Resolutionsforslag

R4: Indførelse af automatisk fornyelse af børneattest

Forslagsstillere
Vest-Vendsyssel Distrikt, Aggersborg Distrikt, Danehof Distrikt, Fionia Distrikt, Gudenå Distrikt, Hjorte Distrikt, Odsherred Distrikt, Ole Rømer Distrikt, Suså Distrikt, Valdemar Distrikt, Abild Gruppe, Bindslev Gruppe, Bjergby-Mygdal Gruppe, Dalfolket Gruppe, Dybbøl Gruppe, Esbjerg V Gruppe, Hadsten Gruppe, Havdrup Gruppe, Herlufmagle gruppe, Højene Gruppe, Jersie-Solrød Gruppe, Jyllinge Gruppe, Kirke Eskilstrup Gruppe, Nr. Lyndelse Gruppe, Rakkeby Gruppe, Saltum Gruppe, Sct. Catharine Gruppe, Skallerup-Vennebjerg Gruppe, Skivehus Gruppe, Tornby-Vidstrup Gruppe, Tranum Gruppe, Virum Sorgenfri Gruppe & Øster Uttrup Gruppe
Resultat
Vedtaget
Motivation

Vi vil gerne foreslå, at der i korpsets bestemmelser fastsættes fast periode for genindhentning af børneattest. Bestemmelserne er tillæg til korpsets love. Bestemmelserne udformes af hovedbestyrelsen.

Vi anerkender, at gruppen er en selvstændig juridisk enhed, og det er gruppen, der er ansvarlig for at have politik for, at børneattester bliver indhentet og fornyet med passende mellemrum. Der stilles imidlertid mange forskellige krav til forskellige foreninger, og det vil være bekvemt for spejdergruppen at have en bestemmelse hos KFUM-Spejderne at forholde sig til. Vi mener, det er bedre, at gruppen bruger tid på at drøfte, hvordan man forebygger evt. overgreb på børn fremfor at bruge tid på at finde ud af, hvad der er en passende frekvens for fornyelse af børneattester.

Børneattesten indhentes af korpset og gælder derfor i alle de organisatoriske enheder hos KFUM-Spejderne, hvor der er krav om børneattest. En fælles termin for fornyelse af børneattester vil dels sikre, at der bliver fornyet med passende mellemrum, men fjerner også usikkerhed om, hvem der skal iværksætte en fornyelse af børneattest.

Børneattester indhentes via Medlemsservice. I Spejdernes Medlemsservice er der en funktion, der kan automatisere påmindelse om fornyelse af børneattest. For at aktivere den funktion, er vi nødt til at være enige, da funktionen gælder for hele korpset. Det vil give gruppen en markant mindre administrativ opgave at huske på fornyelse af børneattest ved at lade Medlemsservice varetage påmindelsen og påbegynde en indhentelse af børneattest på samme måde, som vi kender det i dag. Vi opfordrer med dette forslag til, at der bliver sat en ”levetid” på en børneattest. Når levetiden så udløber, skal der automatisk blive bedt om en ny børneattest, så medlemmet igen skal bekræfte sit CPR-nummer i Medlemsservice og vil modtage en ny samtykkeerklæring i e-boks.

Den enkelte organisatoriske enhed har stadig ansvaret for, at der indhentes børneattest, hvor der er behov, og kan til hver en tid indhente ny børneattest, selv om det er tidligere end den fastsatte fornyelsestermin.

Vi ønsker at gøre administrationen i grupperne lettere og sende et stærkt signal om, at landsmødet bakker op om ændring af bestemmelse om børneattester. Der må ikke være tvivl om, at KFUM-Spejderne indhenter børneattester med jævne mellemrum. Når hovedbestyrelsen retter bestemmelsen, får vi et fælles mål, og det udelukker ikke, at en gruppe ønsker at forny børneattester med kortere interval, hvis de ønsker det.

Vi vil gerne have landsmødet til at tilslutte sig dette resolutionsforslag, som beder hovedbestyrelsen hurtigst muligt at tilpasse bestemmelserne, således at den automatiske funktion omkring indhentning af børneattester kan aktiveres.

Forslagstekst

Landsmødet beder hovedbestyrelsen hurtigst muligt at tilrette korpsets bestemmelser, således at det er muligt at aktivere den indbyggede funktion i Medlemsservice omkring indhentelse af børneattester.

Vi foreslår, at der indhentes ny børneattest efter to år.

Se alle forslag

Vi ses 15. dec. til ekstraordinært landsmøde 2020

Grundet det afbrudte landsmødet i september, inviterer hovedbestyrelsen til virtuelt ekstraordinært landsmøde - 15. dec. 2020, 18:30-21:30.