Workshops

For sammen at kunne sætte retning, så har vi også brug for fornyet inspiration. Eller få baggrund på nogle af Landsmødets store temaer. Derfor vil der på Landsmødet være workshops lørdag eftermiddag. Der er 2 runder, så du har mulighed for at vælge 2 workshops.

  • Modul 1
  • Modul 2
  • Modul 1
  • Modul 2
{{ item.Name }}
{{ item.Modul1 }}
{{ item.Modul2 }}

Beskrivelse af workshops

Bæredygtighed i grupperne

+

Afholdes af: Hovedbestyrelsens taskforce for bæredygtighed

På workshoppen om Bæredygtighed i grupperne, får du tips og tricks til hvordan i kick-starter arbejdet med bæredygtighed i gruppen, distriktet eller på spejdercentret. Desuden bliver det muligt at give input til KFUM-Spejdernes Bæredygtighedsplan, som kan findes på spejdernet.dk/voresbidrag.
Kom i gang med print selv

+

Afholdes af: Lisette Lykke Andersen, Kommunikationskonsulenterne hos KFUM-Spejderne

På KFUM-Spejdernes print selv-portal kan gruppen producere invitationer og plakater eller bestille et flag med gruppenavn – uden at have det store kørekort i layout. Hvis I ikke har prøvet det endnu, så kom til workshop og få en introduktion til mulighederne og se, hvor nemt også I kommer i gang.
Samværsregler – Tryghed og trivsel i spejdergruppen

+

Afholdes af: Jakob Frost, Udviklingschef hos KFUM-Spejderne

Vi skal arbejde med, hvordan vi bedst muligt arbejdere med vores samværsregler, samt sikrer at vi husker at få dem opdateret hvert år.
Bliv klogere på Future Leaders partnerskabet

+

Afholdes af: Projektledelsen for Future Leaders

På workshoppen vil du blive introduceret til KFUM-Spejdernes partnerskab med den tunesiske spejderbevægelse og få inspiration til, hvordan du selv kan arbejde med aktivt medborgerskab hjemme i gruppen.
Gren familiespejder

+

Afholdes af: 3 familiespejder enhedsledere

Projektgruppen Familiespejder afholder en workshop på Landsmødet 2020, hvor vi præsenterer vores flotte nye familiespejder folder, samt det seneste nye arbejde for at højne kvaliteten og kvantiteten i korpsets familiespejder enheder. Projektgruppen har afholdt en større spørgeskemaundersøgelse med det formål at undersøge, hvem familiespejdere er, sådan at vi kan hjælpe jer med, hvilken strategi I bedst kan bruge, for at blive mange flere. Workshoppen afholdes udendørs med spændende diskussioner i plenum. Vi vil meget gerne præsentere vores arbejde for at fremme familiespejderarbejdet på nationalt plan i korpset, men vi vil primært lytte til jer og fokusere på at give jer mulighed for at præge projektgruppens arbejde fremover. Vi beder jer reflektere over, om familiespejdere også skal have “en lov og et løfte”, som fremsiges ved møderne ligesom de andre enheder har. Vi vil gerne hjælpe, hvis du har en udfordring med at komme i gang med familiespejder. Hvis du har et ønske vedrørende dit familiespejderarbejde, så vil vi også gerne høre, hvad du har på hjerte.
Fortæl den gode historie

+

Afholdes af: Christian Bruun, Kommunikationskonsulenterne hos KFUM-Spejderne

I spejderarbejdet er fyldt med gode historier. Både store historier om jubilæer, men også korte opdatering på sociale fra spejdermødet. På workshoppen får du værktøjer til at fortælle de mange historie fra gruppen og lærer, hvordan du holder fast i medlemmer og trækker nye til ved at fortælle om livet i gruppen. Alt sammen uden at bruge mere end 10 minutter på det.
Kristendom i KFUM-Spejdergruppens hverdag

+

Afholdes af: Styregruppen for Kristendom og Forkyndelse

Få input til hvordan man kan arbejde med Kristendom i gruppen i form af konkrete aktiviteter, handlinger og partnerskaber, der kan være med til at styrke det kristne liv i gruppen.
Dig og WOSM – og det næste internationale partnerskab

+

Afholdes af: Styregruppen for Internationalt Samarbejde og Repræsentation

Hvad er WOSM og hvordan er det opbygget? Har du indflydelse på det der sker højere oppe end korpset? En introduktion til WOSMs væsentligste organer og hvad de laver. Vi ser på de dele der er relevante for dig og fokuserer på de steder du kan bidrage. BONUS: Vi er i gang med at finde et nyt int. partnerskab (korpsprojekt), og i sidste del af workshoppen beder vi om dit input til det.
Den gode udlandstur

+

Afholdes af: Styregruppen for Internationalt Samarbejde og Repræsentation

Vi dykker ned i udlandsturen og kigger på værktøjer og materialer til at kunne forbedre den gode udlandstur. På workshoppen bliver du klædt på til at kunne planlægge den gode udenlandstur, så du er klar til igen at kunne rejse ud.
Internationalt spejd i Danmark – for spejderen og gruppen

+

Afholdes af: Styregruppen for Internationalt Samarbejde og Repræsentation

Spejderne er verdens største ungdomsorganisation, hvilket giver en bred vifte af muligheder for dig som spejder og gruppe. På workshoppen præsenteres du for internationale tilbud i Danmark samt får indflydelse på kommende internationale udbud og projekter i Danmark.
Gruppen skal række ud over sig selv – men hvordan?

+

Afholdes af: Hovedbestyrelsen’s Strategi Team

På workshoppen kigger vi frem mod næste strategiperiode, hvor vi skal række ud over os selv. Du får ideer til hvad strategien betyder for dig som leder, din gruppe og dit distrikt.
“Ledelse er da bare noget, vi gør, ikk’?”

+

Afholdes af: Styregruppen for Organisation og Ledelse

Vi kender vores arbejdsgrundlag – og nu har vi også et ledelsesgrundlag. Men hvad er det egentligt for en størrelse og hvad kan det bruges til? “Ledelse er da bare noget, vi gør, ikk’?” Jo, måske – men kan vi blive bedre til god ledelse, hvis vi taler med hinanden om det? Og er der egentligt noget særligt ved spejderledelse? Kom og bliv klogere på både god spejderledelse – og dig selv!
Værdien af ungdomskurser i din gruppe

+

Afholdes af: Styregruppen for Uddannelse

Få redskaber til, at forstå den udvikling din spejder har været igennem på et ungdomskursus, og hvordan du udnytter spejderens kompetencer og motivation, på den bedst mulige måde i gruppens arbejde.
Ungeinddragelse

+

Afholdes af: Arbejdsgruppen for Ungeinddragelse

På denne workshop, kan man blive klogere på ungeinddragelse -både i enheder, grupper og distrikter. Vi har fokus på de fordele og positive effekter ungeinddragelse giver til spejderarbejdet. Deltagerne på workshoppen vil blive aktiveret og der vil være rum for vidensdeling og gode eksempler på ungeinddragelse. Kom og få en time i godt selskab med aktiv deltagelse og inspiration.
On-boarding, ledersamtale og Lederbrev

+

Afholdes af: Arbejdsgruppen for On-boarding

Kort præsentation af on-boarding, ledersamtale og Lederbrev. Distritkerne vil i efteråret og vinter invitere til inspirationsaften for gruppeledelserne så de bliver klædt på til at afholde ledersamtaler og få tildelt Lederbrev til lederne. På workshoppen kan man møde arbejdsgruppen som arbejder med materialerne. det er en stor værktøjskasse vi har taget fat på at fylde op. Giv dit bidrag!
Vil du med i Børnenes Land?

+

Afholdes af: Arbejdsgruppen for Børnenes Land

I Børnenes Land vil mange flere børn udvikle sig til robuste unge og voksne, gennem aktiviteter i naturen, der bygger på spejdermetode- og værdier. Hvordan kan vi som spejdere lokalt og nationalt bidrage til en samfundsudvikling, hvor langt flere børn trives og dannes som mennesker i fællesskaber omkring spejderaktiviteter i naturen? På workshoppen inviterer vi alle til at tegne og tænke med.
Bliv lidt klogere med Problempirater

+

Afholdes af: Problempirater

På workshoppen om Problempirater vil du blive klogere på, hvad projektet kan tilbyde dig som leder og din gruppe i den nærmeste fremtid. Du vil få kendskab til science spejdermetoden, og på bedste spejdermanér skal vi selvfølgelig prøve det selv. Så kom og vær med til en lærerig time!
Styrk spejdergruppen og få flere spejdere

+

Afholdes af: Kristian Rostgaard, Udviklingskonsulent hos KFUM-Spejderne

Gruppeudvikling og vækst handler ikke om en masse ekstra arbejde. Det handler derimod om at gøre nogle ting en lille smule anderledes. Vækst i sig selv er måske heller ikke øverst på dagsordenen i jeres spejdergruppe, men alle vil gerne være med til at gøre det godt, og have en velfungerende gruppe der laver godt spejderarbejde. Det giver flere spejdere.