Resolutionsforslag

R2: Korpsets formål og arbejdsform

Forslagsstillere
Hovedbestyrelsen
Resultat
Vedtaget
Motivation
KFUM-Spejdernes vision og strategi løber foreløbigt til landsmødet i 2022. Derfor skal der senest ved næste landsmøde tages stilling til, hvordan vores vision og strategi skal lyde fremover. Hovedbestyrelsen finder det nærliggende samtidig at overveje, om korpsets formål og arbejdsform bør opdateres for at give en mere direkte sammenhæng mellem formål, vision og strategi fremover.
Det ønskes derfor undersøgt, om det er tid til at opdatere KFUM-Spejdernes formål og arbejdsform, for at sikre at de afspejler, hvor KFUM-Spejderne er i dag.
Forslagstekst
Hovedbestyrelsen pålægges at afdække behovet for en opdatering af KFUM-Spejdernes § 3-4 (formål og arbejdsform). Såfremt der er et behov for opdatering af paragrafferne, pålægges hovedbestyrelsen at stille forslag til opdatering af disse til næste landsmøde.
Se alle forslag

Vi ses 15. dec. til ekstraordinært landsmøde 2020

Grundet det afbrudte landsmødet i september, inviterer hovedbestyrelsen til virtuelt ekstraordinært landsmøde - 15. dec. 2020, 18:30-21:30.