Forslag og regnskab

Foto: Andreas Larsen

Lidt praktisk

Hvis du vil stille et ændrings- eller resolutionsforslag, kan du henvende dig til lovudvalget, hvis du ønsker hjælp.

Kontakt Lasse Winther Jakobsen fra Hovedbestyrelsen (HB): 40 85 95 60

Du kan indlevere ændrings- eller resolutionsforslag til landsmødets dirigenter.
Tidsfristen for indleverede forslag fastsættes af landsmødets dirigenter.

Du kan her hente det samlede det Forslagskatalog med alle stillede lovændringsforslag og øvrige forslag.

To spejderledere viser en færdselstavle for en gruppe børn
Foto: Johny Kristensen

Online debat af forslag

Af praktiske årsager vil der på landsmødet være begrænsede muligheder for at debattere resolutionsforslagene og der vil derfor være mulighed for at debattere forslagene før selve landsmødet.

Hvornår:
søndag d. 4. september fra kl. 11-18.

På selve Landsmødet vil der være mulighed for at debattere lovforslagene som Torvedebatter. Der vil inden afstemning være opsamling fra både online debat og Torvedebatterne samt mulighed for enkelte kommentarer i plenum før forslaget kommer til afstemning.

Mange distrikter afholder desuden et arrangement til debat af forslagene inden Landsmødet ligesom du naturligvis kan debattere med dine spejderkammerater både inden landsmødet og hvor programmet for Landsmødet i øvrigt giver mulighed for det.

Starttidspunkter og overordnet plan

Debatterne starter efter nedenstående plan. Den enkelte debat varer fra 30-60 minutter afhængig af, hvor mange spørgsmål og kommentarer, der måtte være. Når der ikke er flere nye kommentarer og spørgsmål afsluttes debatten.

Hver debat starter med en motivation fra forslagsstiller efterfulgt af opsamling fra det ordinære landsmøde og opklarende spørgsmål. Derefter åbnes der for debat og kommentarer af forslaget. Debatten afsluttes med en kort opsamling, som også tages med videre til selve landsmødet.

Du deltager i debatterne ved at klikke på følgende link Online debatdag om forslagene til Landsmødet. Tilmelding er ikke nødvendig. Log gerne på debatten lidt før den starter, så debatten kan starte til tiden.

For at sikre, den bedste oplevelse for deltagerne i de enkelte debatter, er der fastlagt nogle koder/tegn og retningslinjer, for hvordan kan bede om ordet.

Hvis du er enig i udsagnet, kan du skrive “+1” i kommentarfeltet.

Hvis du er uenig, kan du skrive “-1” i kommentarfeltet.

Vil du gerne bede om ordet, så skal du skrive dit fulde navn, samt hvilken gruppe du kommer fra. Der vil være en ordstyrer til debatten, der giver dig ordet.

Regnskab og Budget

Regnskab og Budget

Landsmødet skal godkende korpsets regnskab for de seneste to regnskabsår og drøfte budgettet for den kommende periode.

Sådan stiller du et ændringsforslag

Sådan stiller du et ændringsforslag

Forslag til lovændringer skal være stillet senest 8 uger inden landsmødet, derfor kan der ikke stilles nye lovændringsforslag. Du kan stille resolutionsforslag og ændringsforslag til allerede stillede lovændringsforslag helt frem til landsmødet.

Et ændringsforslag skal tage udgangspunkt i et allerede stillet lovændringsforslag. Der kan ikke stilles ændringer til nye paragraffer og ændringerne skal stadig være indenfor intentionen i det oprindeligt stillede lovændringsforslag.

Du kan downloade skabelon til ændringsforslag til lovændringsforslag eller skabelonen til resolutionsforslag. For ændringsforslag til allerede stillede lovændringsforslag, skriver du lovændringsforslagets tekst i “nuværende tekst”

Hvis du har brug for hjælp til at skrive forslaget, kan du kontakte Landsmødets Lovgruppe. Send en mail til dem på info@kfumspejderne.dk ved at skrive Lovgruppe i emne-feltet.

For at et forslag kan komme til afstemning skal der være opbakning fra fem stemmeberettigede, det kan være distrikter eller gruppe. For ændringsforslag stillet inden selve Landsmødet skal der være underskrifter fra alle tre tegningsberettigede, for at være stiller.
Under selve Landsmødet kan de stemmeberettigede underskrive på vegne af gruppen, dvs. de en eller to personer som har gruppens eller distriktets stemmer skal underskrive for at gruppen eller distriktet kan være stiller.

Forslaget skal sendes til info@kfumspejderne.dk samlet med de fem underskrifter.

Hvis der er lovforslag, hvor der er stillet et eller flere ændringsforslag, vil Landsmødet først behandle ændringsforslagene ved afstemning. På den måde bliver det afgjort, hvad den præcise tekst skal være, for det lovændringsforslag som til sidst skal til afstemning. Det er resultatet for det endelige lovændringsforslag, der afgør om der kommer ændringer til vedtægterne.

Du kan finde vedtægtsbestemmelserne for landsmødet på kfumspejderne.dk

Er du i tvivl omkring noget formalia, eller brug for anden hjælp, så kan du skrive til lovudvalget på mail lovudvalg@kfumspejderne.dk eller kontakte Lasse Winther så vil han hjælpe med videre kontakt.

Menu