Resolutionsforslag

R2: Korpsets formål og arbejdsform

Forslagsstillere
Hovedbestyrelsen
Motivation
KFUM-Spejdernes vision og strategi løber foreløbigt til landsmødet i 2022. Derfor skal der senest ved næste landsmøde tages stilling til, hvordan vores vision og strategi skal lyde fremover. Hovedbestyrelsen finder det nærliggende samtidig at overveje, om korpsets formål og arbejdsform bør opdateres for at give en mere direkte sammenhæng mellem formål, vision og strategi fremover.
Det ønskes derfor undersøgt, om det er tid til at opdatere KFUM-Spejdernes formål og arbejdsform, for at sikre at de afspejler, hvor KFUM-Spejderne er i dag.
Forslagstekst
Hovedbestyrelsen pålægges at afdække behovet for en opdatering af KFUM-Spejdernes § 3-4 (formål og arbejdsform). Såfremt der er et behov for opdatering af paragrafferne, pålægges hovedbestyrelsen at stille forslag til opdatering af disse til næste landsmøde.
Se alle forslag

Vi ses 26.-27. sep. til Landsmøde 2020

Landsmødet er vores lejrbål, hvor vi har tid og mulighed for at mødes og snakke tingene og retningen igennem. 26.-27. september slår vi teltene op ved MESSE C i Fredericia.