Sådan stiller du et ændringsforslag

Forslag til lovændringer skal være stillet senest 8 uger inden landsmødet, derfor kan der ikke stilles nye lovændringsforslag. Du kan stille resolutionsforslag og ændringsforslag til allerede stillede lovændringsforslag helt frem til landsmødet.

Hvad kan stilles som ændringsforslag

Et ændringsforslag skal tage udgangspunkt i et allerede stillet lovændringsforslag. Der kan ikke stilles ændringer til nye paragraffer og ændringerne skal stadig være indenfor intentionen i det oprindeligt stillede lovændringsforslag.

SKRIV FORSLAGET

Du kan downloade skabelon til ændringsforslag til lovændringsforslag eller skabelonen til resolutionsforslag. For ændringsforslag til allerede stillede lovændringsforslag, skriver du lovændringsforslagets tekst i “nuværende tekst”

Hvis du har brug for hjælp til at skrive forslaget, kan du kontakte Landsmødets Lovgruppe. Send en mail til dem på info@kfumspejderne.dk ved at skrive Lovgruppe i emne-feltet.

SKAF STILLERE

For at et forslag kan komme til afstemning skal der være opbakning fra fem stemmeberettigede, det kan være distrikter eller gruppe. For ændringsforslag stillet inden selve Landsmødet skal der være underskrifter fra alle tre tegningsberettigede, for at være stiller.
Under selve Landsmødet kan de stemmeberettigede underskrive på vegne af gruppen, dvs. de en eller to personer som har gruppens eller distriktets stemmer skal underskrive for at gruppen eller distriktet kan være stiller.

INDSEND FORSLAGET

Forslaget skal sendes til info@kfumspejderne.dk samlet med de fem underskrifter.

Processen på Landsmødet

Hvis der er lovforslag, hvor der er stillet et eller flere ændringsforslag, vil Landsmødet først behandle ændringsforslagene ved afstemning. På den måde bliver det afgjort, hvad den præcise tekst skal være, for det lovændringsforslag som til sidst skal til afstemning. Det er resultatet for det endelige lovændringsforslag, der afgør om der kommer ændringer til vedtægterne.

NOGEN SPØRGSMÅL?

Du kan finde vedtægtsbestemmelserne for landsmødet på kfumspejderne.dk

Er du i tvivl omkring noget formalia, eller brug for anden hjælp, så kan du skrive til lovudvalget på mail lovudvalg@kfumspejderne.dk eller kontakte Lasse Winther så vil han hjælpe med videre kontakt.