Stemmeberettigede og -fuldmagter

Hvis I ikke kan deltage, så anbefaler vi, at I tager kontakt til jeres nabogruppe eller distrikt og bed dem om at tage jeres stemme med, så der stadig er mulighed for at den bliver hørt.

Stemmeberettigelsesblanketterne udsendt d. 26 august.
Blanketterne er sendt til alle distriktchefer og gruppeledere ved KFUM-spejderne Danmark. Kontakt venligst korpskontoret hvis du ikke har modtaget blanketterne. 

Telefon: 7010 2666
E-mail: info@kfumspejderne.dk

Send ind god tid Vi anbefaler, at I sender jeres blanketter retur hurtigst muligt.
Selve afstemningerne på Landsmødet vil foregå både ved håndsoprækning og via det elektroniske afstemningssystem. Se mere om afstemninger og mulighed for at afprøve i ugen op til Landsmødet, læs om afstemninger

I vedtægterne under §34 står følgende:
“6. Hver deltager kan personligt kun afgive én stemme. Hvor skriftlig fuldmagt foreligger på den af hovedbestyrelsen udsendte blanket, kan en deltager afgive indtil i alt 4 stemmer. Afstemning ved fuldmagt kan kun finde sted ved skriftlig afstemning. Skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten bestemmer det, eller mindst 5 stemmeberettigede deltagere forlanger det.”