Søg tilskud til deltagelse i landsmødet

Din gruppe kan søge tilskud fra kommunen i forbindelse med Landsmøde 2024 på Houens Odde.

Foto: Fotograf ukendt

Selvom KFUM-spejdernes landsmøde ikke betragtes som et kursus, så er det stadig muligt at søge om tilskud fra kommunen. For på visse områder kan KFUM-spejdernes landsmøde godt sammenlignes med spejdergruppens sommerlejr. I udgiften for afholdelse af sommerlejr indgår der udgifter til forplejning, transport og lejrpladsleje. Det sidste element findes også til landsmødet, og ligesom det er muligt at søge om tilskud til lejrpladser til gruppens sommerlejr, så kan spejdergruppen også søge om tilskud i forbindelse med landsmøde.

Vær opmærksom på, at der ikke kan søges tilskud for hele deltagerprisen, men kun for den andel af prisen som vedrører lejrpladsen. Udgiften til lejrplads opgøres først efter landsmødet, når korpskontoret kender de faktiske udgifter, men ud fra budgettet er lejrpladsprisen estimeret til kr. 1.450,- for deltagere over 25 og kr. 900,- for deltagere under 25. Det kan virke som et voldsomt højt tal sammenlignet med deltagerprisen. Årsagen er, at deltagerprisen ikke afspejler den faktiske pris for afholdelse af landsmødet. Korpset bidrager med et betragteligt tilskud.

Forskellige kommunale regler

Samtlige kommuner skal overholde folkeoplysningsloven og dermed §15-17, der omhandler hvilke udgifter, der kan søges om tilskud til. Men kommunerne har helt forskellige ansøgningsfrister og procedurer. Langs størstedelen af spejdergrupperne har heldigvis flere års erfaring med at søge disse lokaletilskud, og det er ofte kassereren, som kender til frister og procedurer. Spørg jeres kasserer, så kan vedkommende formentlig forklare yderligere.

Læs også

Menu