Landsmøde-ordbogen

Vores mål er at samle alle de begreber og andre særlige ord, der især vedkommer vores landsmøde og generalforsamling, så det bliver lidt nemmere at forstå for såvel nye som gamle.

Hovedbestyrelsesvalg

En af landsmødets opgaver er at vælge vores hovedbestyrelse, der består af 11 spejdere. De bliver valgt for den kommende 2-årige periode. Alle KFUM-Spejdere kan stille op til hovedbestyrelsen, men de skal have 3 stillere og et lederbrev.

Alle stemmeberettigede i salen får mulighed for at stemme på op til 11 kandidater, dog kun en pr. kandidat. De 11 kandidater der får flest stemmer bliver hovedbestyrelsen, de 3 næste er suppleanter.

Du kan også stille op til landsmødet!

Lovændringsforslag

Bliver også kaldt lovforslag. Det er forslag til ændringer af KFUM-Spejdernes vedtægter. Det vil sige, at hvis man vil ændre noget, som er fastlagt af vedtægterne, skal det ændres via et lovændringsforslag.

Lovændringsforslag skal stilles af enheder, der tilsammen råder over mindst 5 landsmøde stemmer. Altså skal du samle flere grupper og distrikter for at stille et forslag.

Fristen for at stille lovændringsforslag er 8 uger først Landsmødet – det vil sige fredag d. 22. juli 2022.

For at lovændringsforslag kan vedtages skal 2/3 af de stemmeberettigede på landsmødet stemme for.

Punkt 6

Punkt 6. Henviser til Korpsets love §34 stk. 3, som hedder: “Korpsets arbejde i den kommende tid, herunder planer for vækst.”Punktet har også et kælenavn: “Fremtidsdebat”, da punktet som beskrevet omhandler snakke om det kommende arbejde.

Resolutionsforslag

Landsmødet kan være med til at sætte retning ved at vedtage resolutionsforslag. Her kan landsmødet beslutte ting, som ikke er fastlagt af vores vedtægter. Det bliver behandlet under eventuelt, men dagsordenen bliver traditionelt ikke fulgt kronologisk.

Fristen for at stille resolutionsforslag fastsættes af landsmødet i forretningsordenen, der vedtages i starten af landsmødet. Vi forventer i 2022 at fristen er lørdag aften under landsmødet.

Resolutionsforslag kan blive godkendt med et simpelt flertal, altså hvis mere end 50 procent af de stemmeberettigede på landsmødet stemmer for.

Stemmeberettigede

En stemmeberettiget er person, der har en stemme med på landsmødet, der giver mulighed for at stemme til afstemningerne og HB-valget. Hver gruppe med over 75 medlemmer har 2 stemmer, resten har 1. Hvem der repræsenterer gruppen på landsmødet er op til din gruppebestyrelse.

Distriktsrådet vælger desuden 2 repræsentanter fra distriktet, og 1 repræsentant for ikke-ledere over 15 år.

Til sidst har hovedbestyrelsesmedlemmer en stemme hver, og medlemmer direkte under korpset har 2 stemmer til deling.

Ændringsforslag

Det er muligt at komme med ændringsforslag, hvis du ønsker en lille ændring i et allerede opstillet lovforslag eller resolutionsforslag.

Det skal være en lille ændring, hvis det er til et lovforslag, fordi landsmødets dirigenter skal vurdere, at ændringen er på linje med det oprindelige forslag. Ellers bryder det med, at lovforslag skal være stillet mindst 8 uger før landsmødet.

Når du sidder i salen, bliver der først stemt om ændringsforslag og efterfølgende det endelige forslag med ændringen hvis forslaget er vedtaget eller uden, hvis der ikke var flertal for ændringen.