Forslag og regnskab

Hvis du vil stille et ændrings- eller resolutionsforslag kan du henvende dig til lovudvalget, hvis du ønsker hjælp.

Kontakt Lasse Winther Jakobsen fra Hovedbestyrelsen (HB): 40859560

Du kan indlevere ændrings- eller resolutionsforslag til landsmødets dirigenter.
Tidsfristen for indleverede forslag fastsættes af landsmødets dirigenter.

Du kan her hente det samlede det Forslagskatalog med alle stillede lovændringsforslag og øvrige forslag.

Foto: Johny Kristensen