Kandidater

Hovedbestyrelsen er korpsets ledelse, og består af 11 frivillige ildsjæle.

Stil op som kandidat

Sådan stiller du op som kandidat

Sådan stiller du op som kandidat

Hovedbestyrelsen er KFUM-Spejderne ledelse. Den består af 11 medlemmer, som bliver valgt af landsmødet. Og det kan blive dig.

Det første man kan gøre, er at overveje grundigt om hovedbestyrelsen er noget for en. Tag en snak med din partner og dine nære venner og spejderkammerater.

For at blive kandidat til hovedbestyrelsen, skal du have tre stillere (der tilsammen råder over mindst 3 landsmødestemmer). Det kan enten være distrikter eller gruppe. De skal underskrive opstillingssedlen. Den kan du downloade her.

Opstillingssedlerne skal sendes samlet til info@kfumspejderne.dk, når de er skrevet under.

Når du officielt er opstillet, skal du præsenteres for resten af korpset inden landsmødet. Du kan få hjælp af vores kommunikationskonsulenter til at lave en præsentation af dig selv og dine holdninger.

Til dig, der kraftigt overvejer eller dig, der stiller op til HB står kandidatpatruljen klar til at hjælpe dig igennem processen med råd og vejledning.

Du kan kontakt Jacob Gissel , som står i spidsen for patruljen: jacobgissel@kfumspejderne.dk

Overvejer du og stille op eller stiller du op til HB inviteres du til korpsweekenden lørdag den 27. aug.

Kandidatdagen foregår i Gilwellhytterne på Houens Odde Spejdercenter i forbindelse med korpsweekenden. 

På kandidatdagen vil du blive introduceret til, hvordan arbejdet i hovedbestyrelsen er organiseret, og hvad det kræver at være en del af hovedbestyrelsen. Du får også mulighed for at overvære en del af hovedbestyrelsesmødet. 

Kandidatdagen begynder kl. 9. Du har mulighed for at overnatte fra fredag til lørdag, og hvis du kommer lørdag, er der morgenmad fra kl. 8-9. Det er gratis at overnatte og spise med, og din transport bliver refunderet. Dagen slutter senest kl. 15.30.

Kl. 9-11: Introduktion til arbejdet i hovedbestyrelsen og din motivation for at stille op

Kl. 11-12: Mulighed for hjælp til kandidatur f.eks. tekst, foto og præsentationsvideo til www.landsmoede.dk

Kl. 12-13: Frokost sammen med resten af korpsweekenden

Kl. 13-14: Åben “Styregruppetime” (her mødes hovedbestyrelsen og styregrupperne)

Kl. 14-15: Åbent hovedbestyrelsesmøde

Kl. 15-15.30: Refleksion og afrunding

Foto: Christian Blom-Bloch

Se kandidaterne fra 2022

Andreas Blom Larsen

Andreas Blom Larsen

Jeg stiller op til hovedbestyrelsen for at sætte fokus på en voksende udfordring. I samfundet er der skabt et større fokus på børn og unge med udfordringer, dette øgede fokus, sammen med en landsdækkende nedlukning, skaber flere børn og unge med udfordringer. Jeg vil arbejde for et større fokus på dette gennem hele vores korps og for at kunne give vores frivillige kompetencer og værktøjer til at kunne håndtere disse.

Det er vigtigt at vi gennem god uddannelse af høj kvalitet giver lederne værktøjer for at de bliver dygtige ledere. For dygtige ledere skaber stærke fællesskaber. Dette er essentielt for at udvikle vores lokale grupper.

Jeg har gennem de sidste par år været med i korps arbejdet både i gruppen, distriktet, projektgruppe og styregruppe. Her har jeg oplevet et stigende ønske om fokus på vores børn og unge med udfordringer. Derfor ser jeg at det er nødvendigt at tage op på korps niveau for at sikre fokus kommet i hele organisationen.

Jeg har 3 fokuspunkter jeg vil tage med i hovedbestyrelsen:1) Øget fokus på børn med udfordringer 2) Fokus på at vores tilbud og kurser til vores ledere har et højt niveau 3) Bibeholde den gode kommunikation og det gode arbejde der har været i forhold til formålsarbejdet.

 • Spejder i 28 år
 • Gruppeleder i 12 år
 • Distrikchef i Suså distrikt i 14 år
 • Medlem af projektgruppen for voksenuddannelse(VUF)
 • Medlem af styregruppe for organisationen og ledelse 2021-2022
 • Kursusleder Roland 1 og Roland 2
 • Instruktør leder 2, 5 gange
 • Kursusleder linjen ud øst siden 2018
 • Arbejder til dagligt som specialskolelærer
 • Sørbymagle Gruppe
 • Sørbymagle Gruppe
 • Suså Distrikt
 • Høng Gruppe
 • Hjorte Distrikt
 • Egedal Gruppe
 • Vestamager Gruppe
 • Saltum Gruppe
 • Nors Gruppe
 • Rakkeby Gruppe
 • Herskind Gruppe
 • Gudenå Distrikt
 • Valdemar Distrikt
 • Engesvang Grupppe
 • Lyngens Distrikt

Daniel Fisker Jensen

Daniel Fisker Jensen

Jeg vil arbejde for, at vi styrke rammerne for grupperne. Vi skal sikre at de har de bedste forudsætninger for at lave det spejder arbejde der er eksistentielt for udviklingen af korpset. 

Vi skal sikre en styrke inddragelsen af grupper i korpsets beslutninger og implementering af beslutninger. Herudover også inddragelse unge i hele organisationen. 

I hovedbestyrelsesarbejdet vil jeg bidrage med den erfaring jeg har fået gennem forskellige roller på gruppe- og distriktniveau, hvor jeg har siddet i gruppeledelse og distriktledelse. Jeg vil bruge den erfaring jeg har fået med ledelse og koordinering af frivillige og projekter i forbindelse med Spejdernes lejr, hvor jeg har siddet med ledelse af området Aktiviteter og Events. 

 • Høng Gruppe
 • Høng gruppe
 • Suså Distritkt
 • Stillinge Gruppe
 • Sørbymagle gruppe
 • Lindevang gruppe
 • Egedal Gruppe
 • Virum-Sorgenfri Gruppe

Dorthe Mølvig

Dorthe Mølvig

Jeg genopstiller for fællesskabet i spejderarbejdet og den gode identitetsfølelse, som vi alle er med til at
forme hos vores medlemmer.

Jeg er ambitiøs på korpsets vegne og jeg mener, at for at kunne udvikle KFUM-Spejderne skal vi turde
stille større krav til os selv, til vores omgivelser men også til vores organisation i forhold til

 • Trivsel, åbenhed og samvær: både for vores medlemmer men også generelt for Danmarks befolkning i forhold til bla. ensomhed og manglende inklusion.
 • Miljøet: vi skal som korps arbejde for at vores medlemmer lærer at udvikle og forbedre miljøet og aktivt bidrage til miljødebatten.
 • Ungeinddragelse: Det skal være mere attraktivt for vores unge medlemmer at blive en del af korpsets aktiviteter og at have indflydelse.

Jeg tror ydermere, at vi som korps har så gode og stærke værdier som vi bør sætte mere i spil i den
offentlige debat. Vi skal vise, at spejder er mere end knob og bål (selvom det er skønne ting), og at vi vil
tage et ansvar for samfundets udvikling.

Vi skal skabe de bedste rammer for spejderne, så de kan udvikle sig i fællesskab.

 • Spejderleder i alle typer enheder de sidste 40 år
 • Stabsmedlem på Roland 1 1988 – 1992
 • Gruppeleder i KFUM-Spejderne i Borup 2006 – 2020
 • Distriktsassistent i Sct. Georg Distrikt 2014 –
 • Underviser på Leder 1 på Linien Ud Øst 2012 – 2020
 • Medlem af Kultur- og Idrætsrådet i Køge Kommune 2018 –
 • Formand og stifter af Spejdernes Samråd i Køge 2020 –
 • Hovedbestyrelsesmedlem hvor jeg bl.a. har arbejdet med korpsets strategi, GSAT certificering, DUF
 • følgegruppe og Formål) 2020 –
 • Projektarbejde i KFUM-Spejderne med Ledersamtale og lederonboarding 2020 –
 • Medlem af DSC (Danish Scout Council) og har deltaget I Verdens- og Europakonference 2021 –
 • Himmelske Dage udvalgsmedlem 2020 – 2022
 • Medlem af Folkekirkens Nødhjælps Råd 2020 –
 • Ejby Gruppe
 • Vest-Vendsyssel Distrikt
 • Valdemar Distrikt
 • Gudenå Distrikt
 • Bornholms Distrikt
 • Ho Bugt Distrikt
 • Odsherred Distrikt
 • Hjorte Distrikt
 • Sct. Georg Distrikt
 • Ejby Gruppe
 • Peder Oxe Gruppe
 • Karlslunde Gruppe

Elsebet Kjems Gregersen

Elsebet Kjems Gregersen

Mine personlige erfaringer som leder og diverse andres poster i spejderarbejdet ville jeg aldrig være foruden. Vi skal sikre at flere unge bliver beviste om hvad spejderarbejdet har at give og at der er plads til dem på alle niveauer af korpsets arbejde.

Vi skal have flere unge med om bordet. Som en start så jeg gerne at arbejdsgruppen for ungeinddragelse blev gjort til en styregruppe, med formål at advokere for at endnu flere unge bliver i korpset fremfor at skifte spejderlivet ud med fodbold eller andet.

Vi skal have flere unge i bestyrelserne, det kunne som en start gøres ved at øremærke en plads i bestyrelserne til en person under 18. Vi har så meget godt at give de unge og de unge har alt at give os.

Samfundets demografiske udfordringer afspejler sig også i spejderlivet. Vi skal i højere grad arbejde for
at sætte gode rammer for alle grupper, distrikter og varetage deres dilemmaer. Jeg selv er fra en lille gruppe i det såkaldte udkantsdanmark, jeg tror det er vigtigt at vi sætter større fokus på at udvikle et arbejds- og aktivitetsprogram hvor vi husker at vilkårene for grupper uden for stor og studiebyer ikke er de samme som de indenfor.

Spejderne fælles fortælling om hvad spejderbevægelsen kan og gør er mindst lige så vigtigt lokalt. Hvor vi skal blive bedre til at tale højt om hvilken betydning det lokale arbejde har, dette gerne som en fælles opgave. Det er ikke kun store arrangementer som Spejdernes lejr, WAGGGS og WOSM vi bør samarbejde
om – Men ligeså kan vi styrke de lokale små og store grupper ved at lægge større vægt på lokale tværkorpslige samarbejder. Sammen er vi fælles om fremtiden.

 • Kommunikationsteamet som fotograf på Spejdernes lejr 2017 og 2022
 • Adventurespejd arbejdsgruppen (DDS) 2020-nu
 • Bestyrelsesmedlem i Brejning Efterskoles Elevforening 2019-2021
 • Young Spokes Person for SPEJDERNE 2019-2020
 • Stabsmedlem Kongeå distrikts distriktssommerlejr 2019
 • Redaktør for korpsets ungdomsmedie Scoutzone 2017-2021
 • Finalist DM i Spejd, senior 2016
 • Lederassistent i Fole gruppes ulveflok fra 2016
 • Fole Gruppe
 • Kongeå Distrikt
 • Ole Rømer Distrikt
 • Fole Gruppe
 • KFUM-Søndersø
 • Lystrup-Eldsted Gruppe
 • Virum-Sorgenfri Gruppe

Jacob Højberg Ostenfeld Gissel

Jacob Højberg Ostenfeld Gissel

I mere end 100 år har vi givet børn og unge mod på livet. Vi giver børn og unge kompetencer, de har
svært ved at finde andre steder og vi har plads til alle, der vil være med. Sammen skaber vi en
fællesskab, som rækker ud over os selv. Dette skal vi kigge nærmere på de næste år, når vi skal
undersøge vores formål og sammen definere, hvad det vil sige at være KFUM-Spejder.

For at sikre, at alle spejdere kan opleve den størst mulige udvikling i vores tid som spejdere er grupper,
distrikter, styregrupper og hovedbestyrelsen nødt til at være skarpe på, hvad deres opgaver er. Når man
ved, hvad opgaven er, kan udvikling, samarbejde og potentiale vokse, og gøre alle bedre.

Jeg har siden mit valg ved Landsmødet i 2020 udviklet mig meget. Jeg har igen oplevet præcist hvor vigtigt det er, at vi bliver ved med at bruge spejdermetoden, hvor ung leder ung. Derfor skal vi sammen blive ved med at engagere unge i at deltage i de demokratiske samtaler.

 • Hovedbestyrelsesmedlem 2020-2022
 • Medlem af styregruppeteamet 2020-2022
 • Repræsentant i Landssamrådet 2021-2022
 • Bestyrelsesformand for Sorø Akademis fægteklub 2017-2019
 • Medlem af bestyrelsen for Karl af Riise, Sorø (DDS gruppe) 2017-2019
 • Ulvemedhjælper, seniorleder og stabspatruljevejleder i Peder Oxe Haslev (2011-2022)
 • Vinder af DM i Spejd, senior 2016
 • Peder Oxe Haslev
 • Hafina Distrikt
 • Lyngens Distrikt
 • Peder Oxe Haslev Gruppe
 • Suså Distrikt
 • Valdemar Distrikt

Jeanette d’Andrade Christensen

Jeanette d’Andrade Christensen

Spejderlivet er for mig lig med de stærke fællesskaber.  Fællesskaber, hvor vi får lov til at udvikle os i en smuk ramme af værdier, og får relationer der varer for evigt. Fællesskabet forpligter for alle der deltager, og dette er for mig ganske unikt. Et fællesskab med mening, respekt, udvikling og fantastiske oplevelser der giver minder for livet.

KFUM Spejdernes uddannelser har en stor plads i mit spejderliv. Det er en gave at kunne give børn og unge muligheden for, at tilegne sig nye færdigheder, som de kan tage med hjem og bruge aktivt i gruppen og distriktet. Derudover ser jeg også vigtigheden i, at kunne give de voksne spejdere, der har lysten til at deltage på kurser denne mulighed. Derfor mener jeg, at korpset skal imødekomme dette endnu mere i fremtiden.

I mange år har der været fokus på distrikternes funktion. Jeg ser derfor gerne, at  vi i bedre grad får synliggjort, hvilken retning distrikterne skal i. En fælles retning, med fokus på realistiske mål der tager hensyn til de ressourcer der findes.

Alt dette skal i sidste ende give vores børn og unge mod på at tage ansvar, forpligte sig i fællesskabet og give det videre til de næste generationer.

 • Landmødepatrulje 2022
 • Landstræfpatrulje 2019
 • Bestyrrelsesmedlen Flamsted Centret, Thorup Hede
 • Relationsteam
 • Kursusleder på Roland 1 2017 – 2021,
 • Kursusleder påDiamant 2021,
 • Kursuseder på Roland 1 for voksne, 2019 + 2022 + 2023
 • Distriktschef Aalborg 2017 – 2020
 • Distriktschef Skamling 2015  – 2017
 • Gruppeleder Sønderborg
 • Kongeå distrikt
 • Vest-Vendsyssel Distrikt
 • Lyngens Distrikt
 • Ejstrupholm Gruppe
 • Nydam Distrikt
 • Engesvang Gruppe
 • Gudenå Distrikt
 • Aalborg Distrikt
 • Østvendsyssel Distrikt
 • Guldhorn Distrikt
 • Saltum Gruppe
 • Højene Gruppe
 • Skallerup-Vennebjerg Gruppe
 • Hirtshals Gruppe
 • Kongeå Distrikt
 • Sdr. Bjert Gruppe
 • Gabøl-Nustrup Gruppe

Jens Vestergaard Fahnoe Thomsen

Jens Vestergaard Fahnoe Thomsen

Jeg vil gerne arbejde for at dyrke ansvaret, arbejde for, at vi tager ansvar som KFUM-spejdere – både i det nære spejderarbejde, nationalt og internationalt. Som spejdere har vi sagt ”JA” til den opgave det er at være med til at skabe en bedre verden.

Man går ikke til spejder, man er spejder. Spejder er mere end en fritidsaktivitet. Det fænomenale ved
spejderarbejdet er, at vi tager medansvar. Denne evne til at tage ansvar, tager vi med videre ud i det civile
liv, videre ud i livet – af den grund er det også vigtigt at dyrke. Som spejdere tager vi også ansvar når det
er besværligt, krævende og irriterende – vi tager ansvar på trods. Derfor er det vigtigt, at vi aktivt arbejder
med hvordan vi gør dette og hvad det betyder.

Som spejdere må vi godt forvente af hinanden, at vi tager ansvar.

At tage ansvar kan være en krævende opgave – den løftes bedst i fællesskab. Vi skal derfor fortsat arbejde for og fokusere på at være det fællesskab, hvor der er plads til alle, hvor vi spiller hinanden gode og ser hinandens stærke sider – noget som alle har medansvar for.

For mig er det vigtigt at vi som HB har fokus på dannelse og uddannelse. At vi fortsat udvikler vores
kompetencer, så vi bliver i stand til at tage ansvar for større og flere opgaver. Dette gør vi gennem et
stærkt arbejdsprogram og ungdomskurser af høj kvalitet.

Spejderhilsen
Jens

 • Over 18 års spejdererfaring, fra bæver til rover
 • Styregruppen for Arbejdsprogram og Events (SAE), 2018 – 2021
 • Stabsmedlem ULK 67, 2022
 • Frivillig instruktør på aktivitet med Roskilde Vikingeskibsmuseum, Spejdernes Lejr 2022
 • Frivillig international instruktør hos Scout Adventures UK, 2018
 • Kommunikationsteamet som videofotograf, Spejdernes Lejr 2017
 • Klanleder Clan Hird Danica, Bredballe Gruppe, 2016 – nu
 • Lederassistent hos ulvene i Bredballe Gruppe, 2016 – 2017
 • Bredballe Gruppe
 • Bredballe Gruppe
 • Gudenå Distrikt
 • Hafnia distrikt
 • Hærvejen Distrikt
 • Lindorm Distrikt
 • Munkebjerg Distrikt
 • Vest-Vendsyssel Distrikt

Jesper Dahl

Jesper Dahl

Jeg har et stort ønske om, at der skal større fokus på ungeinddragelse i vores korps, da det er et emne, der ligger mig meget på sinde.

I min egen gruppe har jeg i en årrække været med til at arbejde for, at flere unge blev enhedsledere. Det har betydet at, gennemsnitsalderen for enhedsledere hos Strandboerne er faldet fra ca. 40 år til nu, lidt over 23 år. Det er vigtigt for mig her at understrege at, ungeinddragelse for mig ikke handler om at, fjerne alle ”gamle” og erstatte dem med unge, men mere et samspil hvor de unge har nogle erfarne folk i enheder, bestyrelser, distrikter, stabe etc. de kan trække på, og lede sig inspirere af. Jeg tror på at, med de rette miljøer, er der mange flere unge der tør, og har lyst til, at tage flere ledende roller rundt omkring i spejderlandet.

Jeg mener at, arbejdet, og samarbejdet i distrikterne bør prioriteres så meget som muligt i de enkelte grupper, da de relationer man kan opbygge, og den inspiration man kan give hinanden, er uvurderlig. Vi som korps skal blive bedre til at spille distrikterne gode, ved at sætte større fokus på på distrikternes roller og ansvar, samt være støttende i processerne til at skabe store og stærke stabe, med de bedste arbejdsvilkår.

I hovedbestyrelsen vil jeg gerne bidrage med mit kendskab og erfaring bl.a. som gruppeleder, områdechef på SL2022, instruktør og erfaren spejderleder. Jeg tror på, at dialogen og samarbejdet med grupperne, distrikterne, spejdercentrene og foreningen Spejderne kan forbedres endnu mere, og at vi som KFUM-Spejdere kan gøre mere for at markere os som en organisation med holdninger bl.a. i miljø- og klimadebatten. Det handler om, at hovedbestyrelsen skal skabe de bedste rammer, så spejderarbejdet lokalt bliver bedst muligt.

Jeg er engageret, hårdtarbejdende og pligtopfyldende.

Jeg har været spejder i over 30 år, hvor jeg har været leder for samtlige enheder, (med undtagelse af
familiespejder) været gruppeleder i 41⁄2 år, siddet i gruppebestyrelsen, og tidligere grupperådet, været
gruppeassistent og en del af gruppeledelsen. Jeg har tidligere været instruktør/tutor på forskellige
ungdomsleder kurser, hos KFUM-Spejderne i Danmark, så som Roland1, Roland2 og Diamant.
Jeg er selv 2 og 3 perle Gilwell spejder, hvilket jeg mener forpligter.

Jeg har de sidste små 2 år, været områdechef, for det område der hed Frivillighed, på Spejdernes Lejr
2022, hvor jeg sad med i Lejrledelsen, hvor vi bl.a. arbejdede med et budget på over 100 millioner kroner.
På selve lejren sad jeg med i driftsledelsen, som var beslutningskompetencen på Lejrchefernes vegne.

 • Bredballe Gruppe
 • Ole Rømer Distrikt
 • Strandboerne – Vallensbæk Gruppe
 • Vigar Stamme Gruppe.

Johny Kristensen

Johny Kristensen

Jeg genopstiller til Hovedbestyrelsen, fordi det er vigtig for mig, at vi får skabt de bedste rammer for børn og unge i fællesskabet. Vi ved at der skal være motiverne rollemodeller for at dette kan ske. Derfor skal der også være de bedste rammer for vores frivilige., der gennem detgode spejderarbejde sikrer at vi også vi får flere spejdere.

Vi har de seneste mange år undersøgt hvordan vi kan tiltrække frivillige, og blevet meget klogere . Nu skal vi sammen sætte gang i den udvikling, så vi også har de rollemodeller, der skal til når der kommer endnu flere spejdere i fremtiden.

Gode rammer er både vores ude- og indeområder, som vi skal sikre ved at bygge og agere bæredygigt i alt vi gør.. Her handler bæredygtighed om meget mere end bare at købe økologisk når vi skal på tur – det handler om at passe på hinanden og vores natur!. 

Vi skal for alvor i gang igen efter vi har haft en nedlukning og mange andre udfordringer. Vi ser også inde i alvorlige udfordringer i samfundet. Som korps skal vi derfor sikre at vores aktiviteter  stiller de bedst mulige redskaber tilgængelig for vores rollemodeller. Vi skal have aktiviteter derer både tidssvarende og relevante, der hjælper med til de bæredygtige vilkår, og som gør, at vi fortsat kan have plads til alle. Dette  kræver først og fremmest atvi finder flere og bedre værktøjer til vores rollemodeller. 

 • Seniorleder i gruppen siden 2014.
 • Medlem af Hovedbestyrelsen siden 2019 heraf forretningsudvalget siden 2020.
 • Bestyrelsesmedlem på Spejdercentret Thorup Hede siden 2014. 
 • Kursusleder og stab for Roland 1, Roland 2, Diamant og Diamant Extrem i 14 år. 
 • Kursusleder og stab for Leder 1 og Leder 2. 
 • Østvendsyssel distrikt igennem 5 år som Distriktets uddannelse ansvarlig (DTU).
 • Ekstern kommunikation for Spejderne på Folkemøde i 2016, 2017, 2018.
 • Spejderneslejr 2012 – Ansvarlig på video redaktionen.
 • Spejdernes lejr 2022 – Fotoredaktør. 
 • Har gennem mine år som korpsfrivillig, været med i Styregruppen for organisationsudvikling og ledelse (SOL), Fotopatruljen og Uddannelse HR. 
 • Har der før været enhedsleder og assistent for, Bæver, Ulve, Junior og Spejder Trop. I samlet 19 år.
 • Hallund Gruppe
 • Hallund Gruppe
 • KFUM Vestrup
 • Rakkeby Gruppe
 • Vest-Vendsyssel Distrikt

Kirstine Svansø Iversen

Kirstine Svansø Iversen

Jeg vil gerne stille op til hovedbestyrelsen og ønsker at bidrage til at styrke det fællesskab og spejderliv, som jeg selv har nydt godt af i mange år. Jeg har gennem hele min ungdom engageret mig i foreningslivet i forskellige sammenhænge og på flere niveauer. Jeg har de seneste år været engageret i korpset i projekt- og arbejdsgrupper og har lyst og mod på mere.

Derudover har jeg erfaring fra gymnastikforeninger og studiepolitik, som jeg vil bringe med ind i arbejdet i hovedbestyrelsen. Jeg er meget optaget af det kommende arbejde med korpsets formål, og vil arbejde for en grundig undersøgelse af behovet og ønskerne fra grupperne. Ydermere ønsker jeg både internt i korpset og eksternt at udbrede, hvilke særlige kompetencer og værdier KFUM-spejderne er med til at styrke. Jeg er særligt optaget af:

 • Ungeinddragelse – både på korps-, distrikts- og gruppeniveau.
 • Det gensidige forhold vi som spejdere har til naturen, hvor vi får oplevelser i naturen og
  samtidig er opmærksomme på at værne om og beskytte naturen.
 • Den demokratiske dannelse som organisationen er med til at styrke hos børn og unge.
 • Leder i Voerladegårdgruppe, bl.a. enhedsleder for bæverne (2013-2018)
 • Ungdomsdelegeret til DUF-delegeretmøde (2015)
 • Ungdomsdelegeret til Nordisk Spejderkonference (2018)
 • En del af den danske delegation til MyEuropeMySay-projektet + deltagelse i European Youth Week
  som dansk repræsentant (2019)
 • En del af den danske delegation til det internationale Academy (2019)
 • Formidler på undervisningsforløbet knyttet til Børnenes U-landskalender 2020. Et samarbejde
  mellem UNICEF og Spejderne (2022)
 • Forperson for Arbejdsgruppen for ungeinddragelse (2019-2022)
 • Voerladegård gruppe
 • Voerlandegård Gruppe
 • Gabøl-Nustrup Gruppe
 • Rosenvænget Gruppe
 • Høng Gruppe
 • Harlev-Framlev Gruppe
 • Filip gruppe
 • Ejer Baunehøj Gruppe
 • Lundehus Gruppe

Lasse Winther Jakobsen

Lasse Winther Jakobsen

For mig er det så vigtigt at vi holder fast i udviklingen af vores ledere. De er grundlaget for det gode
spejderarbejde, der gør at vi holder på vores spejdere. Det er dem som der skaber det lokalekræftværk.
Med kompetente ledere kan vi række ud over os selv.

Jeg håber på at få alle vores dygtige ledere til at være med til en dialog om hvad det er der gør en KFUM-
spejder til en KFUM-spejder. Det er dem som lederne ude i grupperne som bruger formålet i deres

daglige spejderarbejde, og det skal være deres formål.
Derfor vil jeg gerne være med i den proces der skal i gang de næste to år, hvor vi sammen skal vurdere
om vores formål har brug for en opdatering, eller om vi skal være bedre til at få vores nuværende formål
til live igen.

Jeg har været spejder i 22 år, og alle sammen i den samme lokale gruppe i Egedal. I de år har jeg været
leder i alle enheder, hovedsageligt i troppen og seniorne.

Uden for gruppen har jeg brugt mange år på uddannelse, både af andre i som kursus ansvarlig for Leder
2 øst og med i staben på Linen ud øst, samt som deltager på alle ungdomskurser helt op til tre-perle
Gilwell, samt Nordic Advance Leadership Training i Sverige.

De seneste to år har jeg været en del af hovedbestyrelsen, hvor jeg har været del af arbejdet med den
frivillige organisering, repræsentationer, lovudvalg, samt kortvarigt i styregruppeteamet.

 • Egedal Gruppe
 • Egedal Gruppe
 • Hjorte Distrikt
 • Lynges Distrikt
 • Suså Distrikt

Tobias Simonsen

Tobias Simonsen

Når jeg taler med mennesker, der ikke er spejdere om hvad KFUM-Spejderne gør og hvad vi er i stand til, så bliver de dybt imponeret. Vi skal dele vores begejstring med flere og træne at sige højt hvad vi gør og hvorfor vi gør som vi gør.

Distrikterne hos KFUM-Spejderne har en vigtig rolle. Som distrikt er der mange ting man kan gå i gang
med. Vi skal være bedre til at hjælpe vores distrikter med at forstå deres opgave og hvordan man
prioriterer i de mange opgaver man som distrikt potentielt kan løse.

KFUM-Spejderne er vores fælles legeplads, hvor man kan prøve kræfter med undervisning, planlægning
og alt muligt andet, samtidigt med at vi gør børn og unge beredt til livet. Vi har en fortsat opgave i at
sikre, at dem som eksempelvis vil lave ungdomskursus kan det, eller at dem som gerne vil sidde i en
styregruppe kan det.

 • Netværksleder (Papa Goose) for det europæiske netværk af spejdercentre (The Goose Network) 2019-2021
 • Hovedbestyrelsesmedlem, 2018-2022, Projektledelsen og Public Diplomacy Mananger for Future Leaders (Tunesien partnerskabet) 2015-2022
 • Distriktschef i Aalborg Distrikt 2013-2018, Houmand og International ansvarlig på Houens Odde 2010-2020
 • Centerleder for Flamsted Centret 2013-2018
 • Styregruppen for Profil og Samfund 2016-2018, Kursusleder på Linien Ud (i eksempelvis Leder 1, Anerkendende Ledelse, Gren Unge, Det gode lejrbål, Internationalt spejderarbejde mm.) 2015-2022
 • Medstifter af Roland 1 for Voksne 2016-2017, Giv-Et-År Spejder på Houens Odde 2012-2013, Seniorleder i Øster Uttrup Gruppe 2010-2012
 • Egedal Gruppe
 • Egedal Gruppe
 • Hjorte Distrikt
 • Lynges Distrikt
 • Suså Distrikt

Niels Pathuel Kruse Larsen

Niels Pathuel Kruse Larsen

KFUM-Spejderne har udviklet børn og unge lige siden vi blev grundlagt. Som gruppeleder har jeg set hvilken forskel vores god uddannelse og kursus gør for unge og frivillige leders arbejde. Vi skal som spejder sikre at forsætte udviklingen af gode kursuser samt lave mærker der inspirerer, os medlemmer til at dygtig gør sig og gør en forskel for det samfund som er rundt om os.

KFUM-spejderne skal arbejde videre med bæredygtighed både med hensyn til vores arbejde med naturen, klima og miljø. Også når vi tænker hytter og lokaler samt grunde.

Vores arbejde med at være leder i grupper, korps eller centrer, skal være sådan at frivillige hos KFUM-Spejderne har lysten til at forsætte med det længe. Men også har lyst til at tage flere med. Vi skal tænke nyt og række ud til nye grupper i samfundet for at havde bredte i vores arbejde.

Alt det kan kun ske, hvis vi har en god økonomi. Vi skal få kvalitet for vores økonomiske midler samt vi skal investere for at udvikle vores korps økonomi, så økonomien er med til at understøtte KFUM-spejderne og gruppernes udvikling.

 • Medlem af hovedbestyrelsen og kasserer for KFUM-Spejderne I Danmark 2018-2022
 • Formand for grundejerforeningen Lille Solhøj 2016-2022
 • Gruppeleder Hyltebjerg gruppe 2011-
 • Distriktschef for Hafnia 2008-2012
 • Hafnia Distrikt
 • vest-Vendsyssel Distrikt

Steffen Tolstrup

Steffen Tolstrup

Jeg har siddet i hovedbetyrelsen i to år nu, og jeg er slet ikke færdig. Jeg er især involveret i processen
omkring vores formål, og vil gerne følge den helt til dørs. Derudover føler jeg, at jeg stadig har mere at
give til vores korps. Jeg har selv fået rigtig meget ud af at være spejder, og håber at kunne give noget af
det tilbage ved at engagere mig i HB-arbejdet.

I hovedbestyrelsen arbejder jeg for, at vi skal være en bestyrelse for alle medlemmer. Vi skal gøre en
indsats for at møde og inddrage grupper og distrikter, og vi skal træffe beslutninger, der understøtter det
lokale spejderarbejde, både på Vesterbro og i Vestjylland.

Jeg er god til at se problematikker fra flere vinkler, så jeg både kan pege på potentielle udfordringer og
muligheder. Samtidig er jeg pragmatisk og ved, at de bedste beslutninger er dem, der træffes i
fællesskab. Derfor går jeg op i, at tingene går ordentligt til, og at vi gør os umage med de opgaver, vi
tager på os.

 • Spejder i 24 år.
 • Spejderleder i 15 år, og har gennem tiden været leder ved alle enheder.
 • Distriktsstab i 9 år, heraf 7 som DTU og PL/PA-kursusleder.
 • Projektleder for Messengers of Peace i KFUM-Spejderne.
 • Kursusstab på Roland 2 og diverse kurser på Linien Ud.
 • Ikast Gruppe
 • Gudenå Distrikt
 • KFUM-Spejderne i Ikast Gruppe
 • Lyngens Distrikt

Viktor Mathiasen Horn

Viktor Mathiasen Horn

 • Langeskov Gruppe
 • Langeskov Gruppe
 • Sct. Clemens Gruppe
 • 5. Kolding Gruppe – Bøflerne
Menu