Regnskab og Budget

Landsmødet skal godkende korpsets regnskab for de seneste to regnskabsår og drøfte budgettet for den kommende periode.

Foto: Johny Kristensen