Vidste du…

“Vidst du” er vores forsøg på at give lidt mere indblik i hvad Landsmødet er for noget.

Hvem har stemmeret?

Vidste du at Stemmeberettigede ved landsmødet er 1 eller 2 repræsentanter for hver gruppe udpeget af gruppebestyrelsen. Grupper, der ved sidste medlemsoptælling havde mindst 75 medlemmer, har 2 stemmer, de øvrige grupper 1 stemme. Stemmeberettigede er endvidere 2 repræsentanter for hvert distrikt udpeget af distriktsrådet, 1 repræsentant for hvert distrikt valgt af og blandt de over-15-årige medlemmer i hvert distrikt, der ikke er ledere samt medlemmer af hovedbestyrelsen. Gruppen af medlemmer, der er direkte medlemmer af korpset, har 2 stemmer. 


For første gang på Houens Odde Spejdercenter

Vidst du at Landsmødet afholdes i år for første gang på Houens Odde Spejdercenter. Houens Odde Spejdercenter er ejet af KFUM-Spejderne, så det føles helt rigtigt at drøfte KFUM-Spejdernes fremtidige retning på hjemmebanen. 


Vores ‘Strategi ‘Sammen rykker vi verden – med vilje’ giver over 400 grupper én samlet retning

Vidste du at KFUM-Spejdernes nuværende vision hedder “sammen rykker vi verden med vilje” sammen med visionen arbejder KFUM-Spejderne ud fra en strategi med tre strategiben – “dygtige ledere skaber stærke leder-fællesskaber”, “spejdergruppen som lokalt kraftcenter”, “vi rækker ud.” Strategien og visioner gør at vi kan arbejde i samme retning selvom vi er mere end 400 spejdergrupper hos KFUM-Spejderne. hovedbestyrelsen har besluttet at strategien gælder indtil landsmødet i 2024.


Hvordan man stiller op til hovedbestyrelsen

Vidste du at til hovedbestyrelsen vælges 11 repræsentanter og 3 suppleanter. medlemmer af KFUM-Spejderne kan stille op – det kræver blot at man har samlet minimum tre stemmer som stillere. Både grupper og distrikter kan være stillere.


Hvilke beslutninger, der bliver taget på landsmødet

Vidste du at Landsmødets beslutninger vedrører alle. Det er eksempelvis på landsmødet at vi har besluttet at få familiespejdere og det er også på landsmødet at vi har besluttet at grupperåd skal hedde gruppebestyrelser. 


Tre forskellige forslag kan stilles til landsmødet

Vidste du at Til landsmødet kan man stille tre forskellige typer af forslag: Lovændringsforslag, resolutionsforslag og ændringsforslag. Der er deadline for at stille lovændringsforslag 8 uger før landsmødet, altså 22. juli. Resolutionsforslag og ændringsforslag til lovændringsforslag kan stilles helt frem til lørdag kl. 22.30 på landsmødet. 


Her møder vi gamle spejderkammerater på tværs af grupper

Vidste du at på landsmødet kommer der flere hundrede spejderkammerater. Fællesskabet er helt særligt når vi mødes på tværs af spejdergrupper og distriktet for at drøfte fremtiden for KFUM-Spejderne. 


Landsmøder holdes af alle spejdere verden over

Vidst du at det er ikke kun i Danmark man holder landsmøde. Det sker både i alle lande der har spejdere, i regioner hvor KFUM-Spejderne eksempelvis hører til Europa regionen og på verdensplan når der holdes verdenskonference. Det er en vigtig del af vores foreningsdemokrati. 


Landsmøde er også hygge og godt selskab

Vidst du at Landsmødet ikke kun er beslutninger. Der er også fokus på fællesskab og en hyggelig lørdag aften, hvor man kan møde spejderkammerater og inspirere hinanden. 


Hovedbestyrelsen vælger formandsskabet

Vidst du at det er KFUM-Spejdernes medlemmer som vælger hovedbestyrelsen, men det er hovedbestyrelsen selv som vælger sit formandskab. På den måde giver vi hovedbestyrelsen mulighed for at sammensætte den patrulje ledelse som giver bedst mening for den valgte hovedbestyrelse. 


Mere 400 spejder grupper – et stærkt fællesskab

Vidst du at der er mere end 400 spejdergruppe og 35 distrikter hos KFUM-Spejderne. Det er et kæmpe fællesskab som hver eneste uge bidrager til børn og unges udvikling i hele landet.


Hvis du er over 15 år kan du deltage med stemmeret

Vidste du at alle distrikter kan sende en stemmeberettiget spejder som er over 15 år og som ikke er leder i en gruppe. Det har man indført for at sikre, at især unge mennesker også følte sig velkommen på Landsmødet. På landsmødet sætter vi den fremtidige retning for KFUM-Spejderne, så det er helt særligt vigtigt at så mange unge som muligt har lyst til at deltage. 

Workshop om hvordan landsmødet foregår

Vidste du at vi på Landsmødet , fredag aften afholde en workshop om landsmødet for dem, der ikke har været med før, så du kan få det bedste ud at weekenden

Vores dirigenter (og landsmødepatruljen) guider dig sikkert igennem Landsmødet

Landsmødet kan for nye virke som en uoverskuelig og ubekendt størrelse, men vidste du at vi derfor altid har dygtige dirigenter med som sørger for at guide os igennem programmet?

For at landsmødet kan foregår lovformeligt korrekt skal nogle vigtige deadlines overholdea

Sidste chance for at stille lovændringsforslag til landsmødet var den 22. juli, men vidste du, at du kan stille resolutionsforslag og ændringsforslag helt ind til lørdag aften på selv landsmødet?