Rie Heitmann Janken

[RHJ]

Medlem af:
Virum-Sorgenfri gruppe
Stillet af:
Vangede gruppe, Virum-Sorgenfri gruppe, Vest-Vendsyssel Dt, Hjorte Dt, Ermelunden Dt.
Motivation:

Mit navn er Rie og jeg stiller op, som suppleant for HB. Jeg kommer fra Ermelunden distrikt, hvor jeg selv har været dtc i 5 1/2år, og siddet med i distriktsrådet i 12år. Derudover sidder jeg med i bestyrelsen i friluftsrådet kreds, Storkøbenhavn. Jeg bor til daglig i Lyngby med min mand og barn og jeg arbejder som projektleder i Region H indenfor it og uddannelse.

Grunden til jeg stiller op som suppleant til HB er, at jeg gerne vil styrke vores samarbejde og dialog på tværs af vore korps mellem HB, distrikter, grupper og vore styregrupper. Jeg synes vi stadigvæk bør arbejde for at komme tættere på hinanden.

Jeg har også siddet med om bordet omkring projektet: “Det bedste sted”, som er den meningsmåling I har fået i grupperne, og som man efterfølgende kan tage emner op og arbejde med, ud fra den bog vi har fået lavet. Jeg mener det er vigtigt vi som korps er “det bedste sted”, som fritidsaktivitet både for børn og voksne. Og forhåbentlig kan værktøjet – meningsmålingen og bogen – være med til at hjælpe grupperne til at bibeholde både børn og unge i vores organisation. Det vil jeg gerne være med til at sætte mere fokus på, så det dermed kan være med til at styrke fællesskabet i grupperne og mindske frafald af medlemmer.

Jeg håber på at jeg kan bidrage med mit engagement i HB med ligeså stor ildhu, som jeg har gjort som Distriktschef i mit distrikt.

Se alle kandidater

Vi ses 15. dec. til ekstraordinært landsmøde 2020

Grundet det afbrudte landsmødet i september, inviterer hovedbestyrelsen til virtuelt ekstraordinært landsmøde - 15. dec. 2020, 18:30-21:30.