderarbejdet som et inkluderende fællesskab.

Forslået ordlyd

Hos KFUM-Spejderne i Danmark skal vi arbejde for, at så mange børn og unge som muligt får muligheden for at møde spejdernes værdier og metoder og herigennem bredes spejderarbejdets værdi og relevans ud i samfundet.

Hovedbestyrelsen pålægges frem mod næste landsmøde at sikre dialog om, hvordan spejderarbejdets symboler og traditioner anvendes på en måde, så den nye og nuværende spejder og dennes familie føler sig inkluderet i fællesskabet. På baggrund af denne dialog skal den kommende hovedbestyrelse identificere handlinger, der understøtter, at børn og unge oplever spejderarbejdet som et inkluderende fællesskab.

Se alle forslag