Om landsmødet

Landsmødet er helt formelt KFUM-Spejdernes øverste myndighed, vores generalforsamling – hvor spejdere fra hele landet er repræsenteret, mødes, debatterer, hygger sig, opdaterer sig på, hvad der sker i KFUM-Spejderne og sætter retningen for korpset.

På de følgende sider har vi samlet en masse information for at hjælpe dig til bedre at finde rundt og forstå, hvad vores landsmøde går ud på.

Foto: Johny Kristensen

Hvorfor holder vi Landsmøde?

Forperson Tobias Simonsen

Hør vores forperson, Tobias Simonsen, fortælle om hovedbestyrelsen.

I denne video fortæller vores forperson Tobias om, hvordan KFUM-Spejderne er en demokratisk opbygget forening, hvor medlemmerne bestemmer.

“Det kan godt være lidt svært at høre alles meninger hele tiden, derfor vælges en hovedbestyrelse, som bredt repræsenterer KFUM-Spejdernes medlemmer i forhold til geografi, køn, alder, spejdererfaring og lignende. Hovedbestyrelsen leder KFUM-Spejderne mellem landsmøderne”.

Generalsekretær: Ole Buch Rahbek

Hør vores generalsekretær Ole Buch Rahbek fortælle om, hvorfor det er vigtigt at så mange som muligt deltager i et landsmøde.

Ole fortæller om, hvordan landsmødet er KFUM-Spejdernes højeste myndighed.

“Det er her, vi sammen beslutter retningen for KFUM-Spejderne. På landsmødet vælger vi desuden en hovedbestyrelse, som leder KFUM-Spejderne mellem Landsmøderne”. 

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

FAQ

ALDER – “DET VIRKER MERE SOM NOGET FOR DE ÆLDRE END DE YNGRE”

KFUM-Spejderne er en ungdomsorganisation, og det har i flere år været et fokuspunkt at få flere yngre deltagere med til Landsmødet (du kan deltage fra du er 15 år).  Vi kan i dag se på vores deltagerlister over de seneste Landsmøder, at det ikke længere kun noget for de “gamle”. 

DELTAGELSE – HVEM KAN DELTAGE?

Alle over 15 år kan deltage på Landsmøde, og hvis I i gruppen vælger det, kan man være den stemmeberettigede. Du behøver ikke at have en stemme for at deltage, og i debatterne har du lige så meget at skulle sige som alle andre.

DELTAGELSE UDEN STEMMERET – HVORFOR?

Der er mange gode grund til at deltage også uden stemmeret. Der er tradition for, at alle deltagere har samme muligheder for at ytre sig, selv fra talerstolen i landsmødesalen. Derfra kan du tale til hele landsmødet og dele dine synspunkter. Du kan også deltage på lige fod i både torvedebatter og punkt 6. snakken. På dette landsmøde bliver det et lagkageløb, som omhandler en mulig revision af vores formålsparagraf. 
Du kan hygge dig lige så meget med dine spejderkammerater og nyde underholdning også uden stemmeret. 

I år er grundprisen 750,- for at deltage. Mange grupper dækker udgiften til dem, der tager afsted med stemmeret, mens de fordeler udgifter ud over hele flokken, der tager afsted. Vi ser mange løsninger.

TILMELDINGSFRIST – HVORNÅR LUKKER TILMELDING?

Tilmeldingsfrist kommer snart. 

Vidste du…

Hvem har stemmeret?

“Vidste du” er vores forsøg på at give lidt mere indblik i hvad Landsmødet er for noget.

Vidste du, at Stemmeberettigede ved landsmødet er 1 eller 2 repræsentanter for hver gruppe udpeget af gruppebestyrelsen. Grupper, der ved sidste medlemsoptælling havde mindst 75 medlemmer, har 2 stemmer, de øvrige grupper 1 stemme. Stemmeberettigede er endvidere 2 repræsentanter for hvert distrikt udpeget af distriktsrådet, 1 repræsentant for hvert distrikt valgt af og blandt de over-15-årige medlemmer i hvert distrikt, der ikke er ledere samt medlemmer af hovedbestyrelsen. Gruppen af medlemmer, der er direkte medlemmer af korpset, har 2 stemmer. 

Vidste du, at Landsmødet afholdes i år for anden gang på Houens Odde Spejdercenter. Houens Odde Spejdercenter er ejet af KFUM-Spejderne, så det føles helt rigtigt at drøfte KFUM-Spejdernes fremtidige retning på hjemmebanen. 

Vores ‘Strategi ‘Sammen rykker vi verden – med vilje’ giver over 400 grupper én samlet retning

Vidste du, at KFUM-Spejdernes nuværende vision hedder “sammen rykker vi verden med vilje” sammen med visionen arbejder KFUM-Spejderne ud fra en strategi med tre strategiben – “dygtige ledere skaber stærke leder-fællesskaber”, “spejdergruppen som lokalt kraftcenter”, “vi rækker ud.” Strategien og visioner gør at vi kan arbejde i samme retning selvom vi er mere end 400 spejdergrupper hos KFUM-Spejderne. hovedbestyrelsen har besluttet at strategien gælder indtil landsmødet i 2024, hvor vi skal finde en ny strategi.

Hvordan man stiller op til hovedbestyrelsen

Vidste du at til hovedbestyrelsen vælges 11 repræsentanter og 3 suppleanter. medlemmer af KFUM-Spejderne kan stille op – det kræver blot at man har samlet minimum tre stemmer som stillere. Både grupper og distrikter kan være stillere.

Hvilke beslutninger bliver taget på landsmødet

Vidste du, at Landsmødets beslutninger vedrører alle. Det er eksempelvis på landsmødet, at vi har besluttet at få familiespejdere, og det er også på landsmødet, at vi har besluttet, at grupperåd skal hedde gruppebestyrelser. 

Tre forskellige forslag kan stilles til landsmødet

Vidste du, at man til landsmødet kan stille tre forskellige typer af forslag: Lovændringsforslag, resolutionsforslag og ændringsforslag. Der er deadline for at stille lovændringsforslag 8 uger før landsmødet, altså i juli. Resolutionsforslag og ændringsforslag til lovændringsforslag kan stilles helt frem til lørdag kl. 22.30 på landsmødet. 

Her møder vi gamle spejderkammerater på tværs af grupper

Vidste du, at på landsmødet kommer der flere hundrede spejderkammerater. Fællesskabet er helt særligt, når vi mødes på tværs af spejdergrupper og distriktet for at drøfte fremtiden for KFUM-Spejderne. 

Landsmøder holdes af alle spejdere verden over

Vidste du, at det er ikke kun i Danmark, man holder landsmøde. Det sker både i alle lande, der har spejdere, i regioner hvor KFUM-Spejderne eksempelvis hører til Europa regionen, og på verdensplan når der holdes verdenskonference. Det er en vigtig del af vores foreningsdemokrati. 

Landsmøde er også hygge og godt selskab

Vidste du, at Landsmødet ikke kun er beslutninger. Der er også fokus på fællesskab og en hyggelig lørdag aften, hvor man kan møde spejderkammerater og inspirere hinanden. 

Hovedbestyrelsen vælger formandsskabet

Vidste du, at det er KFUM-Spejdernes medlemmer, som vælger hovedbestyrelsen, men det er hovedbestyrelsen selv, som vælger sit formandskab. På den måde giver vi hovedbestyrelsen mulighed for at sammensætte den patruljeledelse, som giver bedst mening for den valgte hovedbestyrelse. 

Mere 400 spejdergrupper – et stærkt fællesskab

Vidste du, at der er mere end 400 spejdergruppe og 35 distrikter hos KFUM-Spejderne. Det er et kæmpe fællesskab, som hver eneste uge bidrager til børn og unges udvikling i hele landet.

Hvis du er over 15 år, kan du deltage med stemmeret

Vidste du, at alle distrikter kan sende en stemmeberettiget spejder, som er over 15 år, og som ikke er leder i en gruppe. Det har man indført for at sikre, at især unge mennesker også følte sig velkommen på Landsmødet. På landsmødet sætter vi den fremtidige retning for KFUM-Spejderne, så det er helt særligt vigtigt, at så mange unge som muligt har lyst til at deltage. 

Workshop om hvordan landsmødet foregår

Vidste du, at vi på Landsmødets fredag aften afholder en workshop om landsmødet for dem, der ikke har været med før, så du kan få det bedste ud af weekenden.

Vores dirigenter (og landsmødepatruljen) guider dig sikkert igennem Landsmødet

Vidste du, at landsmødet kan for nye virke som en uoverskuelig og ubekendt størrelse, men vidste du, at vi derfor altid har dygtige dirigenter med, som sørger for at guide os igennem programmet?

Landsmøde-ordbogen

Vores mål er at samle alle de begreber og andre særlige ord, der især vedkommer vores landsmøde og generalforsamling, så det bliver lidt nemmere at forstå for såvel nye som gamle.

HOVEDBESTYRELSESVALG

En af landsmødets opgaver er at vælge vores hovedbestyrelse, der består af 11 spejdere. De bliver valgt for den kommende 2-årige periode. Alle KFUM-Spejdere kan stille op til hovedbestyrelsen, men de skal have 3 stillere og et lederbrev.

Alle stemmeberettigede i salen får mulighed for at stemme på op til 11 kandidater, dog kun en pr. kandidat. De 11 kandidater der får flest stemmer bliver hovedbestyrelsen, de 3 næste er suppleanter.

Du kan også stille op til landsmødet!

LOVÆNDRINGSFORSLAG

Bliver også kaldt lovforslag. Det er forslag til ændringer af KFUM-Spejdernes vedtægter. Det vil sige, at hvis man vil ændre noget, som er fastlagt af vedtægterne, skal det ændres via et lovændringsforslag.

Lovændringsforslag skal stilles af enheder, der tilsammen råder over mindst 5 landsmøde stemmer. Altså skal du samle flere grupper og distrikter for at stille et forslag.

Fristen for at stille lovændringsforslag er 8 uger først Landsmødet – det vil sige engang i juli..

For at lovændringsforslag kan vedtages skal 2/3 af de stemmeberettigede på landsmødet stemme for.

PUNKT 6

Punkt 6. Henviser til Korpsets love §34 stk. 3, som hedder: “Korpsets arbejde i den kommende tid, herunder planer for vækst.”Punktet har også et kælenavn: “Fremtidsdebat”, da punktet som beskrevet omhandler snakke om det kommende arbejde.

RESOLUTIONSFORSLAG

Landsmødet kan være med til at sætte retning ved at vedtage resolutionsforslag. Her kan landsmødet beslutte ting, som ikke er fastlagt af vores vedtægter. Det bliver behandlet under eventuelt, men dagsordenen bliver traditionelt ikke fulgt kronologisk.

Fristen for at stille resolutionsforslag fastsættes af landsmødet i forretningsordenen, der vedtages i starten af landsmødet. Vi forventer i 2024, at fristen er lørdag aften under landsmødet.

Resolutionsforslag kan blive godkendt med et simpelt flertal, altså hvis mere end 50 procent af de stemmeberettigede på landsmødet stemmer for.

STEMMEBERETTIGEDE

En stemmeberettiget er person, der har en stemme med på landsmødet, der giver mulighed for at stemme til afstemningerne og HB-valget. Hver gruppe med over 75 medlemmer har 2 stemmer, resten har 1. Hvem der repræsenterer gruppen på landsmødet er op til din gruppebestyrelse.

Distriktsrådet vælger desuden 2 repræsentanter fra distriktet, og 1 repræsentant for ikke-ledere over 15 år.

Til sidst har hovedbestyrelsesmedlemmer en stemme hver, og medlemmer direkte under korpset har 2 stemmer til deling.

ÆNDRINGSFORSLAG

Det er muligt at komme med ændringsforslag, hvis du ønsker en lille ændring i et allerede opstillet lovforslag eller resolutionsforslag.

Det skal være en lille ændring, hvis det er til et lovforslag, fordi landsmødets dirigenter skal vurdere, at ændringen er på linje med det oprindelige forslag. Ellers bryder det med, at lovforslag skal være stillet mindst 8 uger før landsmødet.

Når du sidder i salen, bliver der først stemt om ændringsforslag og efterfølgende det endelige forslag med ændringen hvis forslaget er vedtaget eller uden, hvis der ikke var flertal for ændringen.

Stil dit spørgsmål

Spørgsmål til landsmøde

"*" indikerer påkrævede felter

Navn*

Menu