Q&A for KFUM-Spejdernes Landsmøde 2024

Få svar på de mest stillede spørgsmål herunder

Hvad er KFUM-Spejdernes landsmøde?

Svar:

KFUM-Spejdernes landsmøde er en national begivenhed, hvor medlemmer og ledere fra KFUM-Spejderne samles for at diskutere organisationens fremtidige retning, afholde valg, og udveksle ideer og erfaringer. Landsmødet afholdes hvert andet år.

Landsmødet rummer KFUM-Spejdernes generalforsamling, som er korpsets øverste myndighed. 

Hvornår og hvor afholdes det næste Landsmøde?

Svar:

Det næste af KFUM-Spejdernes landsmøde afholdes fra den 6.-8. september 2024 på Houens Odde Spejdercenter, hvor deltagerne kan deltage i forskellige aktiviteter og møder.

Hvilke frister gælder for landsmødet 2024?

Svar:

  • Frist for indsendelse af lovforslag er lørdag den 13. juli kl. 18.00
  • Fristen for ændringsforslag til formålsparagraffen er mandag den 26. august kl. 18.00
  • Frist for resolutionsforslag samt ændringsforslag til lovforslag er lørdag den 7. september kl. 18.00
  • Frist for opstillinger til hovedbestyrelsen er lørdag den 7. september kl. 18.00

Hvem kan deltage i landsmødet?

Svar:

Alle medlemmer af KFUM-Spejderne, som er fyldt 15 år, kan deltage i landsmødet. Deltagerne kan deltage i diskussioner, samt deltage i forskellige workshops og aktiviteter, der er planlagt for weekenden. Hvis du har en eller flere stemmer for fx en gruppe eller et distrikt kan der afgive stemme ved afstemninger og valg.

Hvilke temaer vil blive diskuteret på landsmødet?

Svar:

På landsmødet vil der blive diskuteret en række emner, herunder strategiske planer for KFUM-Spejderne, fremtidige projekter, ændringer i organisationens struktur, og valg af nye ledere til forskellige poster.

Særligt for Landsmøde 2024 er, at vi skal drøfte og evt. vedtage en ny formålsparagraf.

Hvordan kan jeg tilmelde mig landsmødet?

Svar:

Tilmelding til landsmødet kan ske online på KFUM-Spejdernes hjemmeside eller direkte via landsmoede.dk. Deltagere opfordres til at tilmelde sig i god tid for at sikre sig plads og for at gøre planlægningen lettere.

Hvordan vælges de emner, der skal diskuteres på landsmødet?

Svar:

Emnerne til landsmødet vælges gennem forslag fra medlemmerne og ledelsen. Der er også mulighed for at indsende forslag op til en vis frist før mødet, hvorefter forslagene gennemgås og sammensættes af et lovudvalg.

Er der særlige arrangementer for nye medlemmer på landsmødet?

Svar:

Ja, der vil typisk være introduktionsprogrammer og særlige sessioner designet til at hjælpe nye medlemmer med at forstå KFUM-Spejdernes struktur og hvordan landsmødet fungerer. Dette er en fantastisk mulighed for at lære mere om organisationen og møde andre medlemmer.

Hvad sker der, hvis jeg ikke kan deltage personligt i landsmødet?

Svar:

Det vil være muligt at give gruppens eller distriktets stemmer videre via fuldmagt. Detaljer om hvordan man tilmelder sig med stemmeret samt hvilke muligheder der bliver for at følge med i landsmødet online og annonceres på landsmødesitet – landsmoede.dk

Hvordan kan jeg bidrage til landsmødet, hvis jeg har idéer eller feedback?

Svar:

Medlemmer opfordres til aktivt at bidrage med idéer eller feedback før landsmødet. Dette kan gøres gennem lokale møder i grupper eller distrikter, direkte henvendelse til ledere eller via online platforme oprettet til formålet. Der er også mulighed for at deltage i debatten eller workshops under selve landsmødet.

Hvordan informeres medlemmerne om resultaterne fra landsmødet?

Svar:

Resultater og beslutninger fra landsmødet kommunikeres til alle medlemmer gennem organisationens officielle kanaler, såsom nyhedsbreve, hjemmesiden og sociale medier.

Hvorfor er det så dyrt at deltage på landsmødet?

Svar:

Der er mange udgifter forbundet med at afholde et landsmøde. Vi holder dog prisen nede i det hele taget ved at være på Houens Odde Spejdercenter og sænker deltagerbetalingen ved at korpset afsætter kr. 300.000 til afholdelsen af landsmødet. 

Vi ønsker at landsmødet skal være af høj kvalitet,  hvilket kræver lyd og lysudstyr, god mad og meget der skal lejes ind fra eksterne leverandører. Priserne stiger og det gør prisen for at deltage på landsmødet desværre også.

Menu