Sådan stiller du et forslag

På det ekstraordinære landsmøde d. 15. december skal vi behandle resolutionsforslag. Til landsmødet i september nåede der at blive stillet nogle resolutionsforslag, mens andre medlemmer var godt i gang med at skrive forslag eller samle underskrifter til forslag. Det arbejde skal nu gøres færdigt, så forslagene kan behandles på landsmødet.

Hvis du vil stille et resolutionsforslag, så er det vigtigt, at du anvender denne skabelon – resolutionsforslagsskabelonen. Du skal derfor tage stilling til både en motivation og en forslagstekst. Den skriftlige motivation bliver særlig vigtig på det ekstraordinære landsmøde, idet der på et virtuelt landsmøde vil være nogle andre forhold at debattere forslagene under.

Indsend underskrifter sammen med forslag

For at kunne stille et resolutionsforslag, skal du have underskrifter fra grupper og distrikter, der tilsammen råder over mindst 5 landsmødestemmer. Da forslagene skal stilles inden landsmødet, er det de tegningsberettigede for den gruppe/distrikt, som lægger stemmer til, der skal underskrive forslaget. Det vil altså sige bestyrelsesformand, gruppeleder og kasserer for gruppernes vedkommende og distriktschef, kasserer og et distriktsrådsmedlem (gruppeleder eller stabsmedlem) for distrikternes vedkommende. Forslaget kan underskrives og scannes og indsendes pr. mail.

Deadline er 29. november

Underskrevne forslag skal sendes til forslag@kfumspejderne.dk senest d. 29. november 2020 kl. 20.00 for at blive behandlet på landsmødet d. 15. december. Ud over det underskrevne forslag, skal originalen i Word-skabelonen også vedhæftes, da denne bruges til at lave et samlet forslagskatalog. 

Indkomne forslag offentliggøres snarest efter fristen og hurtigst muligt efter indsendelse.

Ændringsforslag til stillede resolutionsforslag skal ligeledes udarbejdes i denne skabelon – ændringsforslagsskabelonen. Der gælder de samme underskriftsregler. Deadline for indsendelse af ændringsforslag til resolutionsforslag er d. 6. december 2020 kl. 20:00. De skal ligeledes sendes til forslag@kfumspejderne.dk – og ligeledes med Word-versionen vedhæftet.

Ændringsforslag offentliggøres snarest efter fristen og hurtigst muligt efter indsendelse.

Nogen spørgsmål?

Er man i tvivl omkring noget formalia, kan man ligeledes skrive til forslag@kfumspejderne.dk og få hjælp.

Du kan finde vedtægtsbestemmelserne for Landsmødet på spejdernet. Og hvis du vil høre mere om vores vedtægter kan du høre Landsmøde podcasten fra 2018, hvor snakke om dem. Det afsnit kan du finde her.

Vi ses 15. dec. til ekstraordinært landsmøde 2020

Grundet det afbrudte landsmødet i september, inviterer hovedbestyrelsen til virtuelt ekstraordinært landsmøde - 15. dec. 2020, 18:30-21:30.