Andreas Blom Larsen

[ABL]

Medlem af:
Tornemark-Sandved Gruppe
Stillet af:
Vestlimfjord Distrikt, Suså Distrikt, Hjorte Distrikt & Fionia Distrikt
Motivation:

Jeg ønsker at stille mig til rådig som suppleant for KFUM spejdernes hovedbestyrelse, fordi jeg føler, at jeg kan være med til at rykke vores korps. Jeg har lavet spejderarbejde på mange forskellige niveauer, og. især organisationsarbejde og uddannelse ligger mit spejderhjerte nært. En stærk organisation forankret i det lokale spejderarbejde er for mig meget vigtig for, at vi kan udvikle os som organisation. Korpset fungerer ikke uden de lokale grupper og distrikter, og det er derfor vigtigt at give dem alt den støtte, der er brug for. Al udvikling af vores korps skal kunne finde en begrundelse i det lokale arbejde, for det er sådan vi skaber lokale kraftcentre, der kan række ud.

Vi skal uddanne dygtige ledere. Denne uddannelse begynder for mig allerede i det lokale med bandeleder/patruljeleder kurser, og går gennem hele kursusrækken og også videre, for vi bliver aldrig færdig med at uddanne os, og skabe personlig udvikling. Dette betyder, at der skal være en klar plan for uddannelsen og en rød tråd. Det arbejde er kommet langt, men jeg tror, vi sammen kan gøre det endnu bedre.

Når jeg tænker tilbage i min spejdertid, ja også helt tilbage til den gang min skolekammerat spurgte den 5-årige Andreas, om han ville med til spejder, er de ting, der er tilbage i minderne oplevelser, traditioner og særpræg. Den første sommerlejr med lejrbål fyldt af gode sange og skøre sketches, store lejre med tusindvis af spejdere, der svinger deres tørklæder, oplevelsen af at være fanevagt første gang og bære fanen ind i kirken, at få mit eget første kursusmærke, at give andre deres første kursusmærke og at mærke hvor meget udvikling og spejderånd brænder igennem alt. Vi har nogle fantastiske traditioner, og jeg ønsker at være med til at skabe traditionerne, der varer hele livet for den næste, der bliver spurgt af skolevennen, om de har lyst til at prøve det der spejder.

At komme med i dette fællesskab, som har givet mig selv så meget, det ønsker jeg at alle får lov til at prøve, og det arbejde vil jeg gerne have som fokus og mærkesag. At vi uddanner dygtige leder, der sammen bygger lokalkraftcentre som rækker ud.

Jeg håber, at få jeres stemme til suppleantvalget og stiller mig selvfølgelig til rådighed for spørgsmål.

Se alle kandidater

Vi ses 15. dec. til ekstraordinært landsmøde 2020

Grundet det afbrudte landsmødet i september, inviterer hovedbestyrelsen til virtuelt ekstraordinært landsmøde - 15. dec. 2020, 18:30-21:30.