Resolutionsforslag

R3: Aktivt roverarbejde

Forslagsstillere
Svenstrup Gruppe, Knuden – Aalborg Gruppe, Sct. Jørgen Gruppe & Aalborg Distrikt
Resultat
Vedtaget
Motivation

Hos KFUM-spejderne vil vi sammen rykke verden med vilje. Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber med liv og begejstring, som er attraktive for flere børn og unge. Dette er en del af KFUM-spejdernes vision.

I perioden 2008-2017 er KFUM-spejderne vokset med 5.500 medlemmer. I samme periode har vi desværre mistet ca. 800 medlemmer i roveralderen. Samtidig kan vi se, at aktiviteter som udbydes primært til rovere gradvist er faldet over de seneste 30 år.

De fleste af de aktiviteter som i dag primært henvender sig til rovere udbydes af distrikter og grupper, typisk arrangeret af roverne selv, og henvendt til roverne i eget distrikt. Der mangler anderledes, udfordrende, udviklende og sjove aktiviteter for rovere, som er initieret og arrangeret på Korpsniveau, så roverne får et fællesskab på tværs af grupper og distrikter.

Vi vægter hos KFUM-spejderne det fremadskridende program højt. Princippet betyder, at der skal tilbydes nye og sværere aktiviteter i takt med at spejderne bliver ældre og får mere erfaring. Fra tidlig alder, ser man op til de ældre spejdere og deres aktiviteter. Vi skal derfor sikre, at der også for de ældre spejdere er noget at se frem til og nogen at se op til.

Seniorpatruljerne bliver mindre eller forsvinder helt i mange grupper og der opleves ledermangel mange steder. De spejdere som måske kunne blive gode ledere om 5 år, formår vi ikke at fastholde i grupperne. Alt for ofte mangler der jævnaldrende spejderkammerater, og anderledes og udfordrende aktiviteter. Her vil roverarbejdet være en oplagt mulighed for at fastholde medlemmerne i spejderarbejdet i en enhed, hvor de selv får mulighed for at bestemme hvad de vil, men også tage ansvar for aktiviteter for hinanden.

Roverarbejdet kan fastholde de unge indtil de måske har tid og lyst til at være ledere. Samtidig er det en enhed, som giver vores unge ledere et fællesskab med jævnaldrende, hvor der er mulighed for, og plads til, at lave de aktiviteter, der ikke er mulighed for at lave med de yngre spejdere på de daglige møder. Vi skal som korps prioritere denne gruppe af medlemmer, og give dem flere muligheder for at udfolde og udvikle roverarbejdet, lokalt såvel som nationalt.

Vi ønsker at Landsmødet diskuterer, hvilke initiativer KFUM-spejderne i Danmark bør igangsætte indenfor roverarbejdet.
Hovedbestyrelsen skal sætte rammerne, inklusiv økonomien til det aktive roverarbejde på korpsniveau.

Arbejdet med at skabe det aktive roverarbejde udføres af roverne, ligesom roverne har en forpligtelse til at formidle deres ønsker.

Første ønske vil vi gerne fremstille her:
Det kan være svært for de unge medlemmer at se, hvordan roverarbejde adskiller sig fra arbejdet i en seniortrop eller som enhedsleder.
Samtidig har roverarbejdet et større potentiale, end hvad der praktiseres mange steder i dag.
Det ønskes derfor at der på baggrund af rovernes arbejdsgrundlag, ”natur, samfund og livssyn”, udarbejdes et mere nutidigt materiale om, hvad det vil sige at være rover hos KFUM-spejderne i Danmark.

Forslagstekst

Landsmødet er af den overbevisning at, roverarbejdet vil være med til at fastholde unge medlemmer i spejderarbejdet.

Landsmødet ser roverarbejdet som et sted, hvor unge spejdere har mulighed for at udvikle sig spejdermæssigt såvel som personligt. Samtidig giver det mulighed for at udvikle fremtidens ledere og at give vores unge ledere et fællesskab med jævnaldrende.

Landsmødet finder det derfor nødvendigt, at der prioriteres ressourcer til aktiviteter, kurser og lignende med rovere som målgruppe.

Landsmødet ønsker at Hovedbestyrelsen, i samarbejde med grupperne og distrikterne, udarbejder en strategi for hvordan roverarbejdet gennem konkrete tiltag kan udvikles, lokalt såvel som nationalt.

Landsmødet beder Hovedbestyrelsen om at drøfte, hvilke aktiviteter, der umiddelbart kan iværksættes inden næste landsmøde, og sikre fremdrift af disse.

Se alle forslag

Vi ses 15. dec. til ekstraordinært landsmøde 2020

Grundet det afbrudte landsmødet i september, inviterer hovedbestyrelsen til virtuelt ekstraordinært landsmøde - 15. dec. 2020, 18:30-21:30.